pagina's
met ambitie - Mei 2021
een uitgave van: Brainnet

met ambitie

magazine voor eigentijds ondernemerschap mei 2021
Onder meer in dit magazine

Het perfecte team: kwaliteit, karakter en diversiteit

Christel Frieling, zelfstandig ondernemer en People Lead in de IT sectorChristel Frieling is zelfstandig ondernemer en People Lead in de IT sector. Een sector waar altijd een tekort aan medewerkers is en waar meer mannen dan vrouwen werken. Ze stuurt aan op zelforganiserende teams waarvan de medewerkers hun toegevoegde waarde weten en kunnen uitdragen. De kracht zit in het bouwen van bruggen en in het verbinden.

Christel Frieling is 49 jaar en is 9 jaar geleden als zzp’er begonnen. Op dit moment is ze bezig met het neerzetten van een nieuwe rol; de People Lead rol. “Ik heb vroeger bij Capgemini gewerkt, waar ik verschillende klanten moest bedienen. En juist in de verschillende opdrachten lag mijn interesse: de diversiteit, steeds een andere organisatiestructuur en nieuwe uitdagingen. Op basis van vorige ervaringen vul je de volgende opdracht in en geef je kennis door.” Ze kwam tijdens haar werk met verschillende zzp’ers in contact en ontdekte zo haar interesse in meerdere aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Het opzetten van een eigen merk, nadenken over persoonlijke toegevoegde waarde en het blijven verkopen van jezelf, waren aspecten die haar aanspraken. Delen van het zelfstandig ondernemerschap die niet alleen als zelfstandige nodig zijn, maar ook belangrijk zijn bij het opzetten van een goed functionerend team.

People Lead

Als People Lead zorgt Christel Frieling dat teams op operationeel vlak optimaal functioneren. Hierbij begeleidt ze de in- en doorstroom van medewerkers en zorgt ze dat de juiste mensen op de juiste plekken terecht komen. Ze kijkt naar kwaliteit en kunde en de manier waarop kennis kan worden gedeeld en verbreed, zodat er sterke en zelforganiserende teams ontstaan.

“Ik begeleid mensen om het beste uit zichzelf te halen. Ik wil het geen coaching noemen, omdat ik er zelf buiten blijf staan. Ik zet eerder de kaders waarbinnen medewerkers zelf hun eigen keuzes maken op financieel, HR en organiserend vlak.” Ze stemt dit op tactisch en strategisch niveau af met de organisatie waar ze werkt. “In grote organisaties heb je te maken met hiërarchieën. Ik geloof erin dat je de verantwoordelijk juist zo laag mogelijk in organisaties moet neerleggen. Dit organiseer je door duidelijke kaders neer te zetten waarbinnen de teams verantwoordelijkheid kunnen nemen.”

Diversiteit

Christel Frieling gelooft in de kracht van zelforganiserende team waarbij gebruik gemaakt wordt van de kwaliteiten binnen het team. Daarbij kijkt ze ook naar de diversiteit in een team. “Het mooie binnen IT is dat er al veel diversiteit is. Een IT team bestaat al snel uit verschillende mensen uit verschillende landen en culturen. De mix tussen culturen kan heel complex zijn.” Waar een gebaar of manier van werken in bepaalde landen een teken van beleefdheid is, is het voor een andere cultuur juist onbeleefd. Waar we in Nederland uitgaan van ‘afspraak is afspraak’, kan er vanuit een andere cultuur anders mee worden omgegaan. “Maar wat juist weer verbindt in IT organisaties, is dat er vanuit een passie wordt gewerkt. Mensen vinden hun werk leuk en dat geeft hun, maar ook mij energie.” De culturele verschillen zijn er zeker, maar dankzij deze passie is dit verschil makkelijker te overbruggen. Haar rol is niet het managen, maar juist het bespreekbaar maken en faciliteren dat medewerkers de rol pakken die bij ze past. Het is fijn als juist de People Lead hierbij helpt, een extern persoon die ziet wat nodig is en helpt.

