Het magazine wordt geladen
Han Mesters, sector banker ABN AMRO
Han Mesters, sector banker ABN AMRO

Voor innovatie zijn creatieve geesten nodig

‘Het hele instituut zakelijke dienstverlening moet zichzelf opnieuw uitvinden. Zoals de Feniks -de vogel die volgens de oude Grieken in staat was uit zijn eigen as te worden herboren- moeten bedrijven zichzelf opnieuw vormgeven. Doen ze dat niet, dan zullen ze ingehaald worden en naar alle waarschijnlijkheid ten onder gaan,’ stelt Han Mesters, sector banker bij ABN AMRO.

Han noemt zichzelf een ‘vreemde eend’ in de wereld van de banken en een ‘man met een missie’. ‘Van oorsprong ben ik economisch historicus. Ik vulde mijn opleiding aan met een MBA en startte in 1991 bij de Rabobank. In 1998 begon ik bij de ABN AMRO als analist, later als senior analist/portfoliomanager binnen vermogensbeheer en sinds 2007 ben ik sector banker en geef ik mijn visie op trends in de zakelijke dienstverlening.’

People, planet, profit

Han bestudeert internationale economische bewegingen, volgt en signaleert trends. Wereldwijd vinden er grote veranderingen plaats in het denken over de bestaansreden van bedrijven. Nog niet zo lang geleden heerste in de westerse wereld het idee dat bedrijven primair bestaan op basis van het creëren van waarde voor aandeelhouders. ‘Eerlijk gezegd denk ik dat zakelijke dienstverleners nog steeds proberen om volgens oude gewoontes kosten te besparen om zo efficiency en winst te vergroten. Maar dit is een achterhaald concept. 'Hoeveel winst is acceptabel?’ Dat is een vraag die steeds meer gesteld wordt door bedrijven nu we wereldwijd een verschuiving zien van winstmaximalisatie naar ‘people, planet, profit’ als basis voor een gezond bestaan van organisaties.’

Innoveren voor behoud bestaansrecht

Naast een verschuiving in het denken over bestaansrecht van bedrijven, is er nog een belangrijke ontwikkeling gaande en die heeft te maken met technologie. ‘Technologie heeft gezorgd voor een enorme versnelling wat onder meer leidt tot een kortere levensduur van bedrijven. Daar waar vroeger de levensduur van een bedrijf ongeveer 40 jaar was, is dat nu 18 jaar. Eigenlijk is er veel minder tijd om als organisatie of individu te genieten van het succes, je moet continu veranderen, innoveren om bestaansrecht te blijven houden. Dat geldt niet alleen voor organisaties, maar ook voor de mensen die er werken. Wil je zeker zijn van een baan of opdracht, dan moet je zorgen dat je jezelf opnieuw blijft uitvinden. Innovatie is nodig om te kunnen voortbestaan.’

Van corporate branding naar employer branding

De noodzaak om te innoveren, vraagt een ander type medewerker dan die nu bijvoorbeeld binnen de bankenwereld werken. Han: ‘Om innovatief te kunnen zijn, heb je creatieve geesten nodig.

Van oudsher hebben zakelijke dienstverleners vooral ‘blauwe’ mensen aangenomen. Deze mensen zijn analytisch heel sterk, denken in modellen en werken heel gestructureerd. Maar voor innovaties heb je juist mensen nodig die ‘out of the box’ kunnen denken. Binnen de bankenwereld en het hele instituut zakelijke dienstverlening is het een enorme uitdaging om creatieve geesten aan te trekken. Overigens is het niet alleen een uitdaging om creatieven aan te trekken maar ook jonge professionals. Jongeren hebben heel andere drijfveren. Zij zijn niet op zoek naar zekerheid, maar naar zingeving. Ze zijn gewend om in netwerkverbanden samen te werken en zoeken uitdagende projecten waar ze werkelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ik denk dan ook dat er een grote verschuiving gaat plaatsvinden van corporate branding naar employer branding. Het vinden van het juiste talent wordt cruciaal. Voorheen was het binden en boeien het thema van HRM. Tegenwoordig moet je bezig zijn met het vinden, volgen en verbinden van professionals. Hierin kunnen aanbieders van flexibel personeel een grote rol spelen. Niet alleen het vinden van een professional, maar het samenstellen van een compleet team dat werkt aan een project wordt een belangrijk concept van de toekomst.’

