Het magazine wordt geladen
Josien van Breda, adviseur beleid FNV Zelfstandigen
Josien van Breda, adviseur beleid FNV Zelfstandigen

Laat je niet gek maken!

‘Het afschaffen van de VAR en de komst van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), leidt tot veel onrust en vragen’, stelt zp-expert Josien van Breda, adviseur beleid bij FNV Zelfstandigen. ‘Er doen heel wat indianenverhalen de ronde. Ik vind het belangrijk dat mensen weten waar ze aan toe zijn, hun eigen keuzes maken en zich niet laten leiden door allerlei spookverhalen.’

FNV Zelfstandigen is belangenbehartiger voor zzp’ers. Zij versterken de positie van zelfstandig ondernemers met bijvoorbeeld een gerichte en actieve lobby in Den Haag. Josien: ‘Ook bieden we hulp en ondersteuning aan zzp’ers. Denk daarbij aan zaken als advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen en kortingen op verzekeringen. En we zijn op dit moment heel actief om mensen goed voor te lichten over de Wet DBA.’

Onduidelijkheid

‘Een paar weken na de introductie van de Wet DBA zien we dat er behoorlijk wat gaten zitten in de uitwerking. Bijvoorbeeld over de termijn van de opdracht. Het is onduidelijk hoe lang je als zzp’er voor een opdrachtgever mag werken. Dat leidt tot veel onzekerheid. Zeker bij de groep zzp’ers die al jaren lang aan dezelfde opdracht werken voor dezelfde opdrachtgever. Wij vinden dat de Belastingdienst snel inzicht in moet geven in wat wel kan en wat niet. Er zijn ook zzp’ers die veel kleine opdrachten tegelijk hebben. Denk aan vertalers, trainers of tekstschrijvers. Het kan zijn dat zij voor dezelfde opdrachtgever vele kleine, losse opdrachten doen. Het is nog onduidelijk hoe de Belastingdienst dit gaat beoordelen. Het lijkt me volstrekt onwenselijk dat er in dergelijke gevallen arbeidscontracten van een dag of een paar uur moeten worden gemaakt.’

Goed nieuws

‘Er is ook goed nieuws’, meent Josien. ’We hebben nog een behoorlijke termijn waarop we met elkaar de zaak werkbaar kunnen krijgen. Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt er een overgangsperiode.

In deze tijd zal de Belastingdienst niet actief gaan handhaven en veel voorlichting geven. En er komt een expertcommissie. Deze commissie gaat toetsen of de beoordeelde modelovereenkomsten arbeids- en sociaalfiscaal rechtelijk in orde zijn. Ik verwacht ook dat er meer helderheid komt over de aspecten als duur van de opdracht. Goed nieuws is ook dat FNV Zelfstandigen een modelovereenkomst heeft die goedgekeurd is door de Belastingdienst. Het gebruik van modelovereenkomsten is overigens niet verplicht. Opdrachtnemers en opdrachtgevers kunnen samen ook hun afspraken vastleggen, daarbij zou je modelovereenkomsten als inspiratiebron kunnen gebruiken. Gebruik je door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten en houd je je aan de afspraken, dan heb je wel meer zekerheid dat er geen verplichting is tot afdracht van loonheffing en sociale werknemerspremies. Ik verwacht dat er de komende periode meer duidelijk wordt in de uitwerking van de wet. Ons advies is om zowel als opdrachtnemer als opdrachtgever geen overhaaste beslissingen te nemen. Laat je vooral goed voorlichten.’

Tips

 1. Maak gebruik van de overgangsperiode om je goed te laten voorlichten.
 2. Ga als opdrachtnemer met je opdrachtgever in gesprek als je twijfelt over zaken als gezagsverhoudingen en of je werk zich wel voldoende onderscheidt van anderen die in loondienst zijn.
 3. Neem geen overhaaste beslissingen, laat je niet leiden door fabels, focus op de feiten.

