pagina's
met ambitie - April 2018
een uitgave van: Brainnet

met ambitie

magazine voor eigentijds ondernemerschap April 2018
In dit magazine

'We hebben te maken met een kandidatenmarkt'

'We hebben te maken met een kandidatenmarkt' Tamara Filipowska, head of recruitment DLL Benelux en Mariola Voorn support officer flex

‘Medewerkers noemen wij ‘members’. Dat zegt wel iets over de betrokkenheid die wij hebben met elkaar. We hechten waarde aan samenwerken, ondernemerschap, ontwikkeling en werken met passie’, legt Tamara Filipowska uit. Zij is head of recruitment DLL binnen de Benelux.

DLL is een internationaal bedrijf voor vendor finance en biedt financieringsoplossingen in de sectoren agri, food, gezondheidszorg, clean technology, bouw, transport, industrie en kantoortechnologie. DLL werkt in meer dan 30 landen samen met fabrikanten, dealers en distributeurs van apparatuur om hun distributiekanalen te ondersteunen en bij te dragen aan de groei van hun bedrijven. ‘Ik denk dat diepgaande kennis en persoonlijk contact ons onderscheiden van andere aanbieders in de markt’, vervolgt Tamara. Haar collega Mariola Voorn vult aan: ‘Ik werk hier nu 3 jaar. Wat mij meteen opviel toen ik hier kwam werken is de ondernemende mentaliteit van mensen en de eigen verantwoordelijkheid die je krijgt. Dat geeft ontzettend veel positieve energie.’ Mariola is verantwoordelijk voor de inhuur van flexibele professionals. ‘Ik heb de kans gekregen om de organisatie van de inhuur binnen DLL te professionaliseren. Samen met de business  en Brainnet hebben we toegewerkt naar een duidelijk inhuurproces, dat is heel prettig. We hebben duidelijk inzicht, grip en controle op onze totale flexibele schil.’

Schaarste

Voor de core business kiest DLL voor vaste dienstverbanden. ‘Voor tijdelijke projecten of hele specialistische vacatures schakelen we met flexibele professionals. Ook als het nog onduidelijk is of een functie vast kan worden, kiezen we eerst voor flexibele invulling, vervolgt Mariola. Net als veel andere organisaties heeft DLL op dit moment te maken met toenemende schaarste. ‘Het is een echte kandidatenmarkt op dit moment. Dat betekent dat we echt ons best moeten doen om de juiste kandidaten te werven. We zijn er trots op dat dit ons tot nu toe behoorlijk goed af gaat. We hebben een heel persoonlijke aanpak. Zo benaderen we potentiële members direct zelf, daar zit geen bureau tussen. Kandidaten reageren vaak verrast en het fijne is dat we meteen de diepte in kunnen omdat wij vanuit DLL zelf spreken. Wij kennen de organisatie, de cultuur en de functies als geen ander”, legt Tamara uit.

Klikt het?

‘Als mensen hier op gesprek komen, dan gaat het vooral om de klik. Natuurlijk kijken we naar zaken als opleiding en ervaring, maar het gaat vooral om de juiste match. Past iemand in een ondernemende omgeving, wil hij echt contact maken met klanten en past de kandidaat in onze cultuur? Dat zijn aspecten die we essentieel vinden. We geloven er namelijk in dat onze members altijd het verschil maken. En als member investeert DLL ook in jou. Er zijn coaches, mentoren, interne stagemogelijkheden en cross learnings. We doen alles om ervoor te zorgen dat mensen zich blijvend kunnen ontwikkelen. En interessant: er zijn veel internationale kansen. Met vestigingen in meer dan dertig landen wereldwijd zijn er veel mogelijkheden’, aldus Tamara. ‘Bijzonder is dat we van members en ook van flexibele professionals terugkrijgen dat ze DLL als een warm bad ervaren. Dat is zeker voor een organisatie met grote omvang best bijzonder’, besluit Mariola.

