Het magazine wordt geladen
Ilse Siebrand-Oosterhuis, Director Business Unit Infrastructure Royal HaskoningDHV
Ilse Siebrand-Oosterhuis, Director Business Unit Infrastructure Royal HaskoningDHV

‘Het aantal zzp’ers binnen onze organisatie zal zeker groeien’

Ilse Siebrand-Oosterhuis is Director Business Unit Infrastructure bij Royal HaskoningDHV. Binnen deze organisatie wordt veel gebruik gemaakt van de inhuur van tijdelijk personeel. In 1997 realiseerde Royal HaskoningDHV samen met Grontmij Nederland en Movares een eigen bemiddelingsbureau: Infraflex. Zo waren ze bij de ontwikkeling en uitvoering van omvangrijke, complexe projecten altijd verzekerd van voldoende flexibel personeel. Begin januari maakte Brainnet de overname van Infraflex bekend.

‘Onze business unit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van grootschalige en complexe infrastructurele projecten voor onder meer zeehavens, luchthavens, wegen, spoorwegen en constructie’, vertelt Ilse. ‘Dit doen we onder andere in opdracht van het Rijk, provincies en gemeenten. Binnen onze organisatie maken we veel gebruik van de inhuur van tijdelijke medewerkers. In 1997 startte een aantal grote projecten, waaronder de HSL Zuid en de Betuwelijn. Op dat moment waren er in korte tijd heel veel mensen nodig. Ik ben destijds door Grontmij Nederland, Movares en Royal HaskoningDHV gevraagd om een eigen bemiddelingsbureau op te zetten. Je zou kunnen zeggen dat ik als pionier ben begonnen met Infraflex. Sindsdien ondersteunen zij de drie bedrijven bij het werven van nieuwe, tijdelijke en vaste medewerkers.’

Ontzorgen

‘Het voordeel van het onderbrengen van de inhuur van flexibele en vaste medewerkers bij een specialistisch bureau is dat zij ons ontzorgen. Zij houden rekening met wet- en regelgeving, controleren identiteitsdocumenten en werkverleden en beoordelen de VAR-verklaringen van zzp’ers. Wij krijgen twee facturen per maand, heel overzichtelijk. Voor mij als directeur is het belangrijk dat mijn afdelingsmanagers niet meer met allerlei verschillende bureaus in gesprek hoeven als we nieuwe medewerkers nodig hebben. Wij stellen onze vraag aan Infraflex (Myflex) en zij regelen het voor ons. Dat werkt fantastisch.’

Flexibiliteit

‘Ik voorzie dat Royal HaskoningDHV in de toekomst alleen maar meer gebruik zal maken van tijdelijke medewerkers. Vooral zzp’ers zijn voor ons een belangrijke groep. Zij hebben zich vaak gespecialiseerd in een bepaalde discipline, zijn flexibel en kunnen zich vier of vijf dagen per week vastbijten in een project als een klant daar om vraagt.

Voor onze vaste medewerkers is dat moeilijker te realiseren, omdat zij vaak tegelijkertijd op meerdere projecten bij verschillende klanten werken. Ik verwacht dat het aandeel zzp’ers binnen onze organisatie de komende jaren zeker zal groeien.’

Kennisontwikkeling

‘Wij zijn als organisatie open over onze innovaties en kennis. Deze innovaties en kennis dragen wij uit, passen we toe bij de klant en delen we met anderen. Kennisontwikkeling is een belangrijk speerpunt. Onze medewerkers zijn allemaal professionals binnen hun eigen vakgebied en wij verwachten dat zij deze kennis delen met collega’s. Dat geldt ook voor de tijdelijke medewerkers die wij aantrekken. Bovendien past deze filosofie ook goed bij zzp’ers. Zij moeten hun kennis en expertise delen om te kunnen overleven.’

