Het magazine wordt geladen Het magazine wordt geladen
Rico van Veenendaal, ING
Rico van Veenendaal, ING Investment Management

Inhuur kandidaten spannend spel

‘Bij ons draait alles om koersen, koersinformatie en het nemen van heel snelle beslissingen. We werken veelal met specialisten in een niche. Die specialisten hebben we deels in vaste dienst, deels huren we ze in. Op het moment dat we iemand nodig hebben, moet dat ook meteen. Tegelijk moeten we voldoen aan wet- en regelgeving wat de nodige administratieve handelingen met zich meebrengt. Al met al een behoorlijke uitdaging’, begint Rico van Veenendaal van ING Investment Management.

‘Inhuur van kandidaten is een spannend spel waarbij het draait om het vinden van de juiste kandidaat, tegen een goed tarief, volgens de regels van de wet en toezichthouder en dan ook nog heel snel geplaatst. De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het neerzetten van een efficiënt systeem van inhuur. Brainnet heeft ons hierbij goed geholpen, niet alleen regelen zij voor ons de screening van kandidaten, ook hebben zij ons geholpen inzicht te krijgen in ons totale inhuurproces. Op welke afdelingen wordt het meest ingehuurd? Wat zijn de gemiddelde inhuurkosten? Hoe is het verloop van kandidaten? Wat zijn de markttarieven? Door deze informatie te delen met de betreffende managers, krijgen zij veel meer sturingsinformatie en -mogelijkheden’, legt Rico uit.

Schaarste

De visie op inhuur van personeel, is aan veranderingen onderhevig. ‘Managers vragen zich steeds af: wat kunnen we zelf doen, wat kunnen we beter outsourcen?

Op het moment dat projecten opgestart worden, zijn de vraagstukken complex. Zet je je eigen mensen in in het project en besteed je je vaste werk tijdelijk uit? Of huur je mensen in voor het project? En wat mag het kosten tegen welke voorwaarden? Hoewel Nederland zich in economisch zwaar weer bevindt, hebben wij, voor wat betreft inhuur van kandidaten in de financiële markt, te maken met schaarste. Dat komt omdat wij in een niche opereren, als we mensen zoeken, hebben we ook echte specialisten nodig.’

Verdiep je in de klant

Rico heeft een duidelijke mening over de aanbieders van externen. ‘Ik mis creativiteit, het echte meedenken. Wij zitten niet te wachten op grote aantallen mensen met standaardprofielen. Toch krijgen we die oplossingen nog steeds aangeboden. Het gaat niet om bergen Cv’s.’ Rico adviseert: ‘Verdiep je in je klanten, investeer in kennis, volg marktontwikkelingen. De financiële markt is grillig en nog nooit zo veranderlijk geweest als nu. Ik denk dat aanbieders te lang hebben stil gestaan in ontwikkeling, er was altijd genoeg vraag naar personeel. Nu is dat allemaal veranderd. Partijen die sneller dan wij zelf met antwoorden komen, zijn wat mij betreft de succesvolle partners van de toekomst.’

pagina 1
Desmond Hijman, Zebber
Desmond Hijman, oprichter Zebber

Een nieuwe manier van ondernemen

‘Ik denk dat we nog maar net aan het begin staan van een enorme groei van het aantal zzp’ers. Je ziet dat mensen het steeds belangrijker vinden om baas te kunnen zijn over hun eigen tijd en geld. Ik denk daarnaast dat het traditionele arbeidsvoorwaardenpakket een achterhaald concept is. De volgende generatie zal nog veel meer behoefte hebben aan zelfstandigheid en aan slimme samenwerkingsverbanden en mogelijkheden om te focussen op de eigen kernactiviteiten’, vertelt Desmond Hijman, oprichter van Zebber.