Lees meer

AVG: privacyrechten en plichten bij inhuur

AVG: privacyrechten en plichten bij inhuur Welke nieuwe regels gaan er gelden als de nieuwe privacy wet AVG (ook wel GDPR) op 25 mei ingaat

Mag je cv’s van kandidaten die je afwijst opslaan? Mag je gegevens van sollicitanten in je database extraheren en hier bijvoorbeeld tariefgegevens uit herleiden? Hoe zit het met gegevens vanuit bijvoorbeeld assessments? Mag je die voor langere tijd bewaren?

Kortom: welke nieuwe regels gaan er gelden als de nieuwe privacy wet AVG (ook wel GDPR) op 25 mei ingaat?

 

"Denk goed na of je de gegevens die je opvraagt van iemand ook echt nodig hebt. En als je dan gegevens van een ander hebt, ga er dan zorgvuldig mee om", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfsen. Hij sprak tijdens het Nationaal Debat Privacy en de Arbeidsmarkt dat Brainnet samen met BNR op 6 maart.

Organisaties hebben onder de AVG de verplichting om correct om te gaan met het verwerken van gegevens. Bij het inrichten van systemen bijvoorbeeld is het van belang dat deze ‘privacy-vriendelijk’ zijn. De maatregelen moeten als doel hebben de gegevensbeschermingsbeginselen van de AVG (zoals minimale gegevensverwerking) op een doeltreffende manier uit te voeren, waarbij de nodige waarborgen in de verwerking moeten worden ingebouwd.

De AVG gaat zorgen voor transparantie, versterking en uitbreiding van privacyrechten van personen. Bovendien komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij organisaties. Meer weten over rechten en plichten? Brainnet verzamelde de meest prangende vragen en wetenswaardigheden.

AVG kennisbank

Lees meer

Laatste nieuws

 • Meerderheid Nederlanders voelt zich onveilig

  Op 25 mei 2018 wordt is de AVG (GDPR) van krachtOp 25 mei 2018 wordt is de AVG (GDPR) van kracht. Wat betekent privacywetweging voor de arbeidsmarkt, HR en legal? Maar ook: hoe (on)veilig voelen Nederlanders zich? Brainnet liet een onderzoek uitvoeren onder werkenden van 25 jaar en ouder. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat veel Nederlanders nog niet weten dat er in mei een nieuwe Europese privacywet wordt ingevoerd, de AVG. Slechts 22% kent de wet en weet wat er ongeveer gaat veranderen. De helft van de Nederlanders verwacht door de strengere wetgeving overigens wel meer regie te krijgen over persoonlijke gegevens.

  Vraag het volledige privacyonderzoek aan

Iedereen die wil werken, verdient een kans

Iedereen die wil werken, verdient een kans Rita Grootendorst, projectleider Rabo Inclusief bij Rabobank

“Growing a better world together”; zo luidt de nieuwe slogan van Rabobank. “Bijdragen aan een betere wereld kan op verschillende manieren”, meent Rita Grootendorst, projectleider Rabo Inclusief bij Rabobank. “Rabobank vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt, ook mensen met een arbeidsbeperking.” 1,7 Miljoen mensen met een arbeidsbeperking zeggen dat zij moeilijk aan werk kunnen komen. Dat is schrijnend.  Daarom startte Rabobank in mei 2017 met het project Rabo Inclusief. Het project zorgt voor een eye opener binnen de organisatie, bijzondere verhalen en mooie ontmoetingen.

Met Rabo Inclusief biedt Rabobank een werkplek voor mensen met een arbeidsbeperking. Rita is sinds mei 2017 projectleider van Rabo Inclusief. Rita: “Ik vind het belangrijk dat mensen die kunnen en willen werken, niet langs de zijlijn hoeven te staan, maar volwaardig mee kunnen doen en daar draag ik graag een steentje aan bij. Toen ik hoorde over het project Rabo Inclusief, was ik erg enthousiast en ik ben blij dat ik dit project nu mag leiden. Mijn zoon Mario van 11 jaar heeft een chronische ziekte. Ik zie waar hij dagelijks mee worstelt maar ik zie ook hoe enorm sterk en moedig hij is door alles wat hij meemaakt. Hierdoor kan ik mij denk ik nog beter verplaatsen in de doelgroep van het project.”