Josien van Breda is zp-expert en adviseur beleid bij FNV Zelfstandigen. Je kunt Josien ontmoeten bij de informatiesessies die Brainnet organiseert over de Wet DBA. Tijdens deze sessies is Josien een van onze gastsprekers.

pagina 1
Pierre Spaninks is Zzp-expert
Pierre Spaninks is zzp-expert

Modelovereenkomsten: 7 tips voor zzp’ers

Of je er nu blij mee bent of niet: de VAR maakt plaats voor modelovereenkomsten. Zeven tips voor zzp’ers, om aan de nieuwe werkelijkheid te wennen.

Bedenk: werken met een modelcontract is niet verplicht. Als je voor particulieren werkt zonder tussenkomst van een bemiddelaar, heb je nergens wat mee te maken.

Als je vooral zakelijke opdrachtgevers hebt, kunnen die er ook gewoon van overtuigd zijn dat het werk waarvoor ze je inhuren, op basis van zelfstandigheid gedaan mag worden. Ook dan is al die rompslomp niet nodig.

Het is vast niet je hobby, maar verdiep je toch in de modelcontracten voor jouw branche en jouw functie. Check daarvoor op zijn minst de site van de Belastingdienst.

 1. Denk niet: ik ben een echte ondernemer, dit gaat niet over mij. Onder de VAR deed dat ertoe, onder de Wet DBA niet meer. Die kijkt niet naar jou maar naar je relatie met je opdrachtgever. Zelfs met een BV ben je niet ‘veilig’.
 2. Opdrachtgevers zijn ook maar mensen. Wees niet verbaasd als er eens iemand onzeker wordt en van je af probeert te komen. Zorg daarom dat je niet al je eieren in één mandje hebt.
 3. Als een opdrachtgever je wel wil inhuren maar niet als zzp’er, zijn er meer alternatieven dan een arbeidscontract, een uitzendconstructie of payrollen. Hij kan ook loonbelasting en premies inhouden die jij dan als zelfstandige weer deels kunt terugvragen van de Belastingdienst.
 1. Let dan wel op dat je per jaar minimaal 1225 uur echt op basis van zelfstandigheid blijft werken, anders kun je je zelfstandigenaftrek en je eventueel startersaftrek kwijtraken.
 2. Sommige bemiddelaars willen dat je een zogenaamde Declarabele Uren BV opricht. Dan word je werknemer van een onderneming die maar deels van jou zelf is. De Belastingdienst en het UWV vinden dat prachtig want die weten dan zeker dat ze je loonbelasting en premies binnen krijgen. Maar jij verliest wel je recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Laat je onafhankelijk voorlichten voordat je deze stap zet.
 3. De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten van opdrachtgevers goedgekeurd waar bepalingen in staan die niet nodig zijn voor de fiscale beoordeling maar die wel nadelig zijn voor jouw positie als ondernemer. Denk aan bepalingen waarmee de opdrachtgever het risico van naheffingen en boetes naar jou doorschuift. Dat hoef je niet te accepteren.
 4. De Belastingdienst geeft op zijn website voorlichting over het werken met modelovereenkomsten. Ook gaan er ambtenaren het land in, samen met belangenorganisaties. Allemaal mooi en prachtig, maar pas op dat zij de voordelen niet overdrijven en de nadelen niet wegpoetsen.

Pierre Spaninks is zzp-expert. Hij onderzoekt de rol van zelfstandige professionals in economie en samenleving. Daar spreekt, schrijft en adviseert hij over. http://pierrespaninks.nl

pagina 2
Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet
Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet

‘Ik ben trots op onze dynamische arbeidsmarkt’

‘Ik geloof in een dynamische arbeidsmarkt waar mensen eerlijk beloond worden voor goed werk. In essentie is dat waar Brainnet voor staat. Open, eerlijk en transparant. Dat is ook precies de manier waarop wij samenwerken met onze klanten en zzp’ers die via ons aan het werk zijn. De afgelopen weken hebben we veel energie gestoken in de voorlichting over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) die in de plaats is gekomen van de VAR’, vertelt Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet.