Talent anno nu

‘Het succes moet beginnen binnen de top van de organisatie, dit moet een goede afspiegeling zijn van de populatie in de organisatie. Er zijn bijvoorbeeld veel meer vrouwen nodig aan de top. Daarnaast is ‘dienend leiderschap’ van belang. Daarbij is sturing op cultuur cruciaal, dit kan een usp worden van een bedrijf. Voor individuen geldt: het is belangrijk dat je op zoek gaat naar je eigen kracht. Dat je vanuit diepe motivatie en zingeving zoekt naar datgene dat bij je past. Als je beseft dat je misschien de gevangene bent van je salaris en weet toe te werken naar de persoon die je uiteindelijk wilt zijn, dan sta je in je kracht. En mensen die in hun kracht staan, die geloven in wat ze doen en kunnen, maken bewuste keuzes. Zij zijn de talenten waar organisaties van nu naar op zoek zijn.’

pagina 1

Uithuilen en opnieuw beginnen

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur

Columnist van het Financieel Dagblad, Matthijs Bouman blikte in een artikel onlangs terug op vier jaar Rutte-Asscher. Hij schreef: Over misschien wel de belangrijkste hervorming —die van de arbeidsmarkt— kan ik kort zijn: deze hervorming is faliekant mislukt. De Wet Werk en Zekerheid moest flexwerkers een vaste baan bezorgen, maar lijkt ze vooral op te jagen en weg te pesten van de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor de Wet DBA, die de rechtspositie van zzp’ers had moeten verbeteren. Het tegendeel gebeurt: de zzp’er is opgejaagd wild geworden. Hervorming mislukt, dus uithuilen en opnieuw beginnen — zo snel mogelijk graag.

Uithuilen en opnieuw beginnen; ik kan het niet anders dan eens zijn met Mathijs Bouman. Als mensen een tegenslag krijgen te verwerken, dan verloopt de verwerking in een aantal fases: ontkenning, boosheid, erkenning en acceptatie. Kijk ik naar de Wet DBA en hoe staatssecretaris Wiebes erin zit, dan signaleer ik precies deze fases. De wet kwam naar mijn mening veel te snel tot stand, niet gestoeld op enige visie maar vanuit een collectieve afschuw van de VAR, na een mislukt project met de naam VAR-webmodule en de evenmin levensvatbare Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Drie mislukkingen zijn volgens mij nooit een gezonde voedingsbodem voor een nieuw en goed idee. Maar het idee kwam er wel, en heet de Wet DBA. Al vrij snel kwam er een grote stroom van kritiek. Als een goed stuurman loodste Wiebes de wet door de Eerste en Tweede Kamer. Kort daarna buitelden vakbonden, belangenorganisaties en marktpartijen over elkaar heen. Wiebes suste de boel en zat duidelijk in de ontkennende fase.

Om vervolgens terecht te komen in fase 2: boosheid. Hij uitte zijn boosheid over de opstelling van payroll-bedrijven en deed zijn beklag over de hoeveelheid Kamervragen. Wanneer gaat Wiebes erkennen dat er iets drastisch mis gaat? Wanneer krijgt de Belastingdienst de opdracht om vooraf duidelijkheid te verschaffen over wanneer iemand wel of geen zzp’er is? De wet is namelijk absoluut niet duidelijk over wat wel en niet kan, de reden dat destijds de VAR werd ingevoerd. En juist op basis van duidelijkheid en vertrouwen gedijt de economie naar mijn idee het best.