Samenwerken met bureaus

Dit jaar wil Rabobank 180 arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een beperking. 80 bij Rabobank Centraal en één per lokale bank. Inmiddels heeft Rabobank, tijdens de opzet van het project, circa 15 plaatsen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. “Rabobank bood al plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, alleen was er nog geen helder proces. Met de ambitie om steeds meer plaatsen aan te bieden, is in 2017 besloten om dit meer procesmatig te doen. Dat is één van de pijlers wat dit project succesvol maakt: het opstellen van een duidelijk proces. De tweede pijler is het aanwakkeren van de organisatie”, aldus Rita. “Als wij nieuwe vacatures hebben, denken we er bewust over na of de vacature ook vervult kan worden door iemand met een arbeidsbeperking en zo ja, voor welke specifieke doelgroep de functie geschikt is. We werken samen met verschillende bureaus die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar werk. Wij werken samen met Brainnet als tussenpartij, zij zetten de vacatures uit bij de bureaus. De gespecialiseerde recruiter van Brainnet, Astrid Rannenburg, doet de eerste selectie. Daarvoor ziet en spreekt zij ook sollicitanten.

Interne publiciteit

Toen het proces van Rabo Inclusief helder was, werd het tijd om aandacht te besteden aan te tweede pijler: het aanwakkeren van de organisatie. “Een project slaagt alleen als je medewerkers en managers meekrijgt. We hebben veel moeite gestopt in interne publiciteit en dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Nu komen managers ook uit zichzelf naar mij toe omdat zij een een vacature op de afdeling hebben die ook vervult kan worden door iemand met een arbeidsbeperking. We wilden dat mensen op een positieve manier kennis maakten met mensen met een arbeidsbeperking. 3 december 2017, in het kader van Disability Day, konden medewerkers koffie bestellen in gebarentaal, bij een Gabarista (Sign Language Bar). Dit zorgde voor positieve reacties en mooie interacties. Daarnaast hebben wij een ervaringsworkshops georganiseerd voor onze recruiters en managers, zodat zij zelf kunnen ervaren hoe het is om een arbeidsbeperking te hebben. Hierdoor kunnen ze zich ook beter verplaatsen in de doelgroep en beter beoordelen welke functie voor wie geschikt is en welke aanpassing op de werkplek gedaan moet worden”, legt Rita uit.

Leer van elkaar

“Toen wij voor het eerst een medewerker aannamen met een arbeidsbeperking hadden wij de impact enorm onderschat. Je denkt dat je weet waarmee je te maken hebt, maar in werkelijkheid is dat niet zo. We hebben er veel van geleerd en het heeft ons gestimuleerd om meer mensen aan te nemen. Medewerkers met een arbeidsbeperking hebben veelal bijzondere talenten. Zij hebben veelal een enorme veerkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit. Daarnaast merkte dat een medewerker met een auditieve beperking, aan de lichaamstaal van een klant kan zien hoe de klant zich voelt. Medewerkers met een vorm van autisme, kunnen op bepaalde gebieden subliem zijn. Zij kunnen dingen die reguliere medewerkers niet kunnen. Zo mooi om te zien.

Ambassadeurs

Om medewerkers met een arbeidsbeperking van elkaar te laten leren en met elkaar in contact te brengen, is ‘RAP aan de slag’ opgezet. Het medewerkersnetwerk van Rabobank voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Jaarlijks worden meerdere bijeenkomsten en events georganiseerd met passende onderwerpen en interessante sprekers. “Twijfel je als werkgever of er binnen jouw bedrijf ruimte is voor iemand met een beperking? Doe het, maar begin klein. Met een afwachtende houding kom je er sowieso nooit achter. Neem bijvoorbeeld één medewerker met een arbeidsbeperking aan op een afdeling waarvan de manager er achter staat. Als je meteen draagvlak creëert bij de juiste persoon, zal de rest volgen. Het meekrijgen van de top van de organisatie is ook belangrijk. Ons hoger management begint regelmatig over het project Rabo Inclusief. Zij treden nu op als ambassadeurs en zorgen ervoor dat het project voldoende aandacht krijgt binnen de organisatie.” Naast het meekrijgen van de organisatie, vergt het ook aanpassingen op de werkvloer. Dat kunnen praktische aanpassingen zijn zoals de aanwezigheid van een helling of lift voor iemand in een rolstoel, maar er moet ook rekening gehouden worden met de behoefte van de medewerker. Zoals het hebben van een rustige werkplek. Rita: “Wat vaak onderschat wordt, is dat de beperking veel energie kost. De medewerker kan een halve dag op een drukke afdeling werken, maar moet de rest van de dag in een rustige ruimte werken om weer op te laden. Een goed en open gesprek is heel belangrijk. Ga met mensen in gesprek en luister oprecht. Pas dan begrijp je de situatie van de ander en weet je welke behoeften de ander nodig heeft.”

