Het magazine wordt geladen Het magazine wordt geladen
Paul Dirken, Directeur bedrijven van Rabobank Nederland
Paul Dirken, Directeur bedrijven van Rabobank Nederland

Brainnet winnaar High Growth Awards

Voor de zevende keer organiseerde het onafhankelijk ondernemersplatform Port4Growth de jaarlijkse business competitie voor groeibedrijven, de High Growth Awards. Brainnet won de High Growth Award regio Midden. Directeur bedrijven van Rabobank Nederland, Paul Dirken, was een van de juryleden. ‘Brainnet wist, tegen de stroom van de markt in, haar omzet te verdubbelen. Een bijzondere prestatie.’

De Rabobank participeert al een aantal jaren in het ondernemersplatform. Paul: ‘Bij een platform als Port4Growth komen ondernemers bij elkaar en wisselen ze hun kennis en ervaringen uit. Ook delen ze waar ze tegenaan lopen, ze leren van elkaar en helpen elkaar. Voor ons als Rabobank is het essentieel om te weten wat er onder ondernemers leeft en waar ze behoefte aan hebben. Port4Growth biedt ons de mogelijkheid om echt goed in gesprek te gaan met ondernemers. Het is geweldig om te zien wat voor succesvolle ondernemingen Nederland allemaal heeft. Van oudsher kenmerken Nederlandse ondernemers zich door creativiteit en innovatieve oplossingen. Daar word ik, als ik aanwezig ben bij programma´s zoals Port4Growth, steeds weer in bevestigd. Ondanks de economisch moeilijke periode, zie ik dat bedrijven toch successen weten te boeken. Daar mogen we met z’n allen ontzettend trots op zijn.’

Evenwicht

‘Van de bedrijven die zich presenteerden voor de High Growth Awards sprong Brainnet er in positieve zin uit’, vervolgt Paul.

‘Brainnet heeft zich gespecialiseerd in het gehele inhuurproces van externe medewerkers. En haar groei is vooral te danken aan haar neutrale opstelling en het bieden van volledige transparantie, iets wat innovatief is voor de inhuurbranche. Wat Brainnet goed in de vingers heeft, is het bewaken van evenwicht tussen efficiency, risico´s en commercie. Ondanks de sterke groei, hebben ze de juiste keuzes weten te maken om dat evenwicht te behouden, een knappe prestatie.’

Denken in mogelijkheden

De Rabobank volgt trends in de markt. Paul: ‘Samenwerking en innovatie zijn belangrijke trends van dit moment. We zien dat succesvolle groeibedrijven innovatie én samenwerking laten zien. Er is een groeiende behoefte aan specialisten, maar om klanten een goed totaalpakket te kunnen bieden, is samenwerking met andere partijen essentieel. Samenwerking biedt eveneens mogelijkheden voor uitbreiding van het dienstenpakket en voor innovatie. Wij willen graag onderdeel uitmaken van het netwerk van ondernemers, samen denken in mogelijkheden en oplossingen is wat ons met elkaar verbindt.’

pagina 1
Eric Sessink, manager Inkoop aanbestedingen bij de Luchtverkeersleiding Nederland
Bedrijfskundige Eric Sessink is nu manager Inkoop aanbestedingen bij de Luchtverkeersleiding Nederland

Externe inhuur: kostenpost of strategisch instrument?

Bedrijfskundige Eric Sessink heeft zo zijn eigen visie op de inhuurmarkt. ‘Nog veel te veel organisaties huren ongecontroleerd mensen in, terwijl het een uitgelezen kans is om juist strategische keuzes te maken. Ik zie dat er nog steeds heel klassiek wordt gedacht: externen worden ingezet om gaten te dichten en worden gezien als dure kostenpost. Jammer, want op die manier laten bedrijven enorme kansen liggen.’

Eric Sessink maakte een achttal jaren geleden bewust de keuze om als ZZP´er aan de slag te gaan. ‘Ik help ondernemingen op interimbasis bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. Eerder deed ik dit werk in loondienstverband, maar ik had de behoefte snel verschillende organisaties te leren kennen. Als ZZP´er kreeg ik de kans om in korte tijd voor heel veel verschillende organisaties te werken. Mijn expertise heb ik inmiddels in heel verschillende branches kunnen inzetten. Waardevol en leerzaam voor mij, maar zeker ook voor mijn opdrachtgevers. Nu ben ik interimmanager Inkoop aanbestedingen bij de Luchtverkeersleiding, per 1 februari krijg ik hier een vast dienstverband.’