Ik ben voorstander van duidelijkheid

Beste staatssecretaris Wiebes, u kunt Nederland in verkiezingstijd geen groter plezier doen dan duidelijkheid te verschaffen. Uithuilen en opnieuw beginnen kan juist nu. Uitdebatteren, wat vinden we wel en wat vinden we niet acceptabel als het gaat om zelfstandigheid en flexwerk? Ik ben niet voor of tegen zzp’ers. Ik ben voor duidelijkheid. Duidelijke kaders en een eerlijk en gelijk speelveld voor iedereen.
Het UWV had een website: weethoehetzit.nl. Hier konden Nederlanders informatie vinden over uitkeringen en duidelijkheid krijgen over wat voor hen van toepassing is. Je kon het met de inhoud misschien niet eens zijn, maar het was wel héél duidelijk. Dit kwam toch ook bij uw departement vandaan? Ik zou het fantastisch vinden als we een dergelijke site kunnen krijgen voor zelfstandig ondernemers. Dat komt onze economie ten goede, daar geloof ik oprecht in. En misschien ook wel het verkiezingsresultaat voor de zittende coalitie.

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur
pagina 2
Sessies en bijeenkomsten

Inspiratiesessie ‘Professioneel onderhandelen’ met Jos Burgers

Inspiratiesessie ‘Professioneel onderhandelen’ met Jos BurgersVoor zzp’ers organiseren wij een aantal keren per jaar inspiratiesessies. De komende sessie staat gepland op 16 november. Spreker Jos Burgers is een van de meest gevraagde managementsprekers in Nederland. Hij biedt je deze avond praktische adviezen en verhelderende inzichten, onder meer over je hoe prijsdruk kunt ombuigen in betere marges. Bekijk de video van onze sessie in april van dit jaar om een impressie te krijgen van onze bijeenkomsten.

Aanmelden

Wet DBA: laat je informeren

Wet DBA: laat je informerenWe nemen opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers graag bij de hand als het gaat om ontwikkelingen rondom de Wet DBA en de gevolgen ervan. We organiseren de komende weken op diverse tijden inloopspreekuren. Kom gerust langs met vragen of om je bij te laten praten.

Aanmelden

pagina 3
Nora de Groot en Nienke de Kruijf, Total Solutions
Nora de Groot en Nienke de Kruijf, Total Solutions

‘Wees baas over je eigen loopbaan’

‘Het is belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers zich realiseren dat een vast contract en een baan voor het leven niet meer van deze tijd zijn. Het gaat erom dat je als medewerker je talenten kent, en als werkgever is het belangrijk dat je het talent weet te vinden. Ik denk dat we toe gaan naar een toekomst waar de contractvorm ondergeschikt wordt. Vast, flex of hybride; het gaat allemaal door elkaar lopen’, vertelt Nora de Groot, directeur Total Solutions.

Total Solutions selecteert, begeleidt en ontwikkelt vakmensen voor onder meer treasury afdelingen, banken, vermogensbeheerders en andere financiële instellingen. De medewerkers binnen Total Solutions zijn allemaal afkomstig uit de financiële sector. Nora: ‘Wij spreken dezelfde taal waardoor we goed kunnen inschatten welke kandidaat perfect bij welke functie past.’

Revolutie

‘Sinds onze oprichting zo’n 15 jaar geleden is er voor mijn gevoel een revolutie gaande in de branche, sommige functies verdwijnen, andere functies ontstaan. Sturen op kostenbesparingen, een gedeukt imago, digitalisering, outsourcing van werkzaamheden, bijvoorbeeld richting India en Lean processing, zijn enkele voorbeelden waar financiële dienstverleners mee te maken hebben. Al deze aspecten zorgen voor de nodige onrust. In alle lagen veranderen competenties, teams worden kleiner en er wordt flexibiliteit verwacht’, vervolgt Nora.

Drijfveren

De ontwikkelingen in de financiële sector dwingen werkgevers en werknemers anders naar werk te kijken. ‘De veranderingen vragen andere competenties van mensen’, vertelt Nienke de Kruijf, senior consultant & coach. ‘Op gebied van ontwikkeling van talent, laten zowel werkgevers als werknemers kansen liggen. Veel medewerkers zijn meegegaan met de reorganisaties, zonder dat zij bewust hebben nagedacht of ze nog wel op de juiste plek zitten. Wij adviseren onze klanten om met medewerkers in gesprek te gaan om erachter te komen wat hen drijft en wat zij graag doen.

Door in gesprek te gaan met medewerkers kunnen zij veranderen, in beweging komen. En dat is precies wat de sector nodig heeft.’