De VAR bleek niet te handhaven. De Wet DBA legt meer verantwoordelijkheden over de beoordeling van de arbeidsrelatie bij de marktpartijen. ‘Op zich is dat een goed idee’, stelt Tjebbe. ‘Dat je als wetgever verantwoordelijkheden bij opdrachtgevers en opdrachtnemers legt, is prima. Maar wij constateren wel dat de wet tot onzekerheid leidt en behoorlijk wat druk legt bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Sinds februari zijn we begonnen met het voorlichten van klanten en zzp’ers. We bezochten onze klanten en organiseerden voor zzp’ers speciale inloopspreekuren bij ons op kantoor en informatiesessies op diverse locaties in het land. De inloopspreekuren en informatiesessies gaan de komende tijd nog even door want we hebben gemerkt dat er veel vragen zijn. Ik vind het onze taak om de wet uit te leggen, te adviseren over te nemen stappen en ervoor te zorgen dat zzp’ers en klanten voldoen aan de wettelijke eisen.’

Boerenverstand

‘Belangrijk is dat je je boerenverstand blijft gebruiken’, meent Tjebbe. Als je als opdrachtgever een zelfstandig professional wilt inschakelen, dan is het belangrijk dat je de relatie zakelijk houdt. Ik ben van mening dat er in het kader van schijnzelfstandigheid (een van de belangrijkste redenen om deze wet in het leven te roepen), er geen sociale afhankelijkheid kan bestaan tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer. Dus nee, een zelfstandig professional kan bijvoorbeeld niet verplicht worden om mee te gaan met een personeelsuitje. Ook heb je geen functioneringsgesprekken met de zzp’er en moet hij zijn opdracht naar eigen inzicht uitvoeren. Als zelfstandig professional is het belangrijk dat je je zelfstandigheid goed blijft bewaken. Zorg dat je jezelf als gelijkwaardige partner opstelt en dat je je goed houdt aan je opdracht. Op zich vind ik dat soort zaken vrij logisch.’

Hoe lang mag een opdracht duren?

Toch zijn er nog best wat onduidelijkheden. ‘Ook voor ons zijn er nog wat vraagtekens. Grootste onduidelijkheid gaat over de termijn van de opdracht. De Belastingdienst geeft in overeenkomsten aan dat een opdracht niet langer mag duren dan ‘gebruikelijk is in de branche’. De vraag is wat is ‘gebruikelijk’? Ik vind dat de Belastingdienst daar een standpunt over moet innemen en moet komen met een duidelijk kader. Ik vertrouw erop dat de Belastingdienst hierin wel duidelijkheid gaat scheppen. Wellicht gaan we wel weer terug naar de Lisv-besluiten van eind jaren ’90, waarbij het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) uitspraken deed over zelfstandigheid binnen diverse beroepsgroepen en functies. Het formuleren van besluiten over termijn zou gehanteerd kunnen worden in de definitie ‘gangbaar in de branche’. Alles beter dan de huidige onduidelijkheid.’

Laat je mening achter op www.eerlijkeflex.nl

Brainnet heeft inmiddels een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Tjebbe: ‘De komende periode sturen we nieuwe contracten naar zzp’ers die via ons werken. Daar waar nodig nemen we persoonlijk contact op. We helpen klanten en zzp’ers voldoen aan de wettelijke vereisten. De gesprekken die wij afgelopen weken met opdrachtgevers en zzp’ers hebben gevoerd tijdens onze voorlichtingssessies stemmen mij positief. Nederland wordt internationaal geprezen vanwege haar dynamische arbeidsmarkt. Ik ben er trots op dat wij als organisatie een bijdrage kunnen leveren aan die dynamiek. Ik geloof dat er op onze arbeidsmarkt plaats moet zijn voor iedereen: voor vaste en flexibele medewerkers. Net waar organisaties en werkenden behoefte aan hebben. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven over wat we verstaan onder eerlijke flex, laten we een fatsoenlijke, misschien wel juridische, definitie bedenken voor het woord zzp’er en een eenduidig beeld scheppen over wat een schijnzelfstandige is. Ik nodig een ieder van harte uit zijn of haar mening met ons te delen op ons online platform www.eerlijkeflex.nl. Het zou fantastisch zijn als we talent in Nederland goed kunnen inzetten en een duurzame arbeidsmarkt ontwikkelen waar plek is voor iedereen.’

