Het magazine wordt geladen Het magazine wordt geladen
Rob Dielemans van GoDataDriven

Professionals moet je faciliteren

"Over twee jaar leven we in een heel nieuwe wereld", voorspelt Rob Dielemans, managing director van GoDataDriven. GoDataDriven is toonaangevend in het bieden van softwareoplossingen gebaseerd op grote hoeveelheden data. ´Het gebruik van de Google Glass waarbij je via een bril continu op de hoogte gehouden wordt van op maat geselecteerde aanbiedingen en berichten, zal onze wereld totaal veranderen."

Dagelijks produceren wij met ons surfgedrag, door gebruik van smartphones en navigatiesystemen, enorme hoeveelheden data. Google, Yahoo en anderen ontwikkelen steeds betere technologie om op maat gemaakte aanbiedingen te presenteren aan het individu. GoDataDriven helpt organisaties om vanuit hun eigen data slimme combinaties en linken te leggen waardoor er op de individu afgestemde aanbiedingen of communicatie kan ontstaan.

Kwaliteit zonder compromis

GoDataDriven is onderdeel van de Xebia Groep. De oprichter Daan Teunissen had een belangrijke missie: dé autoriteit worden op het gebied van IT-dienstverlening. "Die missie is in alles doorgevoerd in een doordacht systeem waarbij vier zaken cruciaal zijn: people first, sharing knowledge, customer intimacy en het bieden van kwaliteit zonder compromis. People first betekent dat zowel onze klanten als medewerkers altijd op de eerste plaats staan. We halen topprofessionals in huis maar zorgen ook goed voor hen in de zin van beloning, opleidingen en wij bieden mooie, uitdagende projecten. Sharing knowledge hebben we geborgd door tweewekelijks dinsdagmiddag kennissessies te organiseren. Collega´s die bijvoorbeeld ergens ter wereld een seminar hebben bijgewoond geven hun opgedane inzichten door aan hun collega´s of er is een onderwerp dat we gezamenlijk uitdiepen. Customer intimacy, echt een klant helpen. Niet doen wat een klant vraagt, maar wat een klant nodig heeft.

Tot slot bieden wij kwaliteit zonder compromis. In een project is er altijd een spanningsveld tussen tijd, kosten en kwaliteit. Wij kiezen altijd voor topkwaliteit, leveren niet eerder op voordat zaken kloppen. We werken volgens het inmiddels zeer gewaardeerde Agile systeem. Dat betekent dat begonnen wordt met de analyse, het ontwerp, de bouw en het testen van een zeer beperkt systeem, zowel qua omvang als qua functionaliteit. In een volgende fase wordt het bestaande systeem uitgebreid of wordt de functionaliteit uitgebreid tot weer een werkend systeem. Op deze manier kunnen gebruikers in een vroeg stadium al zien hoe het systeem eruit gaat zien, kunnen het testen en zonodig bijsturen.´

Koploper

"Om koploper te zijn in deze snel veranderende, data-gedreven wereld, kun je niet anders dan samenwerken met toptalenten. Dat zijn creatieve, intelligente mensen die behoefte hebben aan ruimte, vrijheid en kansen. Wij hebben met onze visie een manier gevonden om deze topmensen aan ons te verbinden. Wil je als organisatie in de nieuwe wereld een kans maken, dan is het van belang dat je de juiste mensen aantrekt. Ik zie dat bij grote organisaties door de vele regels de creativiteit uit mensen wegvloeit. Gepoogd wordt mensen vrijheid te geven door ze te laten thuiswerken. Zinloos als je het mij vraagt, het gaat er juist om dat je mensen uitdagingen biedt, dat ze graag willen werken en dat ze vrijheid ervaren om hun eigen tijd in te kunnen delen. De kunst is dat je het beste in mensen naar boven haalt. Dus dat je nadenkt over hoe je de beste mensen om je heen kunt faciliteren zodat ze hun werk nog beter gaan doen. Voor veel organisaties vergt dat een radicale verandering in de manier waarop ze nu met hun personeel omgaan. Ik verwacht dat de visie op personeelsbeleid mede doordat organisaties steeds afhankelijker zullen worden van toptalenten, snel zal veranderen. Daar hoort ook het tijdelijk inhuren van professionals bij."

pagina 1
Frank de Ruiter van de Rabobank

Rabobank flexibele schillen ideaal

"Als we als bank helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen, dan denk ik dat we een kleine kern zouden selecteren van mensen in vaste dienst die de cultuur en de identiteit van de bank zouden bewaken. Daaromheen zouden we flexibele schillen maken van mensen die op projectbasis zouden worden ingehuurd. De samenstelling van projectteams zou veranderen op basis van de noodzakelijke output". Aan het woord is Frank de Ruiter, Teamleider Servicemanagement binnen de Rabobank.

