Het magazine wordt geladen Het magazine wordt geladen
Nuon over flexibel personeel

Nuon over flexibel personeel

Transparantie externe inhuur essentieel

De energiemarkt is enorm in beweging. Nieuwe technologieën vereisen specialisten, tegelijk is het werk in centrales bijvoorbeeld niet altijd geheel vrij van risico’s, waardoor er strikte eisen worden gesteld aan veiligheid en vakkennis. Bovendien staat de markt flink onder druk, waardoor een efficiënte en flexibele inzet van personeel cruciaal is. In deze spannende wereld opereren Thewis Fennema, Head of Resource Management Center, van Nuon/Vattenfall en zijn collega Martine de Kleine, Advisor Resource Management Center.

In totaal werken er ongeveer 5400 mensen bij Nuon. Gemiddeld 500 daarvan werken op inhuurbasis. ‘We maken gebruik van externen in geval van vervanging, in piekperiodes of als we tijdelijk een bepaalde expertise nodig hebben in bijvoorbeeld een project. Bij inhuur van tijdelijke professionals is een aantal zaken voor ons van essentieel belang: zekerheid, snelheid, een efficiënt proces, een goede prijs en zo min mogelijk risico’s, begint Thewis.

Gemotiveerd

‘Wij zijn gebaat bij gemotiveerde mensen die goed kunnen presteren. Dat betekent dat we zo veel mogelijk rust willen als het gaat om contracten, vergoedingen, enzovoort. Met zoveel externen is het ondoenlijk om met iedereen aparte afspraken te maken over tarieven en voorwaarden. Het is van cruciaal belang dat diploma’s en vergunningen van alle mensen goed kloppen. Het is van groot belang dat de veiligheid gewaarborgd is. Bovendien, mocht er onverhoopt iets in een centrale gebeuren en de papieren van de betreffende medewerker zijn niet in orde, dan zijn we niet verzekerd. Daarnaast is het van belang dat we goed grip houden op de kosten en dat het inhuurproces efficiënt verloopt’, legt Martine uit.

Goed voor elkaar

Om het hele inhuurproces en de nodige verplichtingen daarbij in goede banen te leiden, werkt Nuon samen met partijen die hen kunnen helpen aan de juiste mensen en die alles weten als het gaat om inhuurvoorwaarden, tarieven, benodigde papieren en wetgeving. Brainnet is een van deze partijen.

Martine: ‘Onze samenwerking loopt nu twee jaar en in alles merken we dat Brainnet haar zaken goed voor elkaar heeft. Willen we een heel snel overzicht van bijvoorbeeld de VAR-verklaringen van alle ingehuurde medewerkers, dan kunnen ze die gegevens heel snel leveren. De totale zorg rondom inhuur van externen zoals bijvoorbeeld zorgen dat we voldoen aan alle voorwaarden die de Belastingdienst stelt, neemt Brainnet ons uit handen. Daarnaast regelen zij de betaling van de externen. Dat werkt voor ons uitstekend.’

Internationaal

Thewis: ‘Sinds Nuon onderdeel is van Vattenfall, krijgen we steeds meer een internationaal karakter. We zijn druk bezig om het inhuurproces van externen in alle landen op te nemen in een centraal systeem, zodat alle externen onder dezelfde voorwaarden vallen en voldoen aan de juiste kwalificaties en gedragsregels op internationaal niveau. Erg interessant, omdat zowel de processen, systemen, maar ook de manier waarop wordt gekeken naar externe inhuur voor Nederland, Duitsland en Zweden wordt gestroomlijnd. Dat is nu een flinke klus, maar transparante externe inhuur moet ons in de toekomst veel tijd en dus geld gaan besparen. Daarnaast zullen de landen onderling steeds vaker gebruik gaan maken van tijdelijke professionals uit het buitenland. Dat vergt ook de nodige organisatie, denk aan belastingwetgeving, verblijfsvergunningen, enzovoort. We zijn gefocust op het neerzetten van een zeer gedegen en goed werkend transparant systeem, zodat we wereldwijd precies kunnen zien hoe we er wat betreft bemensing voor staan. Terwijl we werken aan dat nieuwe systeem, moet de winkel gewoon doordraaien. Want als een manager ons vandaag belt dat hij iemand nodig heeft, wil hij het liefst dat dat morgen geregeld is. Dan is het van belang dat we betrouwbare samenwerkingspartners hebben die aan een half woord genoeg hebben en een aantal cruciale zaken snel en adequaat oppakken. Dat geeft een goed gevoel.’

pagina 1
"Ik sprong in het ravijn"

"Ik sprong in het ravijn"

"Voordat ik zelfstandig ondernemer werd, hikte ik wel bijna twee jaar aan tegen de beslissing. Het voelde toch als een sprong in een ravijn, zonder dat ik wist waar ik terecht zou komen. Toch waagde ik de sprong. Nu ik erop terugkijk, heb ik geen moment spijt gehad. Het ondernemerschap werkt voor mij bevrijdend", vertelt Frank Goedhart.