pagina 3
Wet DBA: goede voorlichting is essentieel!

Wet DBA: goede voorlichting is essentieel!

De afgelopen weken is het veelvuldig in het nieuws geweest: de Wet DBA. Wij kiezen ervoor om zzp’ers en klanten actief te benaderen en uit te nodigen voor sessies in het land en inloopspreekuren op kantoor in Nieuwegein. Inmiddels maakten al ruim 250 zzp’ers van de gelegenheid gebruik zich persoonlijk te laten informeren en de inloopspreekuren en informatiesessies zijn nog niet voorbij!

Naast Tjebbe van Oostenbruggen vanuit Brainnet, waren Tjako Streefland (Taxpartners) en Josien van Breda (FNV Zelfstandigen) aanwezig bij de sessies in het land om uitleg te geven over de nieuwe wet.
Bij zzp’ers heerst veel onduidelijkheid over wat er nu exact gaat veranderen. Het allerbelangrijkst om te weten is dat zzp’ers en opdrachtgevers samen moeten nagaan of er sprake is van een arbeidsrelatie. Je moet als zzp’er zakelijk handelen met klanten en intermediairs. Om afspraken vast te leggen, kun je gebruikmaken van modelcontacten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. Brainnet is ook in bezit van een goedgekeurd modelcontract. Wij zullen al onze opdrachtgevers en zzp’ers die via ons werken, helpen om te voldoen aan de eisen van de wet. Als er twijfel bestaat over de arbeidsrelatie, dan kun je je situatie voorleggen aan de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij je ook adviseren over jouw situatie.

Weten hoe de planning omtrent de Wet DBA eruit ziet? Wij hebben de feiten op en rij gezet.

Oproep: meld je aan of kom langs

Onze inloopspreekuren en informatiesessies lopen nog steeds. Je kunt je nog altijd persoonlijk laten voorlichten. Maak van de gelegenheid gebruik.

Achtergrondinformatie ontvangen?

De details van de wet grondig nalezen? Samen met juristen en arbeidsdeskundigen bundelden we alle bevindingen over de Wet DBA in een speciale notitie. Vraag de notitie aan.

pagina 4

Is alles schijn?

Anne Meint Bouma, adjunct-directeur Brainnet

In 2013 deed Mark Rutte de oproep aan u en mij om geld uit te geven. Als iedereen nieuwe auto's, badkuipen of huizen ging kopen, zou de crisis zo voorbij zijn. De Nederlandse economie groeide met 1,9 procent in 2015. Het is het zevende kwartaal op rij dat de Nederlandse economie groeit.

De hervormingsdoelen van het regeerakkoord op het gebied van wonen, zorg, beheersbare overheidsfinanciën en de arbeidsmarkt lijken succes te hebben. Of is dit schijn?

Begin februari jubelde vicepremier Asscher dat het kabinet geschiedenis schreef. Nederland telde ruim 10 miljoen banen, volgens hem een duidelijk teken dat de werkgelegenheid aantrekt. De verwachte toename van het aantal banen in 2016 komt (echter) voor een belangrijk deel in de vorm van uitzendwerk. Het kabinet stimuleert zogenaamd ondernemerschap, maar houdt er feitelijk een heel andere koers op na. Want door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) krijgen werknemers al na twee jaar een vast contract. Dit is echter schijnzekerheid voor de werknemer. Met name kleinere werkgevers kunnen de kosten en risico’s van de Wwz niet dragen en kiezen er voor om mensen niet in vaste diensten te nemen.