Rita sluit af: “Als een werkgever deze tips in gedachten houdt, weet ik zeker dat elke werkgever een mooie werkplek kan zijn voor mensen met een arbeidsbeperking en zorgen we er samen voor dat deze mensen een kans krijgen op een baan! Want zij willen niet aan de zijlijn staan, maar volwaardig meedoen.”

Lees meer

Column

Zzp-dossier: een andere leider voor de band

Zzp-dossier: een andere leider voor de band

Maarten Wijnen, Commercieel Manager Brainnet

Sinds de verdwijning van de VAR in 2016, lijkt het kabinet nog steeds geen duurzame oplossing te hebben gevonden voor de toetsing van ondernemerschap en het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Zzp’ers wachten nog steeds op duidelijkheid en critici zijn bang dat de datum van 1 januari 2020 weer niet gehaald wordt. Met een nieuw kabinet, wordt het tijd dat de nieuwe leider van de band opstaat en de stok overneemt zodat de band weer een symfonie kan vormen.

Twee jaar lang is kabinet Rutte II bezig geweest met het herdefiniëren van wetgeving voor de inhuur van zzp’ers. Wat een kleine ingreep moest zijn, werd een lange, onduidelijke en complexe weg. Na verschillende pogingen leek het erop dat de Wet DBA (wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) de oplossing zou worden. Toch heeft het nieuwe kabinet, Rutte III, de Wet DBA alweer van tafel geveegd. Het kabinet komt met een nieuw voorstel: de opdrachtgeversverklaring. Een webmodule waarin opdrachtgevers de arbeidsrelatie met de zzp’er vastleggen. Het voorstel lijkt veel op de BGL, dat al eerder door de Tweede Kamer is afgekeurd. Waarom werkt dit alternatief wel? Opdrachtgevers, zzp’ers en vakbonden snakken op duidelijkheid. Is de oplossing nu eindelijk in zicht?

De roffel is ingezet

Het succes van een band is afhankelijk van een goede bandleider die aan het hoofd staat en zorgt dat alle rollen verdeeld zijn en de melodie bekend is. Gebrek aan leiderschap of duidelijkheid, zorgt voor onrust. Hetzelfde ritme speelt eindeloos door, totdat de bandleider opstaat en een nieuw ritme inzet. Dat is het moment dat een band weer één geheel vormt. Hetzelfde zie ik nu gebeuren bij opdrachtgevers en zzp’ers. Er komen geen concrete antwoorden op eerder gestelde vragen en nieuwe maatregelen worden alsmaar uitgesteld. Vragen zoals: ‘Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid? Wie is verantwoordelijk? Hoelang mag ik een zzp’er inhuren? Wanneer is een tarief te hoog of te laag?’. Door deze onduidelijkheid zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in te huren, omdat zij zoekende zijn naar zekerheid en duidelijkheid. Tegelijkertijd zie ik zzp’ers in loondienst treden, omdat zij bang zijn voor boetes of naheffingen. Volgens het laatste bericht van minister Koolmees, krijgen opdrachtgevers en zzp’ers pas in 2020 duidelijkheid. Na twee jaar onduidelijkheid, gaan de volgende twee jaar in. Ondertussen blijft de roffel van de band op de achtergrond zachtjes doorspelen, en blijft de onrust voortbestaan.