Frank is met zijn team onderdeel van Connect Bemiddeling en samen zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van de flexibele inhuur van medewerkers. Op dit moment bestaat tien procent van het personeelsbestand van de Rabobank uit een flexibele schil. Ongeveer 5000 mensen worden ingehuurd. "Je kunt je voorstellen dat dat flink wat organisatie vergt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en ook het managen van contractuele zaken is een flinke opdracht. Gelukkig hebben we hierbij de nodige ondersteuning van externe partners, waaronder Brainnet."

Impresariomodel

De markt van flexibele inhuur is de laatste jaren behoorlijk veranderd. Frank: ‘Vroeger ging de vraag naar ondersteuning bijna altijd om vervanging. Nu zie je dat er tijdelijke mensen nodig zijn om te kunnen afschalen of om bepaalde bewegingen door te maken. In de opstartfase van een nieuw project is bijvoorbeeld altijd behoefte aan externe capaciteit. Dit geldt ook voor de implementatie.. Externen zijn gewend om tijdelijk dingen op te pakken, op te starten of af te ronden. Daar hebben we baat bij.

We zien door de beweging die wij als bank maken ook dat mensen min of meer gedwongen worden zelfstandig en op detacheringbasis aan de slag te gaan. Meer mogelijkheden voor de toekomst zie ik weggelegd voor een impresariomodel. Dat is een model met korte lijnen waarbij je mensen verbindt voor de duur van een project. Ze komen uit verschillende, aanvullende disciplines. Samen vorm je een team dat de juiste expertise heeft om het project tot een goed einde te brengen. Het team bestaat uit professionals die zich verantwoordelijk voelen en elkaar kunnen aansturen. De leden van het team worden bijeengebracht door een facilitator, die de verbindingen legt. Vergelijk het met de impresario uit de artiestenwereld die voor evenementen de gewenste artiesten bij elkaar brengt.

Uitdaging

"De uitdaging die wij als bank hebben, is om onze kosten terug te dringen en tegelijk onze klanten goed te blijven bedienen. Er wordt flink gekeken naar besparing op personeelskosten. Daarbij is ons sociaal akkoord leidend. Dat betekent dat we in eerste instantie zullen kijken waar we kunnen besparen op flexibele inhuur. Het is een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat onze vaste mensen dusdanig in te zetten dat zij goed kunnen inspelen op de veranderende klantvraag en de veranderende buitenwereld. Rabo Connect geeft hier deels antwoord op. Mensen in dienst van Rabo Connect werken steeds op tijdelijke specifieke posities binnen de Rabobank Groep. Via Rabo Connect kunnen mensen enorm veel ervaring opdoen. Dat past exact binnen het personeelsbeleid van de bank. We willen mensen laten leren door veel verschillende ervaringen te laten opdoen. We gaan respectvol om met mensen, zijn een betrouwbare werkgever en gaan voor duurzame relaties."

pagina 2

Zzp´er schijnzelfstandige?

Door: Arno Lugthart, Directeur

Ben jij het al? Zzp´er? Want als je de media moet geloven zijn we inmiddels allemaal zzp´er en lijkt de trend niet te stoppen. En juist dat is iets wat ik me afvraag. In de praktijk blijkt slechts 10% van de beroepsbevolking zzp´er.

In de vorige ´Met Ambitie´ heeft u er al over kunnen lezen; de invoering van de VAR-webmodule. Een belangrijk aspect van deze nieuwe module is het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers worden medeverantwoordelijk voor de beoordeling van de feitelijke situatie en dienen aan te geven wat hun invloed is op de opdracht van de zzp´er. Ik ben benieuwd welke positie de opdrachtgever van een zzp ICT- beheerder inneemt. Heeft de opdrachtgever geen invloed? In een beheerafdeling met afspraken over support? Echt niet?