Frank is ICT-ondernemer en wordt als projectmanager ingehuurd. Daarnaast heeft hij met een compagnon het bedrijf Frits opgericht voor onder andere online back-up dienstverlening. "Sinds ik de stap heb gezet als zelfstandig ondernemer verder te gaan, is mijn mindset anders. Zie ik ergens heil in, dan heb ik nu de keuze of ik er tijd in wil steken. Dat geeft mij veel energie. Het leuke van ondernemen vind ik dat je heel breed leert kijken. Ik ben redelijk technisch ingesteld, maar ik ben nu ook bezig met marketing, verkoop, support, service en acquisitie. Met het bedrijf Frits maken we weer nieuwe stappen.

In het begin komen er allerlei vraagstukken op je af en moet je je aandacht verdelen. We waren ambitieus, wilden veel tegelijk. Door planmatiger te gaan werken, is het toch gelukt de doelen die we stelden allemaal te realiseren. Nu zijn we in de fase dat we nieuwe producten en diensten aan het ontwikkelen zijn die passen bij het concept van Frits."

"Nee, spijt heb ik nooit gehad. Hoe druk de start ook was. Ik begon voor mezelf als ICT-ondernemer, verhuurde mezelf als projectmanager, ging aan de slag met het bedrijf Frits en werd voor de tweede keer vader. Dat was wel even hectisch. Maar het ondernemerschap past helemaal bij mij. De inspanningen die je levert, zie je direct terug in resultaat. Dat motiveert enorm. Ik kan het iedereen die twijfelt over wel of niet de stap wagen, aanraden. Ondernemen? Gewoon doen! Je moet je niet laten weerhouden door crisis of zorgen en twijfels van anderen. Als je een goed idee hebt en je hebt er plezier in: doen!"

pagina 2

Tegenstrijdigheid in regeldruk

Door: Tjebbe van Oostenbruggen, directeur

Een jaar geleden stuurde het Ministerie van Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer over het verminderen van de regeldruk voor bedrijven. Een jaar verder kunnen we de balans opmaken voor onze sector. Minister Verhagen schetste in 2011 de ambitie de regeldruk met 10% terug te dringen, onder andere door bedrijven minder te controleren en het wegnemen van overbodige maatregelen. Premier Rutte spreekt meermaals over eenduidig kabinetsbeleid. Al met al, we kunnen constateren dat de intenties en de ambities goed zijn.

Minister Kamp heeft ook ambitie en wel op het gebied van de uitbuiting van uitzendkrachten. In 2012 is de wet WAADI unaniem aangenomen (zonder stemming) in de Eerste Kamer. Alle bedrijven in Nederland moeten zich registreren bij de Kamer van Koophandel als zij arbeidskrachten ter beschikking stellen aan klanten. Een quote van zijn ministerie in 2012: “Ik ben me ervan bewust dat hiermee de goeden onder de kwaden lijden. Ik meen echter dat de malafide uitzendbureaus een bron van uitbuiting en oneerlijke concurrentie vormen, waarbij geen enkel middel zou moeten worden geschuwd om deze bureaus aan te pakken.” Dus we moeten ons registreren en als je dat niet doet, krijg je een boete. Oplopend tot 72.000 euro per ingehuurde medewerker.

Na 8 maanden werken met de nieuwe wet in de financiële branche, is de praktijk dat ongeveer alle bedrijven zich moeten registreren als (niet)bedrijfsmatige uitlener. Van accountantskantoren, tot ZZP’ers met een BV, van architectenbureaus tot toonaangevende ICT-consultancybedrijven, allemaal registreren ze zich als uitlener.

De boete: mijn eerste inschatting (en ook na 8 maanden) is ´goed idee´. De uitbuiters kunnen inderdaad aangepakt worden. Boer Jansen met aspergestekers uit Noord-Limburg kan nu eenvoudig 200 keer een boete opgelegd worden van 12.000 euro. Daar zal ze toch niet lichtvoetig overheen stappen lijkt mij. Maar moeten wij ons allemaal registreren met de administratieve rompslomp bij inhurende partijen en niet te vergeten de Kamer van Koophandel? Als toch iedereen zich registreert als uitlener, wat is dan nog het nut van de registratie?