Blik op de toekomst

Voor de toekomst zal Royal HaskoningDHV zich focussen op de ontwikkeling van een sterke basisgroep van professionals in huis. Omdat de activiteiten van Infraflex (Myflex) niet meer passen binnen de kernactiviteiten, is er voor gekozen om Infraflex (Myflex) te verkopen aan Brainnet. ‘Door de inhuur van personeel uit te besteden, kunnen wij ons focussen op onze dienstverlening’, vertelt Ilse. ‘Klanten ontwikkelen zich snel en om die ontwikkeling te volgen, moeten wij ons flexibel opstellen. Zo wordt de toepassing van ICT binnen de infrastructuur de komende jaren een heel belangrijke component binnen ons werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van de steden en de rol van ICT-toepassingen hierin. Dit is een mooie uitdaging, waarvoor we specialistische kennis en expertise hard nodig hebben.’

Expertise, ervaring en vakkennis

Ilse vertelt dat Infraflex (Myflex) veel kansen zag voor het inzetten van hun dienstverlening bij andere klanten. ‘Dat is een ontwikkeling die wij alleen maar kunnen toejuichen. Met Brainnet kan Infraflex (Myflex) haar slagkracht ontwikkelen en doorgroeien. Voor ons gaf de expertise, ervaring en vakkennis van Brainnet de doorslag. In combinatie met hun track record hebben wij er het volste vertrouwen in dat zij de externe inhuur goed en strak voor ons regelen.’

pagina 1
Arno Lugthart, directeur Brainnet
Arno Lugthart, directeur Brainnet

Neutrale dienstverlening krijgt steeds meer (h)erkenning

‘Gelijke kansen, eerlijke tarieven en transparantie in voorwaarden. Die elementen zijn voor Brainnet essentieel en vormen ons bedrijf. Steeds meer organisaties realiseren zich dat als ze een flexibele schil willen inrichten, het belangrijk is om met een neutrale partij te werken. Wij zijn die neutrale partij. En we zijn volop aan het groeien. Daarbij hebben we in december Infraflex/Myflex overgenomen’, vertelt aldus Arno Lugthart, directeur Brainnet.

‘Wij willen dé intermediair in Nederland zijn op de markt van flexibele arbeid. Bij die ambitie hoort een serieuze marktomvang, daarnaast is het belangrijk dat we aanwezig zijn in meerdere sectoren en dat de dienstverlening compleet is en waarde toevoegt. Infraflex/Myflex bieden ons de mogelijkheid ons marktaandeel te vergroten, bovendien is Infraflex actief in de technische branche. Dat is voor ons een interessante sector waar we nog niet actief in waren.’

Kansen

De integratie van de bedrijven is in volle gang. Arno: ‘We zijn met elkaar aan het kijken hoe we onze processen slim in elkaar kunnen passen. Daarbij focussen we ons vooral op onze klanten, leveranciers en kandidaten. Het is van het grootste belang dat de dienstverlening zoals partijen die nu van ons gewend zijn gewoon door blijft gaan. Verder blijven de labels bestaan. De merken staan sterk in de markt en dat willen we zo houden.

Tegelijk kijken we naar elkaars diensten. Infraflex is bijvoorbeeld dienstverlening aan het ontwikkelen om personeel in te zetten op buitenlandse projecten. Dit is erg interessant voor Brainnet.’

Aantrekkelijk

Ook voor leveranciers ziet Brainnet alleen maar kansen. ‘Leveranciers die arbeidscapaciteit ter beschikking stellen aan Brainnet, kunnen ook aantrekkelijk zijn voor Infraflex. We verbinden de leverancier van Brainnet graag aan Infraflex en andersom. Dat betekent meer kansen op mooie opdrachten en voor klanten betekent het dat ze gebruik kunnen maken van een bredere keuze aan kandidaten.’