Zebber is een innovatief online platform waar je als ondernemer voor een vast bedrag per maand lid van kunt worden. Het lidmaatschap levert ondernemers veel financiële voordelen. Daarnaast kun je via het platform allerlei adviezen inwinnen en worden diverse trainingen en workshops aangeboden om ondernemers optimaal te ondersteunen bij het ondernemen.

Meedenken en toegevoegde waarde bieden

Na tien jaar lang in de detacheringswereld te hebben gewerkt, vond Desmond Hijman een heel nieuwe manier om zijn talenten in te zetten. ‘Tijdens mijn werk in de detachering kreeg ik vaak adviesvragen van ondernemers. Ik keek als een soort consultant met een brede blik mee en gaf advies of feedback. Ik vond adviseren en meedenken ontzettend leuk. Ik besloot de detacheringswereld vaarwel te zeggen en richtte mij helemaal op het idee om ondernemers te helpen bij het ondernemen.

Het moest laagdrempelig zijn, toegankelijk en van werkelijke toegevoegde waarde voor ondernemers. Zo ontstond Zebber.’

Slimmer door verbinden

Zebber biedt haar leden op innovatieve wijze ondersteuning. Door netwerken en de vele leden aan elkaar te verbinden, ontstaat een krachtig platform. ‘We maken advies betaalbaar, zijn in staat goede kortingen te bedingen bij organisaties en helpen onze leden ontwikkelen. Slimmer door verbinden dus. Heeft een ondernemer een vraag, dan kunnen aangesloten professionals snel antwoord geven doordat zij onderdeel uitmaken van het Zebbernetwerk. Daarnaast bieden wij ondernemers die lid zijn van Zebber diverse inkoopvoordelen. Wij hebben korting voor onze leden weten te bedingen bij grote leveranciers van bijvoorbeeld telefonie, energie, autolease, alarmsystemen, (bedrijfs)kleding en verzekeringen. Het totaal aan voordeel kan oplopen tot wel drieduizend euro per jaar. We willen met ons platform echt extra toegevoegde waarde bieden aan ondernemers, onder andere met behulp van onze ”Zebber-square”. Als ondernemer wandel je over het square en kies je waar je behoefte aan hebt. Voor de een is dat ingaan op een aanbieding voor een verzekering, voor de ander het inwinnen van adviezen of het volgen van trainingen. Onze ambitie is zo veel mogelijk zzp’ers te helpen. Hoe groter ons platform, des te beter we in staat zijn gezamenlijk een vuist te maken, waardoor we nog meer voordeel kunnen behalen.’

pagina 2

We moeten durven!

Door: Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet

Rutte zegt: we moeten optimisme tonen en durven. Durven investeren in huizen, auto’s, de Nederlandse economie. De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom bezuinigen, het sociaal akkoord en met name de herstructurering van de arbeidsmarkt en de fiscale behandeling van zzp’ers. We moeten volgens het kabinet klaar zijn voor de toekomst, participeren en ondernemen! Durven betekent dat we de volgende stap moet zetten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemersfaciliteiten en investeringsklimaat. We moeten Nederland aantrekkelijker maken. We moeten ondernemers stimuleren te ondernemen en werknemers om mee te groeien met hun bedrijf en de Nederlandse economie. Ieder op zijn eigen manier, onderscheidend en vernieuwend, aldus Rutte II.

Wat zijn dan de problemen? De baan voor het leven bestaat immers al jaren niet meer, elke 5 jaar een verandering van baan of functie is meer regel dan uitzondering. De afgelopen jaren is sterk ingezet op het stimuleren van ondernemerschap en het mobiliseren van medewerkers. Bovendien ligt het investeringsklimaat van het mkb continu onder de loep. Het kabinet stimuleert zogenaamd ondernemerschap maar houdt er feitelijk een heel andere koers op na, want vanaf 2016 krijgen werknemers al na twee jaar een vast contract. Ook worden zzp’ers fiscaal gezien nagenoeg gelijkgeschakeld aan loondienstmedewerkers.