Soft skills

“Ik let, ongeacht geslacht, geboren in Nederland of elders, op de motivatie en drijfveren van nieuwe medewerkers. Als ik merk dat er betrokkenheid en passie is voor het vak, zit het al snel goed.” Het gedrag kan misschien niet helemaal aansluiten op het team, maar gedrag kan je aanpassen. Zolang je iemand in zijn waarde laat, een goede uitleg geeft van de redenen waarom het gedrag geen match is en een connectie maakt, kan je mensen helpen en begeleiden om het gedrag aan te passen. Maar zonder context werkt het niet. Een introvert persoon gaat misschien liever niet mee naar meetings en zal feedback geven aan een team niet prettig vinden. “Leg uit waarom dit juist wel belangrijk is en hoe dit kan bijdragen aan het leveren van toegevoegde waarde. Je doet bewust een appèl op ander gedrag en het zal niet makkelijk zijn voor iemand die introvert is om extravert gedrag te vertonen. Maar met vertrouwen maakt iemand al snel de stap naar een aanpassing, mits het duidelijk is waarom. Het gaat erom dat mensen met elkaar in gesprek blijven over de samenwerking. “Mijn ervaring is dat de intentie van mensen vaak goed is, maar de omstandigheden maken dat dit vaak niet goed uit de verf komt. Als je een setting creëert waarin iedereen mee kan komen, ontstaat er interactie en betrokkenheid.”

Man/vrouw verhouding

De meeste medewerkers binnen de IT sector zijn man. Vrouwen zijn, net als bij beroepen in de Techniek, ondervertegenwoordigd. En dit is een probleem. De IT is op dit moment al een belangrijk onderdeel van de samenleving en het belang van IT blijft maar toenemen. Het enthousiast krijgen van meer vrouwen voor een baan binnen de IT sector is niet alleen goed voor de samenstelling van teams en de gelijkheid op de werkvloer, maar is ook belangrijk om de tekorten in de toekomst te compenseren. Als People Lead heeft Christel Frieling hier natuurlijk ook haar mening over, maar wat bij haar voorop staat, is dat ze een team wil creëren dat klopt. Inclusief verschillende culturen met mannen en vrouwen. “Mijn kracht zit in het bouwen van bruggen en het samenwerken. Ik heb een verbindende rol en ben altijd op zoek naar de juiste mix in het team. Daarbij moet je erkennen dat mannen en vrouwen nu eenmaal verschillende dingen naar de tafel brengen. Dit betekent niet dat het één of het ander slechter is, dit is puur het vinden van de juiste match en een goed functionerend team.”

Het ideale team

Een goed functionerend team bestaat niet uit een vooraf vastgesteld kader. Het gaat om de mensen achter het werk, de diversiteit tussen mensen en de verhoudingen in het team. En daarvoor is het nodig dat er iemand is die deze teams kan begeleiden en optimaliseren. Dat maakt het werk van Christel Frieling zo interessant. Het doel om een goed functionerend team te creëren door te kijken naar de mensen achter het werk. Want de mensen zijn uiteindelijk het belangrijkste onderdeel van een organisatie.

Lees meer

Fair pay and fair play, juist voor de zzp'er

Fair pay and fair play, juist voor de zzp'er

Eerder dit jaar deed Anne Meint Bouma een oproep aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNO-NCW/MKB-Nederland, de VNG en de Tweede Kamer om Fair Play als 24e punt aan het vervolgprogramma van ‘beter aanbesteden’ toe te voegen. Waarom? Omdat op dit moment zelfstandigen de dupe zijn van een ongelijk speelveld bij aanbestedingen.