Betrek de juiste partijen bij de besluitvorming

De arbeidsmarkt flexibiliseert, voorlopig zie ik zzp’ers niet uit het straatbeeld verdwijnen. Ik daag minister Koolmees uit op te staan als leider van de band en de band weer in symfonie te laten spelen. Het is tijd voor duidelijkheid en leiderschap. Ik wil Koolmees de volgende drie tips meegeven:

 1. Luister naar geluiden uit de markt en doe grondig onderzoek voordat beslissingen worden genomen;
 2. Laat het geen overheidsfeestje worden en betrek de juiste mensen bij de besluitvorming. Denk hierbij aan zzp’ers, zzp-experts en brancheorganisaties;
 3. Laat de samenleving niet langer in onduidelijkheid, dat creëert nog meer onrust. Kom met plannen voor de lange termijn in de vorm van wetgeving, en kom met plannen voor de korte termijn zodat opdrachtgevers en zzp’ers tot 2020 weten wat zij moeten doen.

24 januari jl. kwamen vertegenwoordigers van het kabinet, de Belastingdienst, marktpartijen, vakbonden en experts bijeen tijdens de bijeenkomst ‘Zelfstandig werken’. Tijdens deze bijeenkomst werden ideeën uitgewisseld voor toekomstige wet- en regelgeving voor zzp’ers. Het kabinet heeft in het regeerakkoord bekend gemaakt dat zij een zogenoemde ‘opdrachtgeversverklaring’ wil invoeren, door middel van een webmodule. De veldpartijen bieden weinig steun voor dit initiatief, zij verwachten administratieve lasten en problemen met de praktische uitvoerbaarheid. Gepleit wordt voor een pilot met een ondernemersovereenkomst of zelfstandigenverklaring.

De minister gaat  de veldpartijen nog vóór de zomer opnieuw uitnodigen, om te toetsen of de besproken ideeën concreet uitvoerbaar zijn. Na die sessie zal een hoofdlijnennotitie worden verzonden naar de Tweede Kamer om te komen tot wetgeving in 2020.

Het is kabinet Rutte II niet gelukt, pakt kabinet Rutte III de stok wel over? Ik hoop het!

Lees meer

"Dwarsdenken houdt onze klanten en onszelf scherp"

"Dwarsdenken houdt onze klanten en onszelf scherp" Barry Schellingerhout, Commercieel Manager Octas

Om in de toekomst interessant te blijven, is het van belang dat bedrijven gebruikmaken van technologie. Vooral nu ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. “De financiële sector is volop aan het veranderen, er gelden nieuwe regels en wetten, banen veranderen of verdwijnen door digitalisering en ook de arbeidsmarkt is continu in beweging. Als detacheerder vinden wij het belangrijk dat wij onze professionals én opdrachtgevers klaarstomen voor de toekomst. Kennis hebben en kennis delen speelt daarin een belangrijke factor.”

Octas is sinds 2004 actief als detacheringsbureau binnen de financiële sector, voornamelijk binnen de banken. “Het verbinden van de juiste professionals met de juiste opdrachtgevers is ons vak. De detacheringswereld is heel dynamisch, dat is uitdagend.” Zegt Barry Schellingerhout, Commercieel Manager bij Octas. “Als detacheerder sta je dicht bij de veranderingen in de markt. Wij vinden continu het wiel opnieuw uit, soms hoort ‘dwarsdenken’ daar ook een beetje bij. Hiermee houden we onszelf en de markt scherp. We vinden het belangrijk om onze klanten en relaties op de hoogte te houden van ontwikkelingen en trends in de markt. Daarom doen we veel onderzoek en interviewen we experts. Met die inzichten voeden we onze achterban, zodat zij tijdig kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.”

Open en eerlijk

Technologie maakt het werk slimmer, maar laat ook banen verdwijnen. Daarnaast ontstaan nieuwe banen en dus nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Wie niet mee ontwikkelt, zal vroeg of laat noodgedwongen moeten afhaken. Om te voorkomen dat mensen geen kans meer maken op de arbeidsmarkt vanwege technologische ontwikkelingen, stoomt Octas haar professionals vroegtijdig klaar. Barry: “De sector is enorm in beweging en de vraag van de klant verandert continu. Onze recruiters staan elke dag voor de uitdaging om zowel de professional, de opdrachtgevers als zichzelf interessant te houden in een steeds veranderende omgeving. Dat lukt alleen als je eerlijk en open bent en professionals en klanten vanaf het beginstadium vertelt over de ontwikkelingen. De baan van Piet zal over vijf jaar verdwijnen. Dat vertellen wij hem eerlijk en op tijd. Het is even slikken, maar alleen op deze manier kunnen wij Piet helpen. Wij helpen hem met het maken van een opleidingsplan zodat hij zichzelf kan omscholen of verder ontwikkelen. Zo heeft hij ook over vijf jaar kans op een leuke en goede baan.”

