Het magazine wordt geladen Het magazine wordt geladen
Rien Wesseling, oprichter van De Academie voor Zelfstandig Professionals (ZPAC)
Rien Wesseling, oprichter van De Academie voor Zelfstandig Professionals (ZPAC)

Gelijke opleidingskansen ZZP’ers

Organisaties zetten steeds vaker flexibele schillen strategisch in. Ze zoeken kennisspecialisten die waarde kunnen toevoegen aan hun onderneming. ‘Als ZZP’er is het belangrijk dat je beseft dat organisaties zoeken naar toegevoegde waarde, niet perse naar mensen die ‘gaatjes vullen’. Om die waarde te kunnen toevoegen, is het essentieel dat je jezelf blijft ontwikkelen’, meent Rien Wesseling, oprichter van De Academie voor Zelfstandig Professionals (ZPAC)

Rien Wesseling: ‘Als werknemer in een organisatie, krijg je vaak scholing, coaching of opleidingstrajecten aangeboden. Zo groei je mee met de ontwikkelingen van het bedrijf. Ik ben als trainer en coach werkzaam en zie veel groepen aan mij voorbij komen. Daarnaast begeleid ik startende ondernemers. Al enige tijd signaleerde ik een gat tussen de ontwikkeling van personeel in vaste dienst en ZZP’ers. Ik vind het in het belang van organisaties, maar zeker ook in het belang van zelfstandigen dat scholing en opleiding toegankelijk gemaakt worden.’

MBA-opleiding

ZPAC helpt ZZP’ers met onder meer opleidingen, coachingstrajecten en subsidiebegeleiding. Uniek is de  mogelijkheid om deel te nemen aan een volwaardige MBA-opleiding. ‘We hebben hiervoor een samenwerking met Business School Nederland en diverse organisaties uit het bedrijfsleven. Het is een meerjarig programma en is voor ZZP’ers kosteloos. Dat we dit voor elkaar hebben gekregen, bewijst nog maar eens dat het bedrijfsleven ziet dat de zelfstandig professional van belang is voor een gezonde economische toekomst. Neem een bedrijf als ASML, 20% van hun personeelsbestand bestaat uit ZZP’ers die een bepaalde expertise met zich meebrengen. In de filosofie van ASML nemen deze mensen bij hun afscheid een stukje van de cultuur van het bedrijf mee en dragen zo de waarden van het bedrijf verder uit. Dat is een fantastische manier om je missie of filosofie te verspreiden.’

Kwaliteitskeurmerk

Rien ziet twee soorten zelfstandig ondernemers: ‘We hebben te maken met een grote groep mensen die na ontslag besluiten voor zichzelf te beginnen, veelal zie je dat deze mensen weer met anderen kleine bedrijfjes gaan vormen. Daarnaast is er een grote, stabiele groep eenmanszaken, deze mensen leggen steeds vaker ook verbindingen met elkaar, maar zullen altijd hun zelfstandigheid blijven behouden. Ik denk dat steeds meer bedrijven kiezen voor een personeelsbestand dat voor 80% bestaat uit vaste medewerkers en 20% uit zelfstandigen. Dat betekent dat HR-professionals actief de markt gaan monitoren om na te gaan wie op welk moment vrij komt en wie welke kwalificaties heeft. Mensen die aan zichzelf werken en dat ook zichtbaar maken, zullen worden gevolgd. ZPAC speelt daar op in door in elk geval certificaten uit te reiken aan ondernemers die een training of coachingstraject succesvol hebben doorlopen. Het uiteindelijke doel is dat we van ZPAC een soort kwaliteitskeurmerk maken, waarmee zelfstandig ondernemers zich kunnen onderscheiden. Dat onderscheiden vermogen wordt, met een toename van het aantal ZZP’ers, van wezenlijk belang voor een succesvolle toekomst.’

Brainnet maakt deelname ZPAC mogelijk

Brainnet biedt ZZP’ers de mogelijkheid tot deelname aan ZPAC. Ondernemende professionals kiezen er voor hun zaken goed op orde te hebben en ontwikkelen zichzelf voortdurend. Brainnet ondersteunt hen hier graag bij maar blijft onafhankelijk. ZZP’ers  bepalen altijd zelf of en welke instrumenten zij willen inzetten voor hun ontwikkeling. Meer weten? Stuur een mail onder vermelding van ZPAC naar info@brainnet.nl

pagina 1
Jeroen Sakkers van familiebedrijf Victor Mundi
Jeroen Sakkers van familiebedrijf Victor Mundi

6 trends in zelfstandigenland

Komend uit een echte ondernemersfamilie met wie hij vele gesprekken voerde aan de keukentafel, constateerde Jeroen Sakker bij ondernemers een steeds terugkerende behoefte: meer klanten, meer opdrachten en meer omzet. ‘Tijdens mijn studie bedrijfskunde, werkte ik aan een plan om ondernemers hierbij te gaan helpen.’ De studie en het denkwerk resulteerde in Victor Mundi, een online platform waar ZZP’ers gebruik kunnen maken van handige tools op het gebied van marketing, sales, administratie en planning/agendabeheer.