Aanbestedingen voor beginners

Brainnet heeft een mooie portefeuille met interessante opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn klant van Brainnet geworden middels een aanbesteding: een wettelijk geregelde procedure waarbij de opdrachtgever laat weten op zoek te zijn naar een dienst of product. In deze aanbesteding staat uitgebreid beschreven wat de opdrachtgever zoekt, wat de werkzaamheden, diensten en/of producten zijn en welke verwachtingen en eisen er zijn. Bedrijven schrijven zich hiervoor in, dienen een offerte in en de aanbieder met de beste offerte krijg de aanbesteding gegund. 

Om alle bedrijven een kans te bieden op een aanbesteding is er de ‘nieuwe aanbestedingswet’. Deze wet maakt het inschrijven voor aanbestedingen interessanter voor kleine bedrijven en bevordert eerlijke concurrentie. In het kort: er hangen aardig wat regels aan een aanbesteding voordat deze gegund kan worden aan een partij. En juist deze eerlijke concurrentie is het onderwerp van dit artikel en de eerdere oproep van Anne Meint Bouma.

Goedkoop aanbieden

Het is goed voor te stellen dat het soms hard-tegen-hard gaat in de wereld van aanbestedingen. Bedrijven zetten hun beste beentje voor en bieden de meest gunstige tarieven en voorwaarden aan. Alles om de aanbesteding gegund te krijgen. En hier gaat het (soms) mis. Want om tarieven zo laag mogelijk te kunnen houden, moeten inkomsten ergens anders vandaan komen.

Stel, de overheid schrijft een aanbesteding uit. Bouw een weg van A naar B. De weg wordt op tijd opgeleverd en na een feestelijke opening in gebruik genomen. Dan zet de aannemer ineens halverwege tolpoorten op diezelfde weg. Wil je gebruik maken van deze weg, dan moet je tol betalen. De moraalridder in ons zegt: wat een onzin. Nu heeft niet alleen de overheid voor de weg betaald maar bepaalt plots de aannemer dat ook de gebruikers van de weg moeten betalen. Dit komt neer op dubbele inkomsten voor de aannemer.

Bij overheidsaanbestedingen zijn tolpoorten en dubbele bemiddelingskosten door leveranciers ‘business as usual’. Wil je als zzp’er of leverancier toegang krijgen tot overheidsopdrachten? Dan is de kans levensgroot dat je eerst langs de zelfgeplaatste tolpoort van de preferred supplier moet. Dat de dienstverlening ‘gekocht’ wordt met een te lage inschrijving en via dure tolpoorten gecompenseerd wordt, komt in de praktijk helaas echt voor. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente Europese aanbesteding bij een bestuursorgaan. Een marktpartij heeft ingeschreven met 0,01 cent per uur en de aanbesteding gewonnen.

De businesscase van dit soort inschrijvingen is alleen rendabel met extra inkomsten. Reken maar uit: bij een fulltime inzet betaalt de opdrachtgever €16,- per jaar (1.600 x €0.01) voor de werving, selectie, screening, facturatie, contractering etc. Oneerlijk voor de bedrijven die deze betaalmuren niet hanteren, maar vooral een groot nadeel voor de zzp’ers en leveranciers die willen gaan reageren op deze opdrachten. Want zij betalen uiteindelijk het verschil.

De grote verliezers

De zzp’ers en leveranciers zijn de grote verliezers in dit verhaal. Waarom? Interim opdrachten worden achter betaalmuren geplaatst of zijn alleen toegankelijk via portals. Waarbij een zzp'er onder het mom van ‘vrijwilligheid’ een deel van het tarief moet af te staan voor toegang tot een portal en afname van ‘ondernemersproducten’. Mocht je hier niet voor kiezen dan is de kans op een opdracht vrijwel nihil.

Door dit soort constructies toe staan, verliezen de partijen die zzp’er en leverancier niet laten opdraaien voor de kosten. Dit betekent dus dat wanneer je als zzp’er bij een opdrachtgever aan de slag wil, je altijd moet betalen. Want dat zijn immers de partijen die de aanbestedingen winnen. De partijen die het op een eerlijke manier voor de zzp’er en leverancier willen doen, verliezen de aanbesteding. Met als gevolg dat je via hen niet bij de betreffende opdrachtgever kan starten.