Vanaf mei 2016 moet de Wet DBA een einde maken aan het fenomeen schijnzelfstandige. Er is, twee maanden voor invoering van de wet, al zoveel ophef over de wet met als gevolg dat iedereen denkt dat elke zzp’er lijkt op een werknemer. Ondertussen zijn werkgevers significant meer gaan betalen voor de Ziektewet, WW, pensioenen et cetera. Het resultaat van deze maatregelen is dat er steeds minder onderscheidend vermogen is tussen een loondienstmedewerker en een zzp’er.

Mede door de economische crisis is de tijdgeest echter wel veranderd. Bedrijven hebben ontdekt hoe wendbaar ze kunnen zijn met flexibel personeel. Ondanks alle inspanningen van het kabinet is de echte discussie over arbeidsmarkthervormingen nooit gevoerd. En juist hier houdt het kabinet de schijn op. Hoe kun je nieuw beleid bedenken als de ene regeringspartij in zzp’ers vrije ondernemers ziet en de andere vooral aandacht wil voor het tegengaan van schijnzelfstandigheid?

Deze tegenstellingen lokken in politiek, de polder en media reacties pro en contra flex én zzp uit,die eerder tegenstellingen op de spits drijven dan mogelijke oplossingen dichterbij brengen. Ons arbeidsrecht dateert uit de jaren ‘60. Inmiddels ziet onze wereld er wel heel anders uit. Echte hervormingen op de arbeidsmarkt zijn noodzakelijk. Het kabinet heeft dit de afgelopen 4 jaar laten liggen en ontkent daarmee de maatschappelijke realiteit waar de zzp’er een wezenlijk onderdeel van uit maakt.

Echt hervormen kan pas zodra klassieke politieke tegenstellingen losgelaten worden. Hierna kan een stip op de horizon gezet worden om daar vervolgens op af te koersen. Alleen dan ontstaan er oplossingen die flexibel genoeg zijn om vast en flex duurzaam naast elkaar te laten bestaan. Dit vraagt om lef en aanpassingsvermogen en niet om voortdurende schijnbewegingen.

Anne Meint Bouma, adjunct-directeur Brainnet
pagina 5
Uitnodiging: inspiratiesessie 20 april met Martijn Aslander

Uitnodiging: inspiratiesessie 20 april met Martijn Aslander

Je bent ondernemer, wilt graag vooruit. Je wilt je ontwikkelen op je vakgebied of succesvoller worden als ondernemer. Wij stimuleren ondernemerschap en willen je graag helpen bij je groei en ontwikkeling. Daarom organiseren wij inspiratiesessies en workshops. Onze inspiratiesessies zijn voor zzp’ers vrij toegankelijk. Wil je verdieping aanbrengen, dan kun je, tegen een zeer vriendelijk tarief, ook workshops volgen.

Martijn AslanderIn 2016 staan drie inspiratiesessies op het programma met het overkoepelende thema: ik als zelfstandige professional. De eerste inspiratiesessie is op 20 april 2016 met Martijn Aslander als hoofdspreker. Onlangs verscheen het boek ‘Nooit af’ dat Martijn Aslander schreef samen met Erwin Witteveen. Over waar onze netwerksamenleving toe leidt. Martijn is een enthousiaste spreker waar je zeker energie van krijgt! Uiteraard kun je tijdens deze sessie ook kennismaken met collega-ondernemers, want we hebben een gezellige netwerkborrel.