Talent

‘Nederland telt op dit moment ruim 700.000 ZZP’ers en dat aantal zal de komende jaren steeds verder groeien. Ik zie dat steeds meer mensen een heel bewuste keuze maken om de (schijn)zekerheden van een vast loondienstverband in te ruilen voor het zelfstandig bestaan. Mensen die heel bewust zelf kiezen, zijn gemotiveerd en vaak ontzettend goed in hun vak. Ik zie dat er bij organisaties nog te weinig specifiek gezocht wordt op talent, ook vind ik dat het tijd wordt dat de bureaucratische wet- en regelgeving rondom inhuur van professionals soepeler wordt. Zeker bij overheidsinstanties wordt de markt gedomineerd door grote spelers, regels voeren de boventoon, terwijl het over talent zou moeten gaan.’

Eric vindt dat ZZP’ers goed moeten kijken naar hun tarieven. ‘De externe inhuur wordt als duur ervaren. Tarieven zijn nu aan de hoge kant, omdat ZZP’ers fors moeten betalen voor hun pensioen en ook de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn erg hoog. Ik denk dat de kostprijs omlaag kan als ZZP’ers de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van collectieve pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dan kunnen de tarieven omlaag en komt het uurtarief dichter bij de kosten voor eigen personeel.’

Smeerolie

De succesvolle organisaties van de toekomst zijn in staat heel snel en flexibel aan te sluiten op marktvraagstukken. ‘Bedrijven die zich het best aanpassen aan de omstandigheden van het moment, zullen het verschil maken. Het zijn organisaties die de juiste mensen weten te verzamelen rondom een bepaald vraagstuk of thema. Zij weten slimmer te werken met minder mensen.’ Eric ziet parallellen in deze manier van werken met de stichting Food4bees, waarvan hij een van de oprichters is. ‘Hier hebben we mensen verzameld rondom het thema van de bijensterfte en de gevolgen voor voedselproductie. Geweldig om te zien hoeveel energie er vrijkomt als je mensen vanuit hun eigen kennisgebied laat meedenken over een belangrijk onderwerp. Vanuit een klein initiatief is dit uitgegroeid tot een veel grotere beweging. Ik ben ervan overtuigd dat dat mede komt doordat we mensen hebben aangesproken op hun eigen expertise, dichtbij hunzelf en dat motiveert. Erg inspirerend. Ik ben ervan overtuigd dat dit principe ook voor de inhuurmarkt geldt. Als je mensen vanuit allerlei expertises laat meedenken over specifieke bedrijfsissues, dan gaan de raderen draaien en komt de juiste energie vrij om tot grootse resultaten te komen.’ Meer informatie over Food4bees lees je elders in dit magazine.

pagina 2

The race to the bottom

Door: Arno Lugthart, directeur Brainnet

Het is een mooie uitspraak; ‘the race to the bottom’. Het is ook de route die enige tijd geleden is ingezet in de wereld van contractmanagement. Het moet goedkoper, meer voor minder en daar kleven heel grote risico´s aan. Door wie deze race is ingezet, weet ik niet. Was er een nieuwe toetreder die marktaandeel wilde verkrijgen? Was het een klant die met het mes op tafel onderhandelde? Of was het wellicht de Belastingdienst die in haar aanbesteding de waarde van deze dienstverlening nivelleerde tot een knockoutcriterium?

Onlangs ging een van de eerste contractmanagers In Nederland failliet. Hoewel ik niet exact op de hoogte ben van de oorzaak van dit faillissement, is het een feit dat deze partij een aantal overheidsaanbestedingen won op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. In de aanbestedingswereld wordt dit principe aangeduid als ‘the race to the bottom’. Mooi hoor, als overheid zit je voor een dubbeltje op de eerste rang, prima uitonderhandeld. Maar de feiten liegen niet. Bovendien: leg het ook maar eens uit aan een ZZP´er.

Wij beschouwen het inlenen van externen als een vak: ons vak. In de volksmond wordt ons vak contractmanagement of ook wel brokering genoemd. De term broker dekt in ons geval de lading zeer zeker niet. Laat ik eens de vergelijking trekken met de financiële wereld. Als ik via een broker, zoals bijvoorbeeld Alex of Binck Bank, geld beleg in aandelen, draag ik zelf het volledige risico. Een broker handelt wel af, maar loopt geen risico. In het vak van contractmanagement werkt dat heel anders. In ons geval nemen wij het totale risico van de ingehuurde kandidaat over van onze opdrachtgevers. Het is onze voornaamste taak de risico´s die klanten lopen bij inhuur van extern personeel te minimaliseren. Dat doen we door de risico´s in kaart te brengen, vast te leggen en deze uiteindelijk over te nemen. Opdrachtgevers zijn zich mijns inziens onvoldoende bewust van de verschillen. Ze denken een geweldige deal gesloten te hebben tegen de laagste kosten. Maar al te vaak blijken de risico´s niet te overzien. Wie ‘the race to the bottom’ heeft ingezet, weet ik niet. Ik heb wel een vermoeden wie de race gaat winnen. Bedrijven die contractmanagement zien als een vak apart, maken volgens mij de meeste kans.