Waar kan je op letten als zzp’er?

Het onderwerp is aangekaart: het is tijd voor verandering. Maar totdat de juiste wet- en regelgeving er is, kun je hier als zzp’er of leverancier zelf ook alert op zijn. Maar hoe dan?

Onze tips:

 1. Opdrachtgevers kunnen werken met meerdere brokers. Zoek voordat je je aanbiedt bij een opdracht goed uit welke brokers er zijn en wat hun voorwaarden zijn. Moet je betalen om te mogen reageren en hoe zitten de contracten daarna in elkaar?
 2. Achterhaal of de brokers zelf ook mensen detacheren. Dit verkleint de kans op de opdracht voor iemand die niet gedetacheerd wordt. Kortom: oneerlijke concurrentie.

Het belangrijkste is dat je je bewust bent van deze constructie: het is een constructie die  zzp’ers uiteindelijke (in de portemonnee) raakt. En op de lange termijn worden de partijen die deze constructie niet toejuichen, uitgeschakeld.

Helaas is het inmiddels al bijna normaal, maar geaccepteerd worden mag het niet.

Lees meer

Column

In drie ronden sparren met de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (WBA)

In drie ronden sparren met de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (WBA)

Jasper Commandeur

Wanneer mag je als zelfstandige een opdracht uitvoeren? Sinds 11 januari jl. kan deze vraag beantwoord worden met een online webmodule, de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (WBA). Door antwoord te geven op vragen over een gewenste arbeidsverhouding wordt er een score gegeven. Bij 44 punten of minder kan je als zelfstandige zonder personeel (zzp) de opdracht uitvoeren. Bij 46 tot 69 punten moeten jij en de opdrachtgever zelf een inschatting maken. Bij 70 punten of meer is er een indicatie dat een arbeidsovereenkomst wettelijk verplicht is en dus mag de opdracht waarschijnlijk niet uitgevoerd worden door een zelfstandige. De opdrachtgever moet in dit geval een werknemer in dienst nemen. De webmodule is nu nog een ‘pilot’, maar na verwerking van feedback uit de praktijk zullen de uitkomsten naar verwachting een norm zijn die de arbeidsmarkt rechtszekerheid geeft.

Is de voortdurende discussie over wie wel- en niet als zelfstandige mag werken daarmee eindelijk verleden tijd? Ik vrees van niet. Als de webmodule in oktober a.s. in werking treedt gaat slechts de bel voor afloop van de eerste ronde van wat inmiddels een ‘bokswetstrijd’ lijkt te worden. En in de komende ronden is nog wel wat spektakel te verwachten…

Ronde 1: Geen handhaving tot vaststellen nieuwe regels

Doen alsof je ondernemer bent, en daardoor goedkoper voor een opdrachtgever werken, mag niet (dit wordt schijnzelfstandigheid genoemd). De Belastingdienst wil daar wat aan doen en heeft de handschoen(en) opgepakt om schijnzelfstandigheid te bestrijden. Handhaving bij opdrachtgevers gebeurt echter alleen als zij ‘kwaadwillend’ zijn en het er dus min of meer zelf naar gemaakt hebben (het handhavingsmoratorium).

Maar tot dusver heeft vrijwel geen opdrachtgever zich kwaadwillend gedragen. In de eerste ronde blijft het voor deze groep daarom vooral bij wat schijnbewegingen en plaagstootjes. Zo werd begin 2019 in het handboek loonheffingen verduidelijkt wat precies de regels zijn, en volgde kort daarop een rapport waarin staat dat de helft van de (onderzochte) opdrachtgevers zich niet aan die regels hield. Daarnaast is hier en daar de inhoudingsplicht voor sociale verzekeringen ter discussie gesteld en zijn in de inkomstenbelasting een handjevol zzp’ers, die voor de winst (uit onderneming) gingen, teruggedrongen in de hoek van resultaat uit overige werkzaamheden of loondienst. Dit was voor de zzp’ers die het overkwam niet zelden een gevoelige financiële tik, maar niet het spektakel waarvoor het grote publiek op het puntje van de stoel gaat zitten.