Programma inspiratiesessie

Datum: 20 april 2016
Tijd: 18.00-21.00 uur
Locatie: Green Village, Blokhoeve 7, Nieuwegein
 • Ontvangst met snack
 • Welkomstwoord
 • Lezing Martijn Aslander
 • Aan de slag met Social selling
 • Netwerkborrel

Aanmelden inspiratiessessie

Workshops: Social selling via LinkedIn en Visieontwikkeling

Wil je nog wat verder de verdieping in? Dan kun je de workshops ‘Social selling via LinkedIn’ en ‘Visieontwikkeling’ volgen. Wij vonden in het bedrijf MMCT een partner die deze workshops ontwikkelt en geeft. Ben je zzp’er, dan kun je deze workshops tegen een sterk gereduceerd tarief volgen.

Aanmelden workshops

pagina 6

Modelovereenkomst Brainnet

Modelovereenkomst BrainnetIn het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is Brainnet inmiddels in het bezit van een modelovereenkomst. Deze is goedgekeurd door de Belastingdienst.

De komende weken zullen zzp’ers die via ons werken een nieuwe overeenkomst ontvangen. Indien de situatie er om vraagt, nemen wij persoonlijk met zzp’ers contact op. Klanten zullen wij persoonlijk informeren. Ons doel is ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk kan doen volgens de nieuwe wettelijke vereisten. Meer weten? Kom dan naar onze speciale inloopspreekuren op ons kantoor Nieuwegein of informatiesessies in het land.

Extra inloopspreekuren en informatiesessies Wet DBA

Extra inloopspreekuren en informatiesessies Wet DBAWij vinden het belangrijk iedereen goed te informeren over de Wet DBA. Al vanaf februari organiseren wij voor zzp’ers en klanten informatiesessies in het land en inloopstreekuren bij ons op kantoor in Nieuwegein. We hebben vanwege de grote belangstelling en de vele vragen die leven besloten nog een aantal extra inloopspreekuren en informatiesessies te organiseren. Kijk voor data en registratie hier.

Duurzame ontwikkeling van de flexmarkt: Eerlijke flex

Eerlijke FlexWij willen helpen de arbeidsmarkt op een duurzame manier te ontwikkelen. In augustus vorig jaar startten we met de denktank Eerlijke flex. Inmiddels is er een boek verschenen en gaan we verder met het verzamelen van visies en het zoeken naar mogelijkheden die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de (flexibele)arbeidsmarkt. Zo is er in april een rondetafelgesprek waar we met deskundigen verder discussiëren over dit onderwerp. Wil jij je mening delen? Hoe zie jij de flexmarkt? Wat was jouw motivatie om ooit voor jezelf te beginnen? Laat je reactie achter op www.eerlijkeflex.nl.

Achtergrondinformatie ontvangen over de Wet DBA?

Wilt u de details van de Wet DBA grondig nalezen? Samen met juristen en arbeidsdeskundigen bundelden we alle bevindingen over de Wet DBA in een speciale notitie. Vraag de notitie aan.

Nieuw! E-learnings volgen via Brainnet voor een opdracht bij Rabobank

Professionals die opdrachten uitvoeren bij de Rabobank, moeten vooraf wat betreft kennis, kunde en kwalificaties voldoen aan allerlei wettelijke vereisten. Hiervoor biedt Rabobank e-learnings aan. Het is vanaf 1 april ook mogelijk voor externe professionals om via Brainnet, voorafgaand aan de opdracht, Rabobank specifieke e-learnings te volgen. Hierdoor kunnen externe professionals direct aan de slag met hun opdracht bij de Rabobank!

Radio-interview over flex, Wet DBA en opleidingen

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet schoof op dinsdag 22 maart aan bij het radiostation WerkenFM.Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet schoof op dinsdag 22 maart aan bij het radiostation WerkenFM. Het gesprek ging over de flexmarkt, Wet DBA en visie op opleidingen. Het radio-interview is hier terug te luisteren.

Blijf op de hoogte

Bekijk de eerdere edities van ons magazine ‘Met Ambitie’ hier:

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Anne Meint Bouma, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 7
       
 
 
 
Eigentijds ondernemerschap