Het magazine wordt geladen
Martijn Dijkshoorn, mede-oprichter MeesterBaan
Martijn Dijkshoorn, mede-oprichter MeesterBaan

MeesterBaan: dé flexibele schil voor het onderwijs

‘We zien een beweging dat scholen en professionals steeds vaker behoefte hebben aan meer flexibiliteit. Het is onze ambitie om door te groeien van vacaturebank naar dé flexibele schil voor het onderwijs. We kunnen daarbij ook de hele administratieve afhandeling via onder andere payrolling organiseren. Zo loopt de school geen risico en houd je jezelf als organisatie nog wendbaarder’, vertelt Martijn Dijkshoorn. Samen met zijn compagnon Maarten van Vliet richtte hij in 2000 de vacaturebank MeesterBaan op.

MeesterBaan richt zich op het invullen van vacatures zowel voor vaste als tijdelijke functies. ‘Het is onze kracht dat we heel snel kunnen schakelen. In geval van ziekte heeft de school een acuut probleem. Zeker voor middelbare scholen, MBO en HBO is het een enorme uitdaging snel de juiste professional te vinden. Wij kunnen binnen twee werkdagen een dergelijke vacature ingevuld krijgen. Ook kunnen wij professionals met heel specifieke kennis vinden. Wij denken dat wendbaarheid in onderwijsland van steeds groter belang wordt. Het afleveren van goed opgeleide leerlingen en studenten die passen bij de wensen van organisaties van morgen, blijft de grootste uitdaging voor scholen.’

No cure no pay

Het businessconcept van MeesterBaan is uniek. ‘Wij zijn 100% transparant over onze tarieven en werken op basis van no cure no pay. Iedereen die werkzaam is in onderwijsland kan bij ons zijn profiel uploaden. Scholen kunnen zelf passende profielen vinden en de kandidaat uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Meerwaarde om de profielen via ons in te kijken is dat er altijd een screening is gedaan, veelal met een referentieonderzoek. Als werkgever of opdrachtgever krijg je dus meer informatie over de kandidaat dan alleen het CV. We krijgen veel waardering voor dit concept, transparantie past bij ons en de tijdgeest. Daarbij helpt het dat we in een niche zitten en de focus op onderwijs hebben. Onze uitdaging? Zoveel mogelijk scholen en kandidaten helpen met het invullen van vacatures in het onderwijs en met de inzet van technologie onze diensten blijven verbeteren.’

pagina 1

Tijd voor eerlijke flex!

In augustus lanceerden wij de online denktank EerlijkeFlex. Belangenbehartigers, economen, hoogleraren en andere stakeholders geven hier hun visie op de flexmarkt. Het doel van dit platform is een heldere kijk te bieden op de flexmarkt en mee te bouwen aan een duurzame ontwikkeling ervan. Bezoek EerlijkeFlex, neem deel aan discussies en laat je visie achter. Ook is het mogelijk mee te schrijven aan het boek over eerlijke flex. Doe mee en vergroot zo ook je zichtbaarheid als zzp’er.

pagina 2
Frans Möhring en Jaimi Vernee, ID College
Jaimi Vernee en Frans Möhring, ID College

Talent staat op nummer één

‘Het is onze ambitie om ons onderwijs verder te ontwikkelen, zodat het tot de top van MBO-onderwijs in Nederland behoort. Om dat te bereiken zoeken wij de besten van de besten op onderwijsgebied. Professionals die goed zijn in hun vak. Het gaat ons om het talent wat iemand meebrengt, de contractvorm, vast of flexibel of een variant daarop is voor ons van ondergeschikt belang’, aldus Frans Möhring , directeur HRM van ID College.

ID College is een regionaal opleidingscentrum met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Behalve middelbaar beroepsonderwijs verzorgt het ID College ook cursussen voor volwassenen. Jaimi Vernee, expert HRM: ‘De letters ID staan voor individualiteit en identiteit. Bij ons leren studenten niet alleen een vak, maar we stimuleren persoonlijke ontwikkeling, zodat ze later in staat zijn hun weg te vinden in de maatschappij.’ Frans Möhring vult aan: ‘Ons onderscheidend vermogen zit in het feit dat wij gepersonaliseerd onderwijs bieden. Leerlingen kunnen het onderwijs laten aansluiten bij hun eigen behoefte en kiezen die vakken die op dat moment het best bij hun passen. Wij geloven niet in een lesfabriek maar in onderwijs dat dichtbij leerlingen staat.’