Ronde 2: Coaching door de Belastingdienst op nieuwe regels

In ronde 2, vanaf oktober dit jaar, komt er een webmodule in het spel, maar treedt de Belastingdienst nog vooral coachend op. In het regeerakkoord van oktober 2017 is deze webmodule gepresenteerd als één van de maatregelen om oneerlijke concurrentie met laagbetaald werk in loondienst tegen te gaan en als hulpmiddel waarmee opdrachtgevers vooraf duidelijkheid krijgen over de vraag welke opdrachten zij wel en niet door zelfstandigen mogen laten uitvoeren. Met een wetswijziging en de webmodule wilde het kabinet de praktijk meer duidelijkheid geven.

De wetswijziging is er niet van gekomen, waardoor webmodule straks een belangrijke norm zal zijn bij het vaststellen in welke situaties zelfstandigheid niet mag. Grofweg kun je zeggen dat de webmodule het de opdrachtgever zwaar zal aanrekenen als die een zzp’er mee laat helpen bij kernactiviteiten van een organisatie als daar ook werknemers met vergelijkbare kennis en kunde werken. Waar sprake is van ‘inbedding’, kan de opdrachtgever volgens de regels van de webmodule (op termijn) een pijnlijke leverstoot, kaakslag of upper cut verwachten. Daarmee lijkt het er op dat je als zelfstandige in de toekomst bijvoorbeeld niet meer kan worden ingehuurd als HR interimmanager, journalist voor een krant, IT’er bij het UWV of zorgprofessional bij een ziekenhuis.

Maar waarom eigenlijk? Zonder de aangekondigde nieuwe wetgeving blijft het de vraag of de webmodule inderdaad de idealen weergeeft waar het kabinet aanvankelijk voor wilde strijden. Natuurlijk is het is wel prettig vooraf te weten in welke hoek van de ring je veilig bent. De webmodule geeft in individuele situaties echter niet altijd een juiste weergave van de stand van de rechtspraak. Op 6 november 2020 negeerde de Hoge Raad niet voor niets een advies van de Advocaat Generaal om ‘inbedding’ nadrukkelijk benoemen als kenmerk waarvoor geldt dat een arbeidsovereenkomst wettelijk verplicht is. Desondanks lijkt dit nu dus wel het meest zwaarwegende element in de beoordeling.

Ronde 3: Fight!

In ronde 3 wordt het spannend en is spektakel te verwachten. Na de coaching gooit de Belastingdienst zijn volle gewicht in de ring om het voor het ‘echie’ op te nemen tegen de inhuurtechnisch minder vaardige opdrachtgevers. Eindelijk wordt een motie van begin maart 2019 uitgevoerd waarin het kabinet is opgeroepen de handhaving te hervatten (motie 29544, nr. 883). Naheffen en beboeten was het devies van bijna de voltallige oppositie in de Tweede Kamer. In 2013 was dit onderwerp al een fraudespeerpunt van de Belastingdienst.

In ronde 3 dus geen omtrekkende bewegingen meer: vol in de aanval! Zorg dat   dekking en tegenbewijs op orde tis voor het moment dat onverwacht (terecht of onterecht) aangenomen wordt dat  zzpschap eigenlijk als werknemerschap moest zijn. Met de voorgenomen handhaving kan dit een keer op keer terugkerend vraagstuk worden.