Geloof in je eigen kwaliteiten

‘Typerend voor de financiële sector is dat medewerkers van oudsher heel lang bij een en dezelfde werkgever bleven. Medewerkers gingen na hun middelbare school aan het werk en bleven de rest van hun loopbaan bij één werkgever zitten. Deze professionals dagen we uit om bewust na te denken over hun eigen carrière. Sommige medewerkers zitten al zolang op dezelfde plek, dat ze vergeten om naar de toekomst te kijken. Waar sta ik? Wat wil ik? Waar loop ik tegen aan? Wij geven medewerkers mee: je bent zelf baas over je eigen carrière. Er liggen zoveel kansen, alleen jij kan zorgen dat je deze kansen ook pakt. Dat is uiteraard enorm spannend, maar als je gelooft in je eigen kwaliteiten, ga je veel meer mogelijkheden zien. Wij zijn daar zelf het levende bewijs van’, aldus Nienke.

Nieuwe generatie

Behalve medewerkers die al heel lang bij een werkgever werken, heeft de financiële sector ook te maken met de nieuwe generatie. Nora: ‘Het is voor werkgevers een hele uitdaging de nieuwe generatie aan te trekken. De nieuwe generatie is niet op zoek naar zekerheid. Zij willen groeien, leren, ontdekken en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen om waarde toe te voegen aan de organisatie. Bovendien zijn deze mensen echte netwerkers, zij kiezen ervoor om samen met anderen te werken aan een opdracht, als de opdracht is afgerond, dan vertrekken ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. Als zij daar de ruimte en vrijheid voor krijgen, dan keren ze na een aantal jaren met meer kennis bij de betreffende werkgever terug om daar weer (tijdelijk) aan een opdracht te werken. Dat is een mooie win-winsituatie. Ik denk dat het belangrijk is dat werkgevers zich realiseren dat zij zich moeten inspannen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Alleen dan kun je een gezonde groei realiseren in de toekomst. De visie op arbeid zal nog verder veranderen. Het vraagt van alle partijen flexibiliteit en verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan’, besluit Nora.

pagina 4
Nieuwsflitsen

De (on)mogelijkheden van het brein

De (on)mogelijkheden van het breinDe inspiratiesessie ‘Breinvriendelijke beïnvloeden’ met Roeland Dietvorst als hoofdspreker was een groot succes. Ruim 100 zzp’ers kwamen op 1 september bijeen om te luisteren naar de (on)mogelijkheden die er zijn om anderen te beïnvloeden en hoe je eigen brein werkt. Op 16 november staat de volgende sessie gepland met Jos Burgers. Het thema is dan ‘professioneel onderhandelen’. Inschrijven kan nog!

Nieuwe klanten

Nieuwe klantenOnze klantenkring breidt zich steeds verder uit en daar zijn we natuurlijk trots op! Van Lanschot Bankiers heeft ons aangesteld als contractmanager inhuur (non-IT). Naast het werven en selecteren van interim professionals vervullen we –ook voor de door Van Lanschot Bankiers zelf geworven en geselecteerde voorkeurskandidaten– de rol van contractmanager.

Goud voor MVO-beleid

Goud voor MVO-beleidDuurzaamheidsplatform Ecovadis heeft ons beoordeeld met de hoogste certificering in het evaluatieproces, de GOLD waardering. EcoVadis begeleidt organisaties bij de realisatie van hun doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vorig jaar namen we ook deel aan de survey, toen haalden we zilver. Sindsdien hebben we verschillende stappen gezet om ons bedrijf milieuvriendelijker te maken.

Nieuw sociaal stelsel

Nieuw sociaal stelselAnne Meint Bouma (directeur Brainnet) en Pierre Spaninks (ZZP-expert) pleitten voor een nieuw sociaal stelsel dat rekening houdt met werknemers, werklozen en zelfstandigen. Lees het volledige artikel Flex en zeker.

Blijf op de hoogte

Bekijk de eerdere edities van ons magazine ‘Met Ambitie’ hier:

Colofon

Met ambitie is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor iedereen die actief in de flexbranche, zowel inleners als zzp’ers.

Hoofdredactie: Brainnet, Anne Meint Bouma
Redactie: Lime C, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Technische realisatie: Websteen

www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
T. (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
 
 
Eigentijds ondernemerschap