Uniforme contracten voor zzp’ers

De school telt elfduizend leerlingen en twaalfhonderd onderwijsprofessionals. ‘We hebben ons onderwijs ingericht in zeven domeinen, elk domein opereert redelijk autonoom met een eigen directie en teamleiders.

Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van vacatures. Wel hebben we de afgelopen tijd geïnvesteerd in het uniformeren van onze contracten en voorwaarden voor zzp’ers. In totaal werken er door het jaar heen ongeveer 100-150 zzp’ers voor ons. Brainnet verzorgt het contactmanagement voor deze groep. Het is belangrijk dat wij als school onze inhuurrisico’s goed afdekken en ons vooral kunnen concentreren op kwaliteit van onderwijs.’

Vorm arbeidsovereenkomst ondergeschikt

ID college wil onderwijs aanbieden dat dichtbij de praktijk staat. ‘Voor ons bestaat onze flexibele schil voor een deel uit tijdelijke vervanging in geval van ziekte bijvoorbeeld. Maar een ander, belangrijk deel bestaat uit de inhuur van specifieke vakkennis. Het onderwijsconcept is leidend, de vorm van de arbeidsovereenkomst is ondergeschikt. Als school kun je een mooie visie hebben, maar hetgeen echt impact heeft en dus telt is de kwaliteit van de docent en de manier waarop hij aansluit bij studenten. De uitdaging is de juiste mensen te vinden, te selecteren en te faciliteren. Arbeidsvoorwaarden passen wij zoveel mogelijk aan aan de wensen van het individu. Voor ons telt het talent.’

pagina 3

Nepondernemers en malafide uitzendbureaus

Arno Lugthart, directeur Brainnet

Beste Jurriën Koops,

Afgelopen week las ik jouw bijdrage op het online platform EerlijkeFlex.nl.

Mooi dat je een bijdrage hebt geleverd! In jouw bijdrage schrijf je dat het makkelijk is om te kijken naar minister Asscher en de vakbonden als het gaat om ‘eerlijke flex’ en dat we de oplossing bij onszelf moeten zoeken. Op zich heb je daarmee natuurlijk gelijk. Eerlijk zijn begint bij jezelf.

Zoals je vast wel hebt gelezen is het platform bedoeld om visies te delen van diverse betrokkenen uit het werkveld van flexibele arbeid, of zij nu uitzendkracht, zzp’er, opdrachtgever van een zzp’er, werkgever van een uitzendkracht, belangenbehartiger of hoogleraar zijn. Of, zoals jij, bestuurder van de ABU.

Eerlijke Flex wil graag visies van alle betrokkenen delen en zichtbaar maken, teneinde te komen tot een duurzame ontwikkeling van de flexmarkt. Eerlijke Flex streeft naar een eerlijke markt voor iedereen. Dus voor uitzenders, zzp’ ers en opdrachtgevers. Zo is de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) de belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland, zeg maar de bedrijven die geld verdienen aan het inzetten van flexwerkers. Hier is overigens niets verkeerds aan, maar het belang is natuurlijk wel anders dan dat van bijvoorbeeld een zzp’er.

Natuurlijk herken ik je opmerkingen over messcherpe concurrentie en extreme kostendruk, knijpende opdrachtgevers en knellende regeldruk. Maar wat bedoel je precies met die duizenden nep-ondernemers?

Wat is dat eigenlijk? Een ’nep-ondernemer’? Bedoel je daarmee een zzp’er die te lang voor één opdrachtgever werkt? Of bedoel je een malafide uitzendbureau dat mensen onderbetaalt, geen sociale premies afdraagt aan de Belastingdienst of het pensioenfonds StiPP? Ik maak me hier namelijk, net als jij, zorgen over. Bij de WAADI wetswijziging in 2012 vroeg ik aan het ministerie van Financiën wat de WAADI-registratie voor zzp’ers inhield, en wat nou precies de definitie van een zzp’er was. Het ministerie wist het antwoord niet en verwees me door naar de Kamer van Koophandel. En wat denk je? Zij wisten het antwoord ook niet precies. Dus er was een wet gewijzigd zonder dat onze beleidsmakers precies wisten op wie deze wijziging nou precies van toepassing is. Eerlijke Flex wil dit soort zaken in de toekomst voorkomen.

Jurriën, natuurlijk richt Eerlijke Flex zich op minister Asscher en op vakbonden, maar het richt zich ook op staatsecretaris Wiebes, en op de Eerste en Tweede Kamer. Eigenlijk op iedereen die zich met beleid over (flex)arbeid bezig houdt.