Ding-ding-ding, einde wedstrijd: Uitblazen en weer terug naar de redelijke wetstoepassing

Moegestreden moeten we na ronde 3, naar verwachting, alsnog op zoek naar een nieuwe, effectievere handhavingsstrategie. Hoewel juridisch conflict natuurlijk een oogstrelend visueel spektakel is, zou het  verstandig kunnen zijn om te kiezen voor een meer vreedzame, saaiere spelvorm…

Ik denk aan een spelvorm die me werd uitgelegd bij een boksclinic waar ik jaren geleden aan deelnam. In die clinic was het boksen een metafoor voor respectvolle interactie. Het uitgangspunt was dat je tijdens het sparren aan je opponent duidelijk maakt wat je wel en niet wilt. De opponent houdt daar rekening mee, zodat je elkaar niet onnodig pijn doet. Anders gezegd: verantwoordelijkheid nemen, voor je eigen welzijn en het welzijn van je ‘opponent’.

Een werkwijze die voor handhaving ook zou kunnen werken. De burger wordt gericht aangesproken op concreet gedrag en daarnaast met publieksinformatie geïnformeerd waar en waarom zijn of haar stoten maatschappelijk pijn doen. Denk aan de maatschappelijke pijn van onderbetaling of fiscaal voordeel voor een arbeidsverhouding waar we dat niet voor bedoeld hebben. Het is vervolgens aan de burger om respectvol met die maatschappelijke pijn om te gaan. De verplichting is wederkerig. Sparren met de webmodule blijft op deze wijze voor zowel de Belastingdienst als de burger een aangename ervaring en financiële sancties kunnen zoveel mogelijk achterwege blijven. De beperkte groep die de verantwoordelijkheid voor het welzijn van een ander niet kan- of wil dragen - en stoten onder de gordel blijft geven - wordt op een andere manier aangesproken of vriendelijk doch dringend verzocht het zweterige sportzaaltje dat we de ‘arbeidsmarkt’ noemen te verlaten. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat boksen op deze manier ook best leuk is, dat het je wat kan leren over volwassen interactie met anderen en dat je met al je tanden in je mond weer naar huis kan.

Lees meer

Inhouse dienstverlening: Een voordeel voor klant én zzp'er

Inhouse dienstverlening: Een voordeel voor klant én zzp'er

Met Inhouse dienstverlening brengt Brainnet haar dienstverlening op kantoor bij de klant. Dit is in tijden van corona misschien anders georganiseerd, maar nog steeds werken onze recruiters op bepaalde dagen alleen voor één specifieke klant. Dit is natuurlijk prettig voor de opdrachtgever, maar ook voor zelfstandige heeft dit zo zijn voordelen.

Inhouse dienstverlening is zowel voor de klant als voor ons als MSP dienstverlener erg voordelig. De lijnen met de managers zijn kort en we kunnen snel schakelen over de inhuurbehoefte. We lopen letterlijk ´op de vloer rond´, waardoor we weten wat er speelt en eventuele knelpunten op het gebied van inhuur kunnen waarnemen.

Erg leuk allemaal, maar wat zijn de voordelen voor jou als zelfstandige? Bij inhouse dienstverlening werken de recruiters op locatie en weten dus precies wat er speelt bij jouw potentiële opdrachtgever. Dankzij de korte lijnen wordt er effectief en snel informatie uitgewisseld en zijn ze als eerste op de hoogte van nieuwe opdrachten. Via de portal van Brainnet heb jij dan ook snel toegang tot deze opdrachten.

Wet DBA

Het inhuren van een zelfstandige zit nu aan meer regels en wetten vast sinds de invoering van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Deze wet heeft voor veel bedrijven nogal wat voeten in de aarde en de opdrachtgever loopt een groter risico wanneer de inhuur niet volgens de op dit moment geldende wet- en regelgeving gaat. Sommige bedrijven hebben daarom de inhuur van zelfstandigen teruggeschroefd. Om ervoor te worden dat de inhuur volgens het boekje geregeld wordt, moet de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer duidelijk zijn: wat mag wel, en wat mag niet?