‘Als ZZP’er ligt de wereld aan je voeten. Het is aan jou om er een succes van te maken’, stelt Jeroen. Inmiddels is Victor Mundi, wat ‘wereldveroveraar’ betekent, een familiebedrijf waar vader Peter, moeder Monique en broer Robbie allen aandeelhouder zijn en een belangrijke taak vervullen. Het online platform telt meer dan 50.000 leden. ‘Eerlijk gezegd wil ik bijdragen aan het ontketenen van een revolutie op de arbeidsmarkt. Een markt waar gebruik wordt gemaakt van echte specialisten, waar vrijheid een belangrijke plek inneemt en waar mensen expertise met elkaar delen. Victor Mundi moet bijdragen aan verdere professionalisering van de flexibele inhuurmarkt, zowel aan de kant van de ZZP’er als aan opdrachtgeverskant.’

Arbeidsmarktontwikkelingen

‘Door de vergrijzing zijn we met elkaar gedwongen steeds effectiever te werken’, vervolgt Jeroen. ‘Dat leidt tot een toenemende vraag naar specialisten op deelterreinen. Werkgevers hebben behoefte aan meer flexibiliteit en zoeken soms tijdelijk naar specifieke kennis. Aan werknemerskant zien we twee interessante ontwikkelingen: veel jongeren hechten geen waarde meer aan een vast dienstverband, ze willen liever een aantal opdrachtgevers en zo hun specialisme -waar ze echt plezier aan beleven- inzetten. Daarnaast zien we dat mensen die nu in loondienst werken, op zoek zijn naar meer vrijheid, flexibiliteit en zij hebben de wens om meer geld te verdienen.’

Inhuurmarkt professionaliseren

Victor Mundi helpt via het online platform ondernemers aan meer klanten, meer opdrachten en meer omzet. Daarnaast is Victor Mundi initiatiefnemer van het award FOTY (Freelancer of te Year) en de verkiezing ‘Opdrachtgever van het Jaar’. Deze prijzen moeten bijdragen aan het zichtbaar maken van ZZP’ers en opdrachtgevers bewust maken van hun rol. Het zijn instrumenten om de markt van inhuur verder te professionaliseren.’

Hoe ziet de markt van flexibele inhuur er over 2 jaar uit? Jeroen Sakkers signaleert zes belangrijke trends:

1. Real time benchmarking
Net zoals beurskoersen zichtbaar zijn en je via online tools als Kieskeurig.nl direct kunt zien wat een apparaat kost, zo worden op termijn tarieven van ZZP’ers per functiegroep ook toegankelijk en zichtbaar.

2. Disintermediatie
Opdrachtgevers weten steeds beter zelf direct de ZZP’ers te vinden die zij nodig hebben. Het intermediair zal verdwijnen of zal een nieuwe rol moeten gaan aanmeten. Meer vanuit een ZZP’er gedacht: ‘Ik ga een mooie opdracht voor jou zoeken.’

3. Big data
Er komt veel meer data beschikbaar over ZZP’ers, slimme opdrachtgevers weten deze data te comprimeren en kunnen dit precies matchen op behoeftes en vraagstukken in de toekomst.

4. Goed opdrachtgeverschap
Bij HR van grote organisaties komt de focus te liggen op ‘goed opdrachtgeverschap’ met bepalingen als: tijdige betaling, ontwikkelmogelijkheden en een goede werkplek. De reden hiervan is aantrekkelijk te blijven voor de beste ZZP’ers in de markt.

5. Reviews
Net zoals Booking.com komen er op termijn reviewsites en ratings over ZZP’ers.

6. Deeleconomie
ZZP’ers gaan steeds meer met elkaar delen, denk aan netwerken, opdrachten of werkplekken. ZZP’ers vissen zo niet meer in hun eigen kleine vijver, maar de oceaan wordt het gebied. Ook opdrachtgevers gaan meer delen en elkaar wijzen op de toegevoegde waarde van die ene ZZP’er.

pagina 2

‘Met minder geld, meer doen’

Door: Tjebbe van Oostenbruggen, directeur

Eric Wiebes is begonnen aan zijn nieuwe klus: staatssecretaris van de Belastingdienst. Zijn signatuur is al goed te herkennen. Hij is bekend geworden van de Noord-Zuid lijn, of beter gezegd, zijn voorganger Hans Gerson, afgetreden in 2010 na aanhoudende kritiek op zijn rol in dit dossier. Wiebes mocht de troep opruimen. Hij moest de gemoederen in Amsterdam tot bedaren brengen. En niet alleen dat, de Noord-Zuid lijn moest er ook komen! Zijn motto: ‘met minder geld, meer doen’. Hij is daar knap succesvol in gebleken, die Noord-Zuid lijn ligt er bijna.