Arno Lugthart, Directeur
pagina 3
Anne Meint Bouma, adjunct-directeur van Flexbrain Detachering B.V.
Anne Meint Bouma, adjunct-directeur van Flexbrain Detachering B.V.

Unieke oplossingen voor unieke mensen

‘Ik denk dat we aan het begin staan van blijvende veranderingen op de arbeidsmarkt. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, blijft zich voortzetten. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats van baanzekerheid naar werkzekerheid. Dit is ook terug te vinden in allerlei vormen van flexibele arbeid, denk aan uitzenden, detacheren, payrollen, ZZP’ers en freelancers’, vertelt Anne Meint Bouma, adjunct-directeur van Flexbrain Detachering B.V.

Flexbrain biedt sinds 1999 professionele payroll dienstverlening. ‘Wij bieden hierin totaaloplossingen voor werkgevers, intermediairs, freelancers en buitenlandse medewerkers. We noemen onze dienstverlening ook wel Elite payroll. Want naast het verzorgen van alle arbeidsrechtelijke en fiscale zaken, regelen we desgewenst huisvesting, leaseauto, mobiele telefonie, laptop, verblijfsvergunningen en de soms benodigde screeningprocedure voor medewerkers.’

Nee durven zeggen

‘Vanuit mijn werkverleden heb ik veel te maken gehad met uitzend- en detacheringsbureaus. Ik liep vaak aan tegen onduidelijkheid over kosten, marges en de toepasbaarheid van regels. Daarnaast werd er altijd in omzettermen gesproken en was er weinig aandacht voor de individuele medewerker. Deze ervaring helpt mij nu’, vervolgt Anne Meint. ‘Bij Flexbrain staan medewerker en klant centraal. Daarom payrollen wij geen honderden medewerkers. Dat is een bewuste keuze, die ook in onze visie past. Payrollen zien we als een onderdeel van de totale flexibele arbeid. Heeft een project een tijdelijk karakter met een duidelijke einddatum, dan is payroll een uitstekend instrument. In situaties waarbij dit niet het geval is, zeggen wij nee. Dat is ook een kracht.’

Transparantie

‘Ik krijg vaak van opdrachtgevers te horen dat ze het moeilijk vinden de exacte kosten van payrollen te achterhalen. Ik ben van mening dat payrollen meer is dan de prijs alleen. Het gaat er ook om hoe je het werkgeverschap invult en dat je proactief meedenkt met opdrachtgevers. Flexbrain werkt bij voorkeur niet met de alom bekende omrekenfactor.

Wij zorgen ervoor dat zowel de medewerker als de klant vooraf duidelijk ziet wat de kosten en opbrengsten zijn. Ook zorgen we ervoor dat je appels met appels kunt vergelijken. In vergelijkingen houdt de medewerker bij Flexbrain netto veelal het meest over. Anne Meint: ‘Dat heeft te maken met verborgen marges, die zie je als medewerker niet in je salarisstrook. Daarom zorgen we ervoor dat naast de salarisstrook de medewerker een periodeoverzicht krijgt waarin alle kosten duidelijk zichtbaar zijn. Bovendien kiezen wij ervoor om een vast bedrag per uur in rekening te brengen en werken wij niet met percentages van het tarief.’

Ondernemerschap grote stap

Voor veel mensen is het in deze economische tijd een behoorlijke stap om als zelfstandige aan de slag te gaan. Anne Meint: ‘Juist voor deze doelgroep is payroll een prima opstap naar ondernemerschap. Wij leggen persoonlijk altijd de voor- en nadelen uit. Onlangs hielpen we een medewerker, na acht maanden via Flexbrain werkzaam te zijn geweest, zijn weg te vinden in de opzet van een eigen eenmanszaak. Wij hanteren in onze contracten geen ingewikkelde clausules en bieden extra services. Zo betalen we bijvoorbeeld, als de medewerker het wenst, zonder kosten, een voorschot uit. Voor opdrachtgevers regelen wij vergunningen, we halen de buitenlandse medewerkers op van Schiphol en helpen met procedures en bij het invullen van de benodigde formulieren voor onder meer de Belastingdienst.’