Brainnet heeft een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst en heeft alle benodigde juridische kennis in huis. De inhouse medewerker kan hierdoor de inhurende manager al in een vroeg stadium adviseren over de inhuurbehoefte. Is het mogelijk om de inhuurbehoefte door een zelfstandige te laten invullen of moet er iemand in dienst genomen worden? Doordat deze vraag al vanaf het ontstaan van de inhuurvraag wordt gesteld, is er vanaf het begin van het proces duidelijkheid. Zo word je als zelfstandig ingezet op opdrachten die ook echt door zelfstandigen kunnen worden ingevuld. Kortom: geen verrassingen tijdens het selectieproces.

Marktconform

Je kunt niet altijd weten of jouw tarief in lijn ligt met de gangbare tarieven binnen jouw vakgebied en binnen de markt. Als kennisspeler op de arbeidsmarkt weet Brainnet precies wat er speelt en hoe de verhoudingen liggen binnen de verschillende vakgebieden. Met per sector gespecialiseerde recruiters weten we de gangbare tarieven en de beschikbaarheid van arbeidskrachten. Dankzij deze actuele kennis van Brainnet kan de klant eerlijke en gepaste budgetten opstellen voor het samenstellen van een team. Hierdoor krijg je als zelfstandige altijd een aanbod met een realistisch tarief.

Concurrentie

Als zelfstandige heb je, in veel gevallen, te maken met concurrentie. En eerlijke concurrentie is goed: het zorgt ervoor dat je je waarde moet kennen als zelfstandige en moet blijven ontwikkelen. Daarnaast werkt het een gezonde marktwerking in de hand. Maar zodra de concurrentie niet meer wordt gebaseerd op kwaliteit of het aangeboden tarief gaat er iets mis. Een onafhankelijke MSP zoals Brainnet gaat altijd voor eerlijke concurrentie. Dit betekent een eerlijk selectieproces met voor iedereen gelijke kansen.

Kortom, een inhouse team wordt in eerste instantie ingezet omdat de klant dit wenst. Maar ook als zelfstandige of leverancier kun je er uiteindelijk je voordeel mee doen.

Toe aan een nieuwe opdracht? Onze recruiters geven tips:

 1. Zorg voor een duidelijk, relevant en overzichtelijk cv.
 2. Zoek naar opdrachten waar jij de skills en expertises voor hebt.
 3. Volg grote partijen zoals Brainnet op LinkedIn. Veel opdrachten worden ook hier geplaatst. Hier plaatsen we ook de niche opdrachten waar we gespecialiseerde mensen voor zoeken.
 4. Link met de recruiters en schroom niet om af en toe een berichtje te sturen.
 5. Durf te concurreren op prijs. Opdrachtgevers vinden een goede prijs/kwaliteit verhouding erg belangrijk.
 6. Wist je dat je als zelfstandige rechtstreeks op vacatures van Brainnet kunt reageren? Brainnet werkt graag samen met zzp’ers. Meld je nu aan voor het ontvangen van openstaande opdrachten via Brainnet. 

Meld je nu aan

Lees meer

Wet en regelgeving

Wet en regelgeving

Steunpakket

De Tweede kamer heeft het steunpakket voor bedrijven uitgebreid. Zzp’ers krijgen een hogere Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Daarnaast gaat de Belastingdienst soepel om met het urencriterium. Dit betekent dat de Belastingdienst ervan uitgaat dat zzp’ers er in de eerste helft van 2021 minimaal 24 uur aan hun werkzaamheden besteden. Ook als dit niet zo is. Zo maken ondernemers nog steeds aanspraak op belastingkortingen.

Brexit

Vanaf 1 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten en is een overgangsperiode ingegaan om tot een deal te komen. Op 24 december is die deal gesloten. Maar wat heeft dit voor een effect op jou als zzp’er? Vraag de notitie aan!