Waar Frans Weekers onderuit ging op nieuwe ICT-projecten met korte testtrajecten en veel nazorg, veel gedoe in de media en de Tweede Kamer met een stuntelige verdediging over het functioneren van de Belastingdienst, doet Wiebes het op zijn eigen manier. Geen ingewikkelde nieuwe projecten, geen automatisering van processen die toch al niet lekker lopen en bovenal geen projecten waar hij politiek op onderuit gaat. Voor onze branche betekent dat uitstel van het depotstelsel en waarschijnlijk ook van de VAR-webmodule. Twee uitdagende ICT-projecten op onderwerpen waar überhaupt al niemand vrolijk van wordt. Ik vind dat Wiebes goed bezig is! Maar wat doet Wiebes dan wél behalve projecten uitstellen? Handhaving! Eindelijk! En het was ook echt hard nodig! Met de invoering van de gewijzigde wet Waadi moesten volgens Henk Kamp: ‘De goeden onder de kwaden lijden.’ Bij Wiebes is het net andersom. Hij pakt de kwaden aan zodat de goeden er geen last van hebben. Met 1400 nieuwe inspectieteams die zich focussen op het onderscheid tussen echte ondernemers en schijnzelfstandigen, gaat hij geld terughalen van te veel genoten ondernemers- en startersaftrek, misgelopen premies werknemersverzekeringen en onterecht genoten zakelijke aftrekposten. Als je het mij vraagt, zal de investering in handhaving laag zijn, en de opbrengsten hoog, zeg maar ‘met minder geld, meer doen’.

Brainnet wil graag dat een ieder in de flex-branche op een eerlijke manier zijn boterham verdient. Keuzevrijheid staat daarbij voorop. Als je ondernemer (ZZP'er) wil zijn dan kan dat, maar dan moet je je ook gedragen als ondernemer en niet klagen over gebrek aan sociale zekerheid, te weinig opbouw aan pensioenen, te weinig kansen op de markt en te weinig vrije tijd. Als je gegarandeerde vrije tijd wilt, zekerheid voor nu en voor later, en niet houdt van acquisitie of de administratie die komt bij een eigen onderneming, moet je in loondienst gaan. Payrollen, uitzenden, detacheren, bemiddeling door werving en selectie bureaus, mogelijkheden te over. En als je dan de Belastingdienst bent, dan moet je dat dus controleren en de pakkans van schijnzelfstandigen vergroten. Als Sociale Zaken dan de andere kant aanpakt, het ontduiken van cao’s door werkgevers en andere wantoestanden in de flex-branche, dan is ook de loondienstkant gedekt. Zo kunnen we prettig en eerlijk zaken doen, met lage administratieve lasten en fatsoenlijke inkomsten, ‘met minder geld, meer doen’.

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur
pagina 3
Arjan Kornegoor, Practice Director van Pegasystems
Arjan Kornegoor, Practice Director van Pegasystems

Strategische partners als flexibele schil

‘Ons vaste personeelsbestand bestaat uit zeer specialistische vakmensen. In ons geval zijn dat bijvoorbeeld hoogopgeleide en ervaren mensen met achtergronden die varieren van wiskunde tot technisch ingenieur. Zij verrichten complex programmeerwerk in samenwerking met onze klanten. In onze business is het daarnaast gebruikelijk om bij implementaties samenwerkingen op te zoeken met strategische partners. Deze partners vormen als het ware onze flexibele schil’, vertelt Arjan Kornegoor, Practice Director van Pegasystems.

Het openen van een rekening, het genereren van een juist advies over een product of dienst; de consument handelt zijn zaken steeds vaker af via internet. Pegasystems is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor marketing, sales, relatiebeheer en klantbehoud. De software is zo gebouwd dat de commerciele afdeling van de klant bijvoorbeeld zelf makkelijk aanpassingen kan verrichten. ‘In onze pay-off staat: build for change en zo is het ook. Onze software laat zich makkelijk aanpassen aan de wijzigingen van de markt of processen van de organisatie. Zo blijf je als gebruiker zelf aan het roer zitten van je business en ben je niet afhankelijk van bijvoorbeeld een programmeur’, licht Arjan toe.