Co-creatie

Brainnet streeft naar een transparante en eerlijke markt voor aanbieders en afnemers van flexibele arbeid. Daarbij is het belangrijk om neutraal te zijn als dienstverlener. Brainnet wil geen concurrent van haar leveranciers zijn. ‘Wij hebben geen personeel op de bank zitten die we voorkeur moeten geven, misschien wel ten koste van een betere kandidaat.’ Klanten worden uitgedaagd om strategisch te denken. ‘Co-creatie noemen we dat, samen met de klant iets bouwen wat voor de klant van belang is. Daarvoor moet je betrouwbaar zijn: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Onze klanten herkennen ons als neutrale partner en de behoefte aan neutrale MSP-dienstverlening groeit. We staan pas aan het begin’, voorspelt Arno.

pagina 2

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Moeten inhurende klanten hier iets van merken?

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet

Tijdelijke contracten moeten worden ontmoedigd en vaste contracten juist aangemoedigd. De WW moet worden versoberd en ontslag van mensen moet goedkoper worden voor werkgevers. Deze conclusies (of beter gezegd compromissen) trekt de politiek, nadat er de afgelopen jaren lang is nagedacht over onze arbeidsmarkt. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid moet volgens het CPB leiden tot méér banen en 20.000 extra arbeidsplaatsen op jaarbasis. Een positief effect.

Na de eerste paar maanden merkt Brainnet hoe de markt hier op reageert. Met name detacheerders met een bedrijfsmodel met vooral tijdelijke arbeidscontracten willen hogere tarieven doorberekenen aan klanten voor als ze na 2 jaar mensen nog steeds in dienst moeten hebben en de transitievergoeding moeten gaan betalen. Ze willen op deze manier reserveren voor de transitievergoeding. Detacheerders die zich richten op het detacheren van vaste medewerkers zouden juist lagere tarieven kunnen hanteren vanwege het feit dat zij lagere ontslagkosten zullen hebben in de toekomst. Een tegengestelde beweging zou je zeggen, maar de tweede groep hoor ik nauwelijks.

Ik ben van mening dat geen van de tarieven gecorrigeerd moet worden, niet omhoog maar ook niet omlaag. Volgens de Brainnet Benchmark verschillen de tarieven nu al niet van elkaar.

De vraag van de klant blijft gelijk: de juiste persoon op de juiste plek tegen het juiste tarief. Weinig klanten zijn bereid om een aangepast tarief te betalen, afhankelijk van de arbeidsrechtelijke situatie bij een detacheerder. De praktijk sluit hier bij aan.

In plaats van het tarief voor klanten te verhogen, kunnen detacheerders beter gebruik maken van het lagere risico bij langjarige contracten. Meer investeren in hun mensen en een duurzame samenwerking aangaan met hun arbeidskrachten. Dat is vanaf heden namelijk ‘iets’ aantrekkelijker. Let op het woordje ‘iets’, want het in dienst nemen van mensen is de afgelopen jaren over de hele linie meer ontmoedigd. De effecten van de nieuwe wetgeving wegen niet op tegen de gestegen werkgeverslasten van de afgelopen jaren. Het grootste effect van de nieuwe wet zit in de versobering van de WW, dat maakt de nieuwe wet dus een eenvoudige bezuinigingsoperatie. De versobering moedigt mensen aan om te gaan werken, zelfs tegen een lagere beloning. Dat  zou moeten leiden tot lagere kosten van detacheerders en lagere tarieven voor inhurende klanten.

De markt zal haar werk doen en het kaf scheiden van het koren. Detacheerders die voor het snelle geld gaan, krijgen het moeilijker. De ‘goede detacheerders’ krijgen het iets makkelijker. De tarieven kunnen gelijk blijven! Behalve door misschien een inflatiecorrectie. Maar ja, die is tegenwoordig ook bijna verwaarloosbaar...