Vraag de notitie aan

Lees meer

Laatste nieuws

 • PRO Unlimited en Brainnet bundelen krachten

  Brainnet en PRO Unlimited, een Amerikaanse Managed Service Provider hebben de krachten gebundeld. Samen verkennen en breiden zij het MSP-werkterrein in de Europese regio verder uit. Daarnaast heeft Brainnet toegang tot inhuurdata en integratie met VMS technologie, welke volledig ingericht is op Contingent Workforce Management om internationale MSP Programma’s uit te rollen.

  Tjebbe van Oostenbruggen, algemeen directeur Brainnet is enthousiast over de samenwerking. Dit komt door de sterke visie die PRO Unlimited heeft op het gebied van total talent management, waarin technologie, data, A.I. en analytics een belangrijke rol spelen.

  “Alsof wij in de spiegel kijken, zoveel gelijkenis zien wij in hun werkwijze en visie” vertelt Tjebbe van Oostenbruggen. “Met PRO Unlimited hebben we een unieke kans om onze missie, gelijke kansen voor zzp’ers en leveranciers van flexibel personeel, verder in de EMEA-regio uit te dragen.”

   

 • "Nu meedoen is straks meetellen"

  Jaarlijks komt een deel van het bedrijfsresultaat van Brainnet ten goede aan mensen en instellingen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar steunt Brainnet stichting Leergeld, een stichting die kinderen uit minder bedeelde families financieel steunt, bijvoorbeeld met schoolreizen, schoolkampen, boeken, schriften of zelfs bijles. In 2020 heeft stichting Leergeld 600 kinderen uit 377 gezinnen geholpen .

  Brainnet gelooft in gelijke kansen en een plek op de arbeidsmarkt voor iedereen. Die gelijke kansen beginnen al op school, waar iedereen mee moet kunnen doen. Afgelopen jaar doneerde Brainnet aan Stichting leergeld zodat dit jaar 150 kinderen hulp krijgen met bijvoorbeeld bijles, de aanschaf van schoolmiddelen of toegang voor sportactiviteiten. Margot van Leth, bestuurslid stichting Leergeld is blij. “Nu meedoen is straks meetellen”.

   

 • CO2 Prestatieladder

  Op 15 december 2020 heeft Brainnet een nieuw certificaat ontvangen van de CO2 Prestatieladder en laat hiermee zien dat het voldoet aan de eisen van Prestatieladder niveau 3.

  Brainnet is een organisatie die zich richt op maatschappij en duurzaam ondernemen. De prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument om de CO2 te verminderen. De ladder bestaat uit 5 niveaus en voor elk niveau moet een organisatie voldoen aan de eisen die gedefinieerd zijn voor dat niveau. De eisen zijn onder te verdelen in vier categorieën: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie.

  Brainnet heeft aandacht voor het milieu, kwaliteit en veiligheid. Naast de certificering van de CO₂ Prestatieladder, beschikt Brainnet ook over de ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 en ISO:14001 certificeringen en het SNA-keurmerk. Het CO₂ bewust certificaat is een mooie aanvulling op onze certificeringen.

   

 • Brainnet als sponsor

  Sport is belangrijk, het maakt je gelukkiger, je bouwt conditie op en het is ook een basis van sociaal contact. Daarom sponsort Brainnet meerdere sportteams.

  Afgelopen jaar heeft Brainnet voor meerdere teams voor nieuwe sportkleding gezorgd:

  • Een nieuw tenue voor het voetbalteam van de jongens JO (Jeugd Onder) 8-1 van So Soest.
  • Een volleybalshirt voor het volleybalteam Limes Meisjes C1.
  • Een nieuw tenue voor het voetbalteam van de Dames UVV.

  Brainnet is trots om sponsor te zijn van de bovenstaande teams. 

Eerdere edities

Met ambitie is het digitale magazine voor HR-professionals, inkopers, directies en zelfstandig professionals. Ontdek de wereld van flexibele schillen en ambitieuze ondernemers.

aanmelden voor met ambitie bekijk alle magazines