Door middel van persoonlijke gesprekken, worden de behoeftes en wensen van gedetacheerde professionals besproken en op basis daarvan maakt Octas een opleidingsplan op maat. “Octas vindt duurzame relaties belangrijk”, zegt Barry. “Daarom gaan wij vaak persoonlijk in gesprek met onze professionals en komen onze accountmanagers regelmatig over de vloer bij onze klanten. Wij zien momenteel dat onze klanten steeds meer waarde hechten aan de competenties waarover iemand beschikt, in plaats van wat er op het papiertje staat. Opleiding en ervaring zijn nog steeds belangrijk voor klanten in het selectieproces, maar competenties nemen het langzaam over. Daarom zijn wij nu in gesprek met onze professionals om hen competent te maken, zodat zij mee ontwikkelen met de veranderende vraag van de klant.”

De mens maakt het verschil

Octas wil een toonaangevende rol te spelen in alle bewegingen op de arbeidsmarkt en met name binnen de financiële sector. “Wij willen een platform vormen waar vraag en aanbod samenkomt en waar service hoog op de agenda staat. Wij zijn kritisch en doen onze uiterste best om toegevoegde waarde te bieden waardoor we de klant kunnen ontzorgen.

Barry besluit: “Ondanks alle technologische ontwikkelingen is er één ding dat computers niet kunnen overnemen en dat is persoonlijk contact. Juist nu zijn het de mensen die het verschil maken. Wij zijn daarom graag met professionals in gesprek om hen toekomstbestendig te maken, zodat zij het verschil kunnen blijven maken!”

Lees meer

Laatste nieuws

 • DELA heeft Brainnet geselecteerd als Managed Service Provider

  DELA heeft na een RFP-traject Brainnet geselecteerd als Managed Service Provider externe inhuur. Het inhuren van extern personeel dient aan veel wet- en regelgeving te voldoen. DELA wil er zeker van zijn dat alle inhuur aan de wettelijke inhuureisen voldoet. Niet alleen bij aanvang, maar ook gedurende de opdracht. Daarnaast wil DELA altijd toegang hebben tot de juiste kandidaat, tegen een marktconform tarief. Brainnet voert, in opdracht van DELA, het contractmanagement en de search van uit voor externe inhuur. Op korte termijn zal gestart worden met de implementatie van het MSP programma.

  Over DELA

  DELA is een coöperatieve onderneming die zich richt op de continuïteit van het leven. Het is haar ambitie dat de leden (ruim 3,5 miljoen) de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Door middel van brede financiële en praktische dienstverlening staat DELA daartoe met raad en daad bij. Wat DELA biedt is zekerheid, zorg en continuïteit. Bij DELA werken circa 1.600 medewerkers.

  DELA heeft Brainnet geselecteerd als Managed Service Provider
 • Nieuw seizoen BNR Werkverkenners

  Brainnet is partner van het radioprogramma BNR Werkverkenners. 52 uitzendingen hebben we al gemaakt met BNR Werkverkenners en we gaan nog een seizoen maken! Een programma over werk. Je werkt bijna een derde van je leven, maar we hebben het er niet zo vaak over. In BNR Werkverkenners gaat presentator Rens de Jong wekelijks op zoek naar het antwoord op een belangrijke vraag over werk. BNR Werkverkenners is elke dinsdag van 19.00 uur tot 19.30 uur te luisteren op BNR Nieuwsradio.