Behoefte begrijpen

De laatste tijd is er veel gezegd en geschreven over het sociaal plan en de effecten hiervan op de payroll- en uitzendbranche. Een belangrijk onderdeel hierin is dat flexkrachten na 78 weken recht krijgen op een vast contract in plaats van 130 weken, zoals dat nu het geval is. ‘Ik zie hierin een beweging dat allerlei ontstane excessen teruggedraaid worden en juich dat toe. Ik zeg wel eens tegen klanten dat wij payrollen in een niche. Onze medewerkers bewegen zich van opdracht naar opdracht, onze klanten hebben hier ook behoefte aan. Ik ben ervan overtuigd dat wij waarde toevoegen, doordat wij zowel de behoefte van de werkgever als werknemer als geen ander begrijpen’, besluit Anne Meint.

pagina 4

Brainnet steunt Food4bees

Brainnet steunt Food4beesWat ooit op een markt in Oirschot begon als een gesprekje tussen een imker en Eric over het gevaar van bijensterfte, groeide uit tot een fantastisch initiatief: Food4bees. Bedrijfskundige Eric Sessink: ‘Uiteindelijk is de bijensterfte van invloed op de voedselvoorziening van mensen. Naar aanleiding van het gesprek met de imker, besloten we samen een bijeenkomst in de regio te organiseren voor agrariërs, waterschap, gemeente, provincie, natuurorganisaties, Hogeschool, Milieufederatie, bijenverenigingen en allerlei andere belanghebbenden die belang hechten aan de natuur. Al heel snel groeiden er aan tafel allerlei ideeën. Geweldig om te zien hoe iedereen vanuit zijn eigen expertise inzichten rondom dit thema inbracht. Oplossingen leken als vanzelf te ontstaan. Een van de ideeën was gebruik te gaan maken van crowdfunding. We willen graag een grotere naamsbekendheid en bedachten het idee van een bijzonder wijnkistje. Het kistje kan eenvoudig worden omgezet in een broedkastje voor bijen en andere insecten. Hierbij gaan we social media actief inzetten, waarmee we mensen op een laagdrempelige manier kennis willen laten maken met deze problematiek.’ Ook Brainnet steunt het initiatief van Food4bees, onder andere door de aanschaf van wijnkistjes als kerstgeschenk voor klanten en relaties.

Brainnet winnaar Gouden Gazellen Award en High Growth Award

Brainnet winnaar Gouden Gazellen Award en High Growth AwardBrainnet viel de afgelopen maanden flink in de prijzen. Zo wonnen we de Gouden Gazellen Award provincie Utrecht in de categorie ‘Grote Bedrijven’. De FD Gazellen Awards zijn een initiatief van onder meer het Financieel Dagblad en worden uitgereikt aan ondernemingen die binnen drie jaar een omzetgroei van 20% realiseren. Ook won Brainnet de High Growth Award. Het onafhankelijk ondernemersplatform Port4Growth organiseert jaarlijks een businesscompetitie voor groeibedrijven. Het juryrapport luidde: ‘Brainnet is een gezond bedrijf dat tegen de crisis in haar omzet heeft weten te verdubbelen. Brainnet beweegt zich in een markt voor flexibele arbeid, een markt die al jaren flink in beweging is. Brainnet heeft zich weten te onderscheiden door specialist te worden in het gehele inhuurproces van externe medewerkers. De groei is te danken aan de neutrale opstelling en volledige transparantie. Een gewaagde stap, maar tegen de stroom inzwemmen werpt zijn vruchten af en de jury spreekt daarom zijn waardering uit voor jullie ondernemerschap en wenst jullie buitengewoon veel succes bij de verdere uitbouw!’ Directeur Arno Lugthart: ‘Geweldig om in korte tijd twee van deze mooie prijzen in ontvangst te mogen nemen, daar zijn we ontzettend trots op.’

Brainnet winnaar Gouden Gazellen Award en High Growth Award

Uurtarieven in een jaar met 6% gedaald

De uurtarieven zijn in een jaar tijd met bijna 6% gedaald. Het lijkt erop dat de tarieven dalen vanwege de marktsituatie.

Ontwikkelingen uurtarieven

Geïndexeerd met 100 als indexgetal in januari 2012

Sponsorteam wint competitie

Sponsorteam wint competitieWij dragen jeugdsport een warm hart toe en sponsoren verschillende voetbalteams. De E3 van Internos uit Etten-Leur werd kampioen, van harte gefeliciteerd!

Volg ons op Facebook

Volg ons op FacebookVolg jij ons al op Facebook?
Like ons en blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte

Bekijk de eerdere edities van ons magazine ‘Met Ambitie’ hier:

Bekijk de eerste editie hier Bekijk de tweede editie hier Bekijk de derde editie hier

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Arno Lugthart, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen.nl

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
Eigentijds ondernemerschap