Maar goed, we hebben de tijd. De introductie is uitgesteld naar 1 januari 2015. Wij kunnen hier nog eens rustig over nadenken.

Stel dat de VAR-webmodule door gaat, wat betekent dit dan voor zzp´ers? Wat doet dat met hen? Keren zij met hangende pootjes terug naar hun oude werkgevers? Ik denk het niet. Dat was nu juist de reden dat ze zelfstandig werden.

Ik denk dat de zzp ICT-beheerder van 2015 zoekt naar een ondernemingsvorm waar je geen VAR voor nodig hebt.

Een ondernemingsvorm waar je premies betaalt voor sociale verzekeringen en waar je ontslagen kan worden. Dat wordt dus payrollen in je eigen onderneming of in een payrollbedrijf. De gebruikelijke zzp´er, als een tekstschrijver, een projectmanager of een adviseur, zoekt in 2015 een andere opdracht. Een opdracht waar je niet per uur wordt betaald. Nee, meer een opdracht waar je wordt betaald voor het leveren van een deliverable of misschien een rapport of een onderzoek. Een opdracht die naar eigen inzicht wordt uitgevoerd en waarbij daadwerkelijk risico wordt genomen. Een opdracht die moet worden opgeleverd. Deze zzp´er heeft goed beschouwd dus ook geen VAR nodig. Er wordt immers geen persoonlijke arbeid verricht.

Een groot deel van de zzp´ers heeft straks geen VAR meer nodig. Maar wordt de webmodule dan helemaal voor niets gebouwd? Natuurlijk niet! Het was immers juist de bedoeling van de webmodule om grip te krijgen op schijnzelfstandigheid. De toestroom van zzp’ers naar payrollbedrijven leidt tot meer sociale verzekeringspremies. Payrollers vallen ook nog eens onder de uitzendwetgeving met een ouderwets bedrijfstakpensioenfonds en zie daar... Je bent als zzp´er weer helemaal terug bij af. Een grote regelbrij waar je zelfstandigheid zo veel mogelijk wordt beknot en waarbij de vakbonden als een moederkloek over je schouder meekijken om te vertellen wat goed voor je is. Ze staan allemaal al in de rij. Dat noem ik nu schijnzelfstandigheid.

Zzp´er schijnzelfstandige?
pagina 3
Patrick Tiessen van Nétive

Technologische revolutie grote impact flexbranche

"De afgelopen tien jaar hebben techniek en internet meer impact gehad dan de hele industriële revolutie. Deze technologische revolutie heeft ook impact op de inhuur van medewerkers" vertelt Patrick Tiessen, oprichter van Nétive.

"Ons bedrijf helpt het inhuur- en administratietraject van flexibele arbeid te digitaliseren en te automatiseren. We begonnen tien jaar geleden precies op het juiste moment. Dat we een paar jaar later te maken zouden krijgen met zaken als social media, cloud computing, smartphones, tablets en meer dan vijftig inhuurmarktplaatsen in ons werkveld was toen nog ondenkbaar. Vandaag is het realiteit." Nétive telt 22 medewerkers verspreid over twee vestigingen. "Wij zorgen ervoor dat organisaties grip krijgen op hun inhuurproces met behulp van ons Vendor Management Systeem. Door het inhuur- en administratietraject goed te digitaliseren, kunnen inlenende organisaties directe kosten besparen op inhuur en controle en inzicht krijgen op het inhuurproces", somt Patrick als één van de vele voordelen op.

Projectinhuur

"Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de markt van flexibele inhuur, zie je dat zzp´ers steeds belangrijker worden. Grote bedrijven willen zich steeds meer verbinden aan zzp´ers en zzp´ers groeperen zich om bijvoorbeeld grotere projecten aan te kunnen nemen. Ook horen wij bij veel inlenende organisaties dat projectafspraken worden gemaakt dus niet meer alleen uurtje–factuurtje. Afrekenen per mijlpaal is één van de trends die wij signaleren. Denk hierbij aan het graven van een sloot van honderd meter waarbij per meter wordt afgerekend en medewerkers zelf hun materialen meenemen. Iets wat we eigenlijk al een aantal jaar in Amerika zagen, komt naar Nederland.

Wij passen daar nu ook onze software op aan en gebruiken daar de term Statement of Work en Outsourced Services voor. Inleners blijven namelijk wel de behoefte houden aan een goed inzicht in hun totale flexibele schil zowel voor uurtje-factuurtje als voor de projecten."