In 2015 maakt de VAR-webmodule zzp’ers en opdrachtgevers bang voor de gevolgen indien een zzp’er te veel lijkt op een werknemer. Daarnaast gaan werkgevers significant meer betalen voor de Ziektewet, WW, pensioenen, et cetera. Het resultaat van deze maatregelen is dat er geen sprake meer zal zijn van onderscheidend vermogen tussen een loondienstmedewerker en een zzp’er. Het gevolg laat zich raden, want als loondienstmedewerker laat je het wel uit je hoofd om zzp’er te worden, tegelijk is het als zzp’er verleidelijk in dienst te gaan. Maar het aannemen van loondienstmedewerkers wordt ontmoedigd door de kosten en juridische risico’s. Zo krijgen we een arbeidsmarktsituatie waarbij niemand meer durft te bewegen. Naar mijn mening is het een ongemakkelijk compromis tussen twee partijen, VVD en PvdA, liberaal noch sociaal, vlees noch vis.

Om te ‘durven’ moet je namelijk keuzes maken en die keuzes moet je duidelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Om te hervormen moet je een stip op de horizon zetten en daarop af koersen. Leiderschap en stuurmanschap zijn nodig om werkgevers, werknemers en zzp’ers weer te laten ‘durven’. Niet één grote brij, maar iedereen op zijn eigen onderscheidende manier. Daarmee gaat de economie weer draaien op creativiteit en ondernemersgeest, wat Nederland altijd in zich heeft gehad. Met ambitie...

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet
pagina 3
Alain Bultink, Polteq
Alain Bultink, algemeen directeur Polteq

De kracht van een niche

Terwijl ze in Den Haag kletsen en bezuinigen, blijven ondernemers de economie veranderen. Nieuwe vormen van ondernemen, maar ook traditionele vanuit een bepaalde bezieling of motivatie, lijken hun weg ondanks de crisis goed te kunnen vinden. Zo ook Polteq. Polteq opereert in een duidelijke niche van software testen en door die keuze, nu zo’n 13 jaar geleden, is het bedrijf onverminderd succesvol.

Polteq’s oprichter Martin Pol is de grondlegger van het gestructureerd testen van informatiesystemen in Nederland. Deze gestructureerde aanpak wordt wereldwijd toegepast bij ontelbare organisaties in veel branches. ‘Vanuit die vraag ontstond het idee een eigen bedrijf op te richten. Inmiddels is Polteq de grootste onafhankelijke specialist in Nederland en België in het testen van software en marktleider op het gebied van testopleidingen’, vertelt algemeen directeur Alain Bultink.

Een duidelijke focus

Polteq stapte in een niche van de markt en is daarmee succesvol. ‘Bij veel van onze klanten is offshore softwareontwikkeling en testen lange tijd een trend geweest. We zien nu dat er steeds meer behoefte is aan een kernteam in vaste dienst en een flexibele schil daaromheen met specialisten die een bepaalde expertise met zich meebrengen. In die schil opereert Polteq. Wij focussen uitsluitend op het testen, maar dan wel in de volle breedte en alles wat daarbij komt kijken. We zijn 100 procent specialist op dit terrein en je ziet dat klanten dit waarderen. Tegelijk groeit de vraag, omdat testen steeds belangrijker wordt.

Temeer omdat onze opdrachtgevers meer en meer afhankelijk worden van IT en zij door optimalisering van IT hun dienstverlening willen verbeteren, efficiënter willen werken en kosten willen besparen.’