   

  Beluister alle afleveringen

 • Brainnet sluit zich aan bij de Club van 1000 van Emma at Work

  Brainnet heeft zich met trots aangesloten bij de Club van 1000 van Emma at Work. De Club van 1000 is een netwerk van betrokken partners die een belangrijke rol spelen voor de 500.000 jongeren die in Nederland opgroeien met een chronische fysieke aandoening. Emma at Work zet zich, samen met de partners van de Club van 1000, in voor de ontwikkeling van deze groep jongeren. Zij bieden hen coaching en training met focus op de ontwikkeling van de jongeren. Daarnaast helpt Emma at Work de jongeren aan bijbanen, vakantiebanen, werkervaringsplekken, stages en (tijdelijke) banen.

  Alle jongeren  hebben recht op een eerlijke kans  en moeten kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.  Zij willen zich ontwikkelen, ervaring opdoen, gewoon werken, en samen met de betrokken partners van de Club van 1000 maken we dat mogelijk.

  Brainnet sluit zich aan bij de Club van 1000 van Emma at Work
 • Implementatie MSP-programma Schiphol Group

  Schiphol Group heeft bij de Europese aanbesteding voor de inhuur van tijdelijke medewerkers voor Myflex – onderdeel van de Brainnet groep – gekozen. 1 januari 2018 zijn wij gestart met de implementatie van het Managed Service Provider programma. Het MSP-programma houdt het volgende in:

  1. Implementatie van het VMS Nétive waarin de centrale inhuurdesk van Schiphol (Workforce Desk) alle aanvragen van externen registreert;
  2. Het (deels) bemensen van van de Workforce Desk, onder leiding van Schiphol;
  3. De realisatie van koppelingen tussen de administratieve systemen van Schiphol en het VMS Nétive;
  4. De migratie van huidige externen naar een gestandaardiseerd inhuurproces met uniforme contractvoorwaarden;
  5. Sourcing van kandidaten middels een open markt principe;
  6. De afhandeling van uren, facturen en betalingen van alle leveranciers en zzp’ers.


  Myflex regelt in opdracht van Schiphol dat alle externe inhuur compliance is en past binnen de beleidskaders van Schiphol. Het inhuren van extern personeel dient namelijk aan veel wet- en regelgeving te voldoen, wat kan leiden tot onnodige complexiteit. Schiphol wil er zeker van zijn dat alle externe inhuur voldoet aan alle wettelijke inhuureisen. Niet alleen bij aanvang maar ook gedurende de opdracht.

Column

Kwaadwillenden

Kwaadwillenden

Jasper Commandeur, Fiscalist Brainnet

Na 1 juli gaan we in Nederland “het kwaad” feller bestrijden. “Hoog tijd” hoor ik u denken. De Belastingdienst betreedt voor u de duisternis, op zoek naar zij die ‘kwaad’ willen. Kwaadwillenden worden aangepakt,  waar zij zich maar schuil houden. Soms probeert de Belastingdienst de wereld niet alleen makkelijker te maken maar ook leuker. Vanaf 1 juli aanstaande wordt er meer dan nu gecontroleerd of een arbeidskracht zonder arbeidsovereenkomst feitelijk toch in een verkapte dienstbetrekking werkzaam is. Maar alleen bij ‘kwaadwillendheid’. Volgens de minister, in zijn brief van 9 februari, zijn de kwaadwillende mensen te herkennen aan het volgende signalement:

 1. zij presenteren zich als zzp’er maar zijn eigenlijk partij bij een (fictieve) dienstbetrekking;
 2. dat zij een dienstbetrekking hebben is evident; en
 3. zij zijn opzettelijk partij bij een (fictieve) dienstbetrekking.

Deze mensen behalen een oneigenlijk voordeel en tasten het speelveld op een oneerlijke manier aan. Het zal je maar gezegd worden… Wat zijn dit voor mensen? Ik heb zelf nog nooit iemand horen zeggen dat hij ‘kwaadwillend’ is. U wel? Maar misschien is het ook wel een wezenskenmerk van ‘het kwaad’. ‘Het kwaad’ is immers iets dat zich vaak in het verborgene afspeelt.

Wie zijn dan de evident kwaadwillenden?