Diepgaande kennis

De oprichter en CEO van Pegasystems is een gepassioneerd schaker. Hij denkt altijd een paar slagen vooruit, niet alleen tijdens het schaken, maar ook in het ondernemerschap. Hij vond de softwareoplossingen voor sales, service en klantbehoud veel te complex en besloot van eenvoudig aan te passen software zijn business te maken. Achter die eenvoud, schuilt enorm veel diepgaande kennis.

Seniors in dienst

‘Op het gebied van deze specialistische software, zijn wij marktleider,’ vervolgt Arjan. Om die positie en onze merkbelofte te kunnen waarmaken, hebben wij een heel eigen kijk op personeel. Zo hebben we bijvoorbeeld alleen maar ervaren mensen in dienst, seniors die al het nodige hebben meegemaakt en een goede gesprekspartner kunnen zijn voor onze klanten.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan interne opleidingstrajecten. Als je bijvoorbeeld voor Pegasystems aan de slag wilt, krijg je eerst een trainingsprogramma van een paar maanden en leer je de ins en outs van de software. We vinden het belangrijk dat iedereen die hier werkt van de hoed en de rand weet, zodat we onze expertrol kunnen vervullen. Klanten die onze software afnemen, staan wij bij en helpen wij bij het genereren van het grootste effect als het gaat om sales, service en relatiebeheer. Bedrijven die met ons in zee gaan, ondergaan zeer vaak een transformatieproces, niet alleen richting de markt maar ook richting interne organisatie. Er zijn grote belangen mee gemoeid en dan verwacht je als klant ook een partner met de nodige kennis en ervaring.’

Inhuur van specifieke expertise

Pegasystems is geschikt voor alle markten maar wordt in de Benelux op dit moment vooral ingeschakeld door banken, uitzendorganisaties, verzekeraars en telecombedrijven. Expansie naar andere markten binnen de Benelux is aanstaande. ‘Voor enkele van onze opdrachtgevers vormen wij als het ware de flexibele schil aan specialistische kennis. Dat is ook precies de rol die wij het beste kunnen vervullen. We zien overigens steeds vaker dat grote partijen zeer specifieke expertise wat niet direct core business is van buitenaf inhuren. Ik zie een beweging op gang komen waarbij iedereen terug gaat naar zijn eigen kerncompetenties en al het overige van buitenaf inschakelen. Daarmee gaat de kwaliteit van producten, diensten en service verder omhoog en daar dragen wij graag aan bij’, besluit Arjan.

pagina 4

Ontwikkeling uurtarieven


Geïndexeerd met 100 als indexgetal in januari 2012.

Voorkom claims!

Brainnet, heeft voor klanten en relaties een notitie uitgebracht over fiscale risico-afdekking externe inhuur. De toenemende en veranderende wet- en regelgeving en compliance-eisen stellen inhurende organisaties voor complexe uitdagingen. Zeker gezien de mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen bij een omvangrijke externe inhuurportefeuille. De notitie gaat in op wetgeving, waaronder ketenaansprakelijkheid invorderingswet 1990, jurisprudentie en beleidsnotities van de overheid. Fiscale, financiële en arbeidsrechtelijke claims voorkomen, is waar Brainnet goed in is. Wilt u deze notitie ontvangen? Neem contact op met Arno Lugthart of Anne Meint Bouma via 030 602 16 17.

Fraude identiteitsbewijzen? Kies voor zekerheid

Brainnet heeft een 3-jarige overeenkomst gesloten met certificeringsinstituut ZZP-erkend voor de juridische en fiscale verificatie van de ZZP’ers van Brainnet. Hiermee voorziet Brainnet zichzelf en haar klanten van extra zekerheid rondom de Wet Keten en Inlenersaansprakelijkheid. Tjebbe van Oostenbruggen, directeur van Brainnet: ‘Belangrijke overweging voor Brainnet is de elektronische koppeling van ZZP-erkend met overheidsinstanties, met name met het Verificatie Informatie systeem van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierdoor heeft Brainnet de absolute zekerheid van controle op de echtheid en eventuele fraude van de identiteitsbewijzen’.

Digitale portal screening

Leveranciers en ZZP-ers kunnen sinds 1 mei de pre-employment screening, ten tijde van de start van een nieuwe opdracht, online uitvoeren op het nieuwe webportal van Brainnet. Brainnet is groot voorstander van verregaande digitalisering van het externe inhuurproces, het nieuwe portal draagt daar aan bij. Meer informatie over pre-employment screeningen via Brainnet? Neem contact met ons op.

Volg ons op Facebook

Volg ons op FacebookVolg jij ons al op Facebook?
Like ons en blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte

Bekijk de eerdere edities van ons magazine ‘Met Ambitie’ hier:

Bekijk de eerste editie hier Bekijk de tweede editie hier Bekijk de derde editie hier Bekijk de vierde editie hier

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Arno Lugthart, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen.nl

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
Eigentijds ondernemerschap