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet
pagina 3
Rob de Laat, voorzitter Bovib
Rob de Laat, voorzitter Bovib

Bovib: de nieuwe brancheorganisatie van onafhankelijke inhuur-intermediairs

Onafhankelijke intermediairs van flexibele arbeid hebben eind vorig jaar de Branche Organisatie Voor Intermediairs en Brokers (Bovib) opgericht. De Bovib verenigt achttien inhuurspecialisten van flexibele arbeid, waaronder Brainnet. Voorzitter Rob de Laat vertelt over het nut en de noodzaak van de brancheorganisatie.

‘De samenstelling van de arbeidsmarkt is aan het veranderen. We zien de flexibele schil jaarlijks groeien. Ook het aandeel zzp’ers neemt toe, tegen de economische trend in. Als de economie en daarmee de arbeidsmarkt aantrekt, verwachten wij dat dit alleen maar verder zal toenemen’, vertelt De Laat. ‘Wij zien flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor modernisering van de arbeidsmarkt en voor economische ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om de groeiende behoefte aan flexibiliteit in Nederland effectief en efficiënt vorm te geven door het verder professionaliseren van de sector.’

Belangenbehartiger

Bovib is belangenbehartiger van partijen die inhuur van extern personeel organiseren en maakt zich sterk voor een betrouwbare positie van onafhankelijke en kwalitatief goede intermediairs. Het doel van de brancheorganisatie is het optimaliseren van de vraag en het aanbod op de flexibele arbeidsmarkt en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. ‘Ons deel van de markt van flexibele arbeid groeit sterk, maar de discussie over flexibele arbeid wordt teveel door andere partijen gevoerd’, aldus De Laat. ‘Bovendien gaat die discussie voornamelijk over uitzenden en niet over alle andere vormen van flexibele arbeid. Daar willen we veranderingen in brengen.’

VAR en BGL

Het aanpakken van de verwarring rond VAR-verklaringen voor zzp’ers is één van de speerpunten van de Bovib. ‘Wij zijn geen voorstander van de overgang van de VAR naar de BGL (Beschikking geen loonheffingen), omdat dit een grote impact heeft op de rol van onze leden. De inhuur van zzp’ers wordt een lastig verhaal als opdrachtgevers en zzp’ers beiden verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie. Bovendien word je met de BGL als inlener niet gevrijwaard van inhoudingen werknemersverzekeringen en loonbelasting. En als zzp’er is het bijna onmogelijk om te voldoen aan alle criteria in de BGL: het merendeel van de zzp’ers werkt immers onder leiding en toezicht van de opdrachtgever en wordt vaak voor langere tijd ingehuurd.’

Zzp’er is verrijking

Zzp’ers staan momenteel volop in de spotlights, zij het niet altijd op een positieve manier. De Laat: ‘De zzp’er wordt teveel gezien als een ondernemende werknemer. Wij zien zzp’ers als een op zichzelf staande werkvorm: je zet als individu jouw eigen arbeidscapaciteit in de markt, voor eigen rekening en voor eigen risico. Dat is geen bedreiging, maar juist een verrijking van de arbeidsmarkt.’ Wat is de oplossing van de Bovib in deze discussie? ‘Vertaal het minimumloon naar een bepaald tarief en houd scherp toezicht op de zzp’ers die onder dat tarief zitten. Scherp toezicht op alle zzp’ers is zonde en ongewenst.’

Keurmerk voor de branche

Een ander speerpunt is het vormen van een keurmerk voor de branche. ‘Er is momenteel geen certificering voor onze rol. Het huidige keurmerk gaat over de terbeschikkingstelling van arbeid, niet over bemiddeling, contractbeheer en Managed Service Providers. Wij vinden het belangrijk dat onze leden zich aan een keurmerk kunnen houden. Daarom willen we de ontwikkeling van een toetsbaar keurmerk, uitgevoerd door een gerenommeerde organisatie, graag initiëren.’