Hét schoolvoorbeeld van evidente kwaadwillendheid zijn de pakketbezorgers. Ten minste, zo leek het tot voor kort. Bij nader inzien blijkt die conclusie voorbarig. Recent nog, op 2 maart, oordeelde de rechtbank Limburg dat een pakketbezorger wel degelijk een echte ondernemer kan zijn. De arbeidsrelatie van de bezorger had alle kenmerken van echt ondernemerschap. Voorbeelden van relevante kenmerken waren:

 • De bezorger was ingeschreven in het handelsregister van de KvK, hij kon reclame maken op zijn eigen bus en heeft van de Belastingdienst al twee keer een VAR-Winst (uit een onderneming) ontvangen;
 • Zijn vergoeding werd betaald per succesvolle stop, bij ziekte of anderszins niet bezorgen, ontving de bezorger niets;
 • De aanwijzingen van de opdrachtgever hadden een lange looptijd, waardoor geen gezagsrelatie met de opdrachtgever kon worden aangenomen. De aanwijzingen van de opdrachtgever waren niet heel concreet of zaaksgebonden en vooral gericht op de veiligheid en de betrouwbaarheid van de bezorging;
 • Het stond de bezorger vrij om zelf de bezorgroute te bepalen en zich te laten vervangen door iemand anders;
 • In 2015 is de bezorger een aanbod gedaan om in dienst te treden. Een aanbod dat de bezorger heeft afgewezen.

Deze uitspraak concludeert dat pakketbezorgers best ondernemer kunnen zijn. De rechter kijkt of iemand voldoet aan de kenmerken van ondernemerschap, ongeacht het beroep. De ene pakketbezorger kan dus wel aan de kenmerken voldoen, terwijl een ander hierin tekortschiet. Dat maakt het er niet makkelijker op, om te beoordelen wanneer iemand wel of niet ondernemer is.

Vast personeel flexibel maken is evident kwaadwillend

De pakketbezorgers gaan misschien toch vrijuit. Maar werkgevers die vast personeel rücksichtslos vervangen door flexibel personeel toch zeker niet. De rechtbank Noord-Nederland prikte direct door zo’n schijnconstructie heen op 19 december (zaak Moorlach). Werknemers in de sociale werkvoorziening verloren hun arbeidsovereenkomst, om vervolgens als uitzendkracht aan het werk te blijven bij dezelfde opdrachtgever. Op het eerste gezicht is dat best kwaadwillend. Maar wat nu als dit de enige manier is om mensen hun baan te laten behouden? Een baan die zij zeker kwijt zouden zijn als zij geen uitzendkracht waren geworden, vanwege een overheidsbezuiniging. Een moeilijke afweging waarbij alleen een salomonsoordeel uitkomst biedt. In ieder geval niet een situatie die zó evident kwaadwillend is, dat een lid van de Tweede Kamer er zijn zetel voor hoeft af te staan. Tja, waar zou u zelf voor gekozen hebben?

Waar is het kwaad?

Dat de Belastingdienst het kwaad in Nederland gaat bestrijden, is een fijne gedachte. Helaas kan ik ze daarbij niet helpen. Ik weet niet waar deze evidente poelen des verderfs te vinden zijn. Het kwaad laat zich niet zo makkelijk kennen. Menigeen bevindt zich wel ergens in het spectrum van het kwaad, dat zich uitstrekt van onverschilligheid voor het lot van de ander, tot het actief schaden van belangen, ten gunste van een (al dan niet ingebeeld) eigenbelang. Kwaadwillend zijn we allemaal wel een beetje. ‘Evident’ kwaadwillend komt minder voor. De Commissie Boot, heeft al eens onderzoek gedaan naar schijnzelfstandigheid. Ook zij konden niet vaststellen wie de evident opzettelijk kwaadwillenden zijn. De Commissie kwam uiteindelijk slechts tot de conclusie dat een toets of sprake is van een arbeidsovereenkomst een toetsing achteraf inhoudt, op grond van alle omstandigheden van het geval. Misschien is het met het kwaad wel net zo.

Lees meer

Eerdere edities

Met ambitie is het digitale magazine voor HR-professionals, inkopers, directies en zelfstandig professionals. Ontdek de wereld van flexibele schillen en ambitieuze ondernemers.

aanmelden voor met ambitie bekijk alle magazines