In Nederland mogen we ook niet te hard rijden op de A2. Recent is daar een prachtige trajectcontrole aangelegd voor 5 miljoen euro, met boetes tot gevolg. Minister Schultz van Haegen, van Infrastructuur en Milieu, laat ons toch ook niet allemaal registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer mochten wij gebruik willen maken van de A2? Wat ben ik blij dat zij zich niet in het kamp Kamp voegt. Als minister Kamp, Schultz van Haegen en Verhagen nou eens met elkaar overleggen, dan kunnen ze wellicht die WAADI-registratieplicht weer ontplichten? Kamp blij, geen administratieve kosten bij de Kamer van Koophandel en geen klachten of lastige columns meer over de WAADI en zijn beleid. Minister Schultz van Haegen blij omdat zij zich niet hoeft te schikken in het eenduidige kabinetsbeleid van haar baas. Rutte blij om dat hij toch weer eenduidig kabinetsbeleid heeft zonder al te veel kleerscheuren. En Verhagen blij omdat, weliswaar na zijn aftreden, zijn ambitie weer een stukje meer werkelijkheid wordt.Wij ondernemers in de flexbranche? Ook blij, heel blij…

Tegenstrijdigheid in regeldruk
pagina 3

VAR-webmodule bom onder zelfstandig ondernemerschap

Ben je ondernemer of ZZP´er, dan is het belangrijk dat je opdrachtgever weet of de Belastingdienst je ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. Voor je opdrachtgever van belang zodat die later niet alsnog loonheffing hoeft te betalen. Tot nu toe kun je als ondernemer en ZZP´er zelf je VAR-verklaring aanvragen bij de Belastingdienst en invullen. Er zijn plannen de huidige VAR te vervangen voor de ´VAR webmodule´. De ´VAR Webmodule´ houdt in dat ZZP´er én opdrachtgever bij elke opdracht eerst zelf de arbeidsrelatie moeten toetsen.

Wat is de reden de VAR te vervangen door de VAR Webmodule?

Volgens het kabinet voldoet de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) niet meer. De huidige methode leidde tot een niet voorziene en extreme groei van het aantal VAR-aanvragen. Daardoor kan de Belastingdienst VAR-aanvragen voor- en achteraf amper nog inhoudelijk controleren op misbruik. Om eenduidigheid te vergroten, laat het kabinet nu een webmodule ontwikkelen waarbij ZZP´ers en bedrijven zelf de beoordeling van de arbeidsrelatie moeten toetsen. De webmodule moet het bestaande proces van de VAR vervangen. De module zal naar verwachting vanaf eind 2013 worden gerund door de Kamer van Koophandel. Behalve het scheppen van duidelijkheid over de arbeidsrelatie, moet de module misbruik en ´schijnzelfstandigheid´ tegengaan. De overheid denkt dat er onterecht ondernemersfaciliteiten worden uitgekeerd, zoals de zelfstandigenaftrek. Het doel van de module is verder om de verantwoordelijkheid bij het bepalen van de arbeidsrelatie meer bij de opdrachtgever te leggen. Dat vergroot volgens het kabinet de rechtszekerheid van ZZP´ers.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze VAR Webmodule?

Voor veel ZZP´ers die zich gedurende langere tijd door een opdrachtgever laten inhuren, heeft de VAR Webmodule verstrekkende gevolgen. Zowel de zelfstandig ondernemers als de opdrachtgever moeten voorafgaand aan elke opdracht zelf de arbeidsrelatie testen. Hieruit moet blijken of degene die de opdracht uitvoert daadwerkelijk zelfstandig ondernemer is. Dit betekent in veel gevallen een flinke administratieve rompslomp. Bovendien kan het heel onduidelijk zijn of er nu wel of geen sprake is van een arbeidsrelatie. Sta je onder leiding en toezicht terwijl je je opdracht uitvoert? We geven twee voorbeelden:

1. Je bent ICT´er en wordt ingehuurd bij de fabriek. De fabriek heeft geen ICT-afdeling en heeft er ook geen verstand van, dus kunnen ze je geen aanwijzingen geven over hoe je je werk moet doen. Er is geen gezag aanwezig, wat betekent dat de fabriek niet als werkgever kan worden aangemerkt.