In mijn optiek is het zelfs zo dat de overheid hier leiderschap en goed voorbeeldgedrag moet tonen. Bijvoorbeeld door er rekening mee te houden bij aanbestedingen. Als je aanbestedingen gunt aan partijen die tegen abnormaal lage tarieven inschrijven, kan het soms om een nieuwe innovatieve oplossing gaan. Maar meestal wordt de rekening gewoon ergens anders neergelegd en helaas gaat die rekening vaak naar de mensen die het werk moeten uitvoeren. Het begint dus bij jezelf én bij de overheid!

Arno Lugthart, directeur Brainnet
pagina 4

Boek EerlijkeFlex: schrijf mee!Boek EerlijkeFlex: schrijf mee!

Eerlijk, transparant, duurzaam, dat vinden wij essentieel. Brainnet lanceerde onlangs de online denktank EerlijkeFlex. Dit initiatief krijgt een vervolg in de vorm van een boek. Wilt u meedoen en uw visie op flex delen? Vindt u een duurzame ontwikkeling van de flexmarkt ook belangrijk? Zorg dat uw stem gehoord wordt. Doe mee aan het boek over eerlijke flex en werk tegelijk aan uw eigen zichtbaarheid! Details over deelname vindt u hier.

Uitnodiging zzp inspiratiesessie ‘Zelfstandig professional of toch niet?’Uitnodiging zzp inspiratiesessie ‘Zelfstandig professional of toch niet?’

De VAR verdwijnt in 2016. Op 1 januari is er nieuwe wetgeving van kracht. Wat betekent dit voor u? Op 22 oktober organiseert ZPAC (Academie voor Zelfstandig Professionals) samen met Managed Service Provider Brainnet een informatieve inspiratie-bijeenkomst. Tijdens deze avond krijgt u een helder beeld van de nieuwe regelgeving ‘Deregulering Arbeidsrelaties’. We hebben het over risico’s en mogelijke oplossingen. U kunt in gesprek gaan met mensen die zin van onzin kunnen onderscheiden. Het belooft een inspirerende avond te worden met volop ruimte voor onderlinge ontmoetingen en netwerken.
Datum: 22 oktober 18:30 uur - 21:30 uur
Locatie: WTC/Cap Gemini Utrecht Papendorp
Inschrijven kan hier.

Brainnet verkozen tot beste Managed Service Provider 2015Brainnet verkozen tot beste Managed Service Provider 2015

Tijdens de ‘Staffing Award-verkiezing 2015’, georganiseerd door ZZP Barometer, is Brainnet uitgeroepen tot de absolute winnaar in de categorie Managed Service Provider. In totaal deden 384 organisaties mee. Uit onderzoek van ZZP Barometer blijkt dat transparantie, tarief, betalingstermijn, marges en bereikbaarheid de vijf belangrijkste criteria zijn van goed ‘intermediairschap’. Deze criteria zijn aan zowel zzp’ers als opdrachtgevers voorgelegd, naast vragen over de algemene tevredenheid en de waarschijnlijkheid tot aanbeveling. Brainnet kreeg de prijs uitgereikt door Marcel Molenaar, Head of Marketing Solutions Linkedin Benelux.

Nieuwe notitie: Wet Aanpak Schijnconstructies

Op 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (hierna te noemen: WAS) grotendeels in werking getreden. Deze wet kent verschillende maatregelen teneinde oneerlijke concurrentie tussen bedrijven tegen te gaan en de rechtspositie van werknemers te versterken. De notitie WAS gaat in op de civiele ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers voor de betaling van het loon aan de werknemer en verstrekt een aantal handreikingen ten aanzien van de processen rondom het inhuren van medewerkers. Bent u als HR- of inkoopfunctionaris verantwoordelijk voor externe inhuur binnen uw organisatie? Vraagt u dan hier de notitie aan.

Brainnet door TenneT aangesteld als contractmanager tijdelijk extern personeel

Brainnet is door TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, per 20 juli 2015 aangesteld als contractmanager tijdelijk extern personeel. Naast het werven en leveren van tijdelijk extern personeel zal Brainnet, samen met Harvey Nash, ook de rol van contractmanager vervullen. De looptijd van de raamovereenkomst is 3 jaar met maximaal driemaal het recht tot verlenging met nogmaals 1 jaar.

Uurtarieven vertonen lichte stijging


Geïndexeerd met 100 als indexgetal in januari 2012.

Volg ons op Facebook

Volg ons op FacebookVolg jij ons al op Facebook?
Like ons en blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte

Bekijk de eerdere edities van ons magazine ‘Met Ambitie’ hier:

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Anne Meint Bouma, Arno Lugthart, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
 
 
Eigentijds ondernemerschap