Online inhuur communities

Inmiddels is er ook al een aantal organisaties die nu al inspelen op de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. Deze trend zal ook bij zzp´ers ontstaan. Organisaties proberen daar op te anticiperen door nu al de zzp´er aan zich te verbinden met behulp van online inhuur communities. Hierbij kan de zzp´er direct communiceren met collega-zzp´ers, de inhurende manager en medewerkers van de organisatie. Door deze ontwikkelingen ontstaat een nieuwe dynamiek, waarbij een nieuwe manier van verbondenheid met de organisatie ontstaat en een nieuwe manier van werven. Ik zie het als een nieuwe vorm: referral recruitment van zzp´ers. Referrals vormen vaak de meest waardevolle kandidaten voor een organisatie. Het via via werven van nieuwe zzp´ers wordt steeds belangrijker."

Aan het begin

Om in te kunnen spelen op een veranderende wereld, zal de flexbranche volgens Patrick flink wat stappen moeten maken. Wil je als inlenende partij en leverancier van tijdelijk personeel mee blijven doen, dan is een gedegen systeem cruciaal. Voor onze eigen doorontwikkeling zullen wij vaker gebruik maken van bestaande Cloud technologie. De wereld is interessanter geworden, sneller met meer mogelijkheden voor het bouwen van netwerken. We staan nog maar aan het begin van een nieuwe manier van werken, denken en communiceren. Ik ben er trots op dat wij daar een onderdeel van mogen uitmaken.

pagina 4

Ontwikkelingen uurtarieven

Brainnet signaleert een redelijke stagnatie in de uurtarieven met een lichte daling in de tweede helft van dit jaar.

Ontwikkelingen uurtarieven

Geïndexeerd met 100 als indexgetal in januari 2012

Agendatip: inspiratiesessie Brainnet

Zet in je agenda: 29 augustus 2013 van 16.00-19.00 uur. Locatie Hotel Houten. Hier krijg je meer informatie over de consequenties van de VAR webmodule voor zzp´ers. Nieuwe klanten? Tijdens deze sessie krijg je tips hoe je het beste kunt acquireren. Uiteraard is er ook tijd voor een gezellige netwerkborrel. Aanmelden kan via info@brainnet.nl

VAR webmodule nu per 1 januari 2015

Waar wij in ons vorige magazine nog berichtten over een introductie eind 2013 van de VAR Webmodule, kunnen we nu melden dat de introductie is uitgesteld tot 1 januari 2015. In een brief van 22 mei 2013 geeft de staatssecretaris aan dat de Belastingdienst niet in staat is om haar systemen op de juiste wijze aan te passen per 1 januari 2014. De introductie wordt daarom met een kalenderjaar uitgesteld. De staatssecretaris geeft in zijn brief overigens wel aan dat nu al intensievere controles plaatsvinden op schijnzelfstandigheid. Het tegengaan van schijnzelfstandigheid is een van de speerpunten van dit kabinet. Ook het alternatieve plan (Bewijs van ondernemerschap) van vier zzp-organisaties vindt geen steun bij de staatssecretaris. Wel is er steun voor het invoeren van een preventieve toets op het ondernemerschap door de KvK. Het lijkt er inmiddels ook op dat hier in de Tweede Kamer steun voor is.

Accenture sluit overeenkomst met Brainnet

Op 1 april 2013 sloten Accenture en Brainnet een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 3 jaar met een optie tot verlenging. Brainnet voert gedurende die periode het contractmanagement van externe specialisten voor Accenture uit. Inmiddels is de transitiefase in volle gang.

Workshop Sourcing Risk Management

Nétive organiseerde op 18 april 2013 alweer haar 3e MSP / VMS Event. Namens Brainnet gaf Tjebbe van Oostenbruggen op dit event een lezing over Brainnet´s best practices; Sourcing Risk Management. Op de website van Brainnet vind je de PowerPoint presentatie. Wil je het hele verhaal horen? We verzorgen graag een workshop Risk Management voor jouw organisatie. Meer weten? Neem contact op met Anne Meint Bouma of Arno Lugthart. Mail: arno.lugthart@brainnet.nl of anne.meint.bouma@brainnet.nl

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Arno Lugthart, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen.nl

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
Eigentijds ondernemerschap