2. Je bent ICT´er en wordt door een verzekeraar ingehuurd als beheerder. Omdat ICT-dienstverlening de kern van de bedrijfsvoering raakt, kan de opdrachtgever aangeven hoe hij wil dat jij het beheer uitvoert en organiseert. Op dat moment is er sprake van gezag en wordt het ICT-bedrijf door de Belastingdienst als werkgever gezien. Je bent in dit geval in loondienst. Veel ZZP´ers ervaren dit heel anders, omdat zij wel op eigen risico werken. Met de VAR Webmodule moet per opdracht een resultaatverplichting worden vastgelegd. Dat kan wel als je heel concrete producten of diensten levert, maar wordt al weer veel ingewikkelder als je bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor beheer. Al met al verwacht Brainnet een flinke administratieve lastenverzwaring voor zowel de ZZP´er als de opdrachtverstrekker. Bovendien zal er sprake blijven van een grijs gebied waar veel discussie uit naar voren zal komen. Daarnaast wordt door deze VAR Webmodule het zelfstandig ondernemerschap niet gestimuleerd. Voor opdrachtgevers betekent het dat zij minder makkelijk ZZP´ers tijdelijk kunnen inhuren. Zij zullen gedwongen worden om mensen aan te nemen, wat in de meeste gevallen absoluut onwenselijk is. Brainnet volgt de ontwikkelingen op de voet en is heel benieuwd naar de oplossingen die de politiek bedenkt voor het vastleggen van bijvoorbeeld resultaatverplichtingen en aansprakelijkheid. Wordt vervolgd.

pagina 4

Uurtarieven dalen langzaam

Brainnet signaleert een neergaande lijn in de tariefstelling van externen.

Gemiddelde inhuurtarieven

Index: maart 2012 is gesteld op 100.

18 april 2013 evenement

Trends in de flexibele arbeidsmarkt

Huurt u veelvuldig externen in? Blijf op de hoogte van de kansen en risico´s! Kom naar het speciale evenement ´Trends in de flexibele arbeidsmarkt´ waarbij u gedurende een dagdeel stevig kunt klankborden met specialisten op het gebied van inhuur, waaronder Brainnet. Veranderende regelgeving, administratieve componenten en veiligheids- en integriteitsissues zijn enkele onderwerpen die tijdens dit event aan bod komen. Dit speciale evenement wordt georganiseerd door Netivé, e-HRM specialist. Brainnet is als gastspreker aanwezig. Het evenement vindt plaats op Slot Doddendael in Ewijk. Het begint om 12.00 met een lunch, vervolgens kunt u enkele presentaties bijwonen. Om 16.00 uur kunt u genieten van een spectaculaire act en borrel waarna u gelegenheid hebt om bij te praten met professionals in uw branche. Zorg dat u erbij bent! Aanmelden kan via www.netive.nl.

Urenregistratie Brainnet bespaart kosten

Voor klanten en deskundigen die ingehuurd worden, is het mogelijk om gebruik te maken van het urenregistratiesysteem van Brainnet. Voordeel van dit systeem is dat er direct een koppeling wordt gemaakt tussen contractadministratie, urenregistratie en de financiële administratie. Dit betekent een flinke efficiencyslag. Bovendien kunnen gebruikers over de hele wereld dag en nacht in het systeem om hun uren bij te houden. Opdrachtgevers die met het urensysteem werken, kunnen flink kosten besparen door vereenvoudiging van de administratieve handelingen. Ook zijn er fikse besparingen te realiseren op licentiekosten.

WAADI compliant

Sinds 1 juli 2012 is het verplicht voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen om als zodanig geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel. Het maakt hierbij niet uit of het om een hoofd- of nevenactiviteit gaat. Brainnet werkte achter de schermen heel hard om ervoor te zorgen dat de alle partnerleveranciers WAADI-geregistreerd zijn. Als inlener van arbeidskrachten riskeer je hoge boetes als je zaken doet met een onderneming die geen WAADI-registratie heeft. Brainnet checkt of zowel opdrachtgever als opdrachtnemer aan alle verplichtingen voldoen. Op dit moment zijn wij voor 99,6% compliant.

Digitale facturatie mogelijk

Op verzoek van vele partnerleveranciers ontwikkelde Brainnet de mogelijkheid om digitaal te factureren. Het is nu mogelijk om urenstaten en de factuur digitaal aan te leveren via: facturen@brainnet.nl.

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen.nl

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
Eigentijds ondernemerschap