Volwaardige gesprekspartner

Volgens De Laat wordt binnen de politiek nog vaak gedacht: de beste baan is een vaste baan. ‘In deze tijd kan je je afvragen of mensen dat nog willen. Een groot deel kiest bewust voor flexibele arbeid omdat ze liever geen vaste baan meer willen. Flexibele arbeid in al zijn vormen verdient een positiever imago, en daar gaat de Bovib zich sterk voor maken. We willen met alle partijen binnen deze discussie het gesprek aangaan, ze voeden met onze standpunten en ageren tegen negatieve beeldvorming. Door de krachten van achttien organisaties te bundelen zijn we een volwaardige gesprekspartner geworden.’

Meer informatie over Bovib vind je hier (www.bovib.nl).

pagina 4

Daling uurtarieven zet door


Geïndexeerd met 100 als indexgetal in januari 2012.

Nieuwe beleidsnotitie ‘bijzondere arbeidsrelaties’

De afgelopen jaren gaat er veel aandacht uit naar detachering, uitzending, aanneming van werk, de inzet van zelfstandigen zonder personeel en payrolling als bijzondere arbeidsrelaties. De notitie ‘bijzondere arbeidsrelaties’ gaat in op de vraag hoe deze bijzondere arbeidsrelaties moeten worden gekwalificeerd binnen het bestaande juridische kader van in de wet geregelde overeenkomsten en wat de onderscheidende elementen zijn. Mocht u interesse hebben in deze notitie dan kunt u contact opnemen met Tjebbe van Oostenbruggen via telefoonnummer 030 602 16 17.

Depotstelsel definitief van de baan

De invoering van het depotstelsel dat de G-rekening had moeten vervangen, is definitief van de baan. De belastingdienst heeft besloten de G-rekeningen te continueren en toekomstbestendig te maken. Het plan was om het systeem van G-rekeningen stapsgewijs te vervangen door een depot bij de Belastingdienst. Vorig jaar werd de invoering van het depotstelsel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nu heeft de belastingdienst dus definitief besloten het depotstelsel definitief niet door te laten gaan. Kijk voor meer informatie op https://www.nbbu.nl/nieuwsbericht/depotstelsel-definitief-van-de-baan

Brainnet steunt Team Pieken en Dalen

Brainnet ondersteunt Team Pieken en Dalen. Zij zamelen op sportieve wijze geld in en steunen hiermee goede doelen en in het bijzonder patiënten, die met een ziekte te maken hebben waarbij niet altijd uitzicht is op (volledig) herstel. Lees meer op Facebook

Brainnet sluit partnership met kennisplatform ZiPconomy

Brainnet sluit per 1 april een partnership met ZiPconomy. ZiPconomy is de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot het leidende kennisplatform over de veranderingen en flexibilisering van organisaties en de markt voor zelfstandige interim professionals. Naast een actief blog en website met veel informatie voor zowel organisaties als zelfstandige professionals, organiseert ZiPconomy dialoogsessies en seminars. ZiPconomy is voor Brainnet een logische samenwerkingspartner. Via en met ZiPconomy kunnen we onze visie en kennis rond onderwerpen als goed opdrachtgeverschap en de juridische en fiscale aspecten rondom externe inhuur verder delen met de markt.

Interview P&O Actueel: de flexibele schil als strategisch HR instrument?

Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van flexibele arbeid? Anne-Meint Bouma (Adjunct-directeur van Managed Service Provider Brainnet) en Tom Haak (directeur van het HR Trend Institute) laten elk vanuit hun eigen invalshoek hun licht hierover schijnen. Het volledige artikel leest u hier.

Volg ons op Facebook

Volg ons op FacebookVolg jij ons al op Facebook?
Like ons en blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte

Bekijk de eerdere edities van ons magazine ‘Met Ambitie’ hier:

Bekijk de eerste editie hier Bekijk de tweede editie hier Bekijk de derde editie hier Bekijk de vierde editie hier Bekijk de vijfde editie hier Bekijk de zesde editie hier Bekijk de zevende editie hier

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Arno Lugthart, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
 
 
Eigentijds ondernemerschap