Plezier

De professionals van Polteq werken veelvuldig op locatie bij de klant. ‘Specialistische kennis is ons grootste goed. Onze professionals zijn vakspecialist en inhoudelijk georiënteerd. Wij hebben een duidelijk idee bij het verbinden van deze toptalenten aan Polteq, want alleen door het vinden en houden van deze vakspecialisten, kunnen wij onze beloften aan onze klanten waarmaken. De combinatie van kennis en plezier in het werk is voor ons ontzettend belangrijk, daar werken we aan door het organiseren van sociale bijeenkomsten, veel trainingsmogelijkheden en informele bijeenkomsten waar we met z’n allen discussiëren over het vakgebied. Wij zijn leidend in de markt en tegelijk kleinschalig genoeg om als werknemer meer dan een personeelsnummer te zijn. Omdat we leidend zijn in de markt, hebben we ook invloed op de ontwikkelingen in de testwereld. Daarnaast investeren we in diverse doorgroeimogelijkheden.’

Groei

‘De markt is echt veranderd. Wat je ziet, is dat organisaties steeds meer focussen op hun eigen kernactiviteiten en voor specialistisch werk professionals inhuren op die momenten dat het nodig is. We hebben vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Dordrecht, Groningen en sinds kort zitten we in Leuven, België. We zitten in de lift en voorzien een verdere groei. En dat is in deze tijden toch best bijzonder’, besluit Alain.

pagina 4

Bodem uurtarieven nog niet in zicht

De uurtarieven zijn met 4,5% gedaald ten opzichte van januari 2012. Het einde van de daling is, ondanks een kleine opleving in juni van dit jaar, nog steeds niet in zicht.

Ontwikkelingen uurtarieven

Geïndexeerd met 100 als indexgetal in januari 2012

Breng je stem uit!

Port4growth, het online platform voor ondernemers, heeft Brainnet genomineerd voor de High Growth Awards. Bedrijven die substantieel groeien en ambitieus zijn, komen in aanmerking voor de award. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend trots op! Elk jaar kunnen de genomineerden ook een publieksprijs winnen. De publieksprijs komt tot stand op basis van het aantal stemmen uitgebracht door het publiek, waaronder jij dus! Als jij ondernemerschap een warm hart toedraagt en gelooft in de kracht van ambitie, breng dan je stem uit. De complete lijst genomineerden vind je op http://www.port4growth.nl/events/high-growth-awards/publieksprijs.html.

Sponsoring jeugdsport

Sponsoring jeugdsport Sponsoring jeugdsport #

Brainnet draagt jeugdsport een warm hart toe. Dit jaar sponsort Brainnet daarom drie jeugdvoetbalteams. We wensen de teams van de voetbalverenigingen Internos uit Etten-Leur, VVIJ uit IJsselstein, en UVV uit Vleuten veel sportiviteit en speelplezier!

Nieuwe uitdaging

Jan Aldert VrijAdjunct-directeur Jan Aldert Vrij heeft de organisatie verlaten. Na ruim 12 jaar in dienst te zijn geweest, was Jan Aldert toe aan een nieuwe uitdaging. Brainnet is hem dankbaar voor zijn inzet. Collega’s wensen hem veel succes toe!

Nominatie FD Gazellen Awards

Gazellen AwardsVoor de tiende keer op rij reikt Het Financiële Dagblad in 2013 de FD Gazellen Awards uit aan de snelst groeiende ondernemingen van Nederland. De nominatie is voor Brainnet een bevestiging dat ze duidelijk voorziet in een behoefte. In deze economische tijden maken vaste dienstverbanden steeds vaker plaats voor flexibele inhuur van professionals. Daarnaast is er de wens grip te houden op die kosten. Een mooie mix waar Brainnet de oplossingen voor biedt.

Volg ons op Facebook

Volg ons op FacebookBrainnet is nu ook te vinden op Facebook onder Brainnet BV.
Like ons en wij houden je op de hoogte van allerlei interessant en leuk nieuws!

Blijf op de hoogte

Dit is alweer de derde editie van ons magazine. Bekijk onze eerdere edities hier.

Bekijk de eerste editie hier Bekijk de tweede editie hier

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Arno Lugthart, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen.nl

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
Eigentijds ondernemerschap