pagina's
met ambitie - Oktober 2018
een uitgave van: Brainnet

met ambitie

magazine voor eigentijds ondernemerschap Oktober 2018
In dit magazine

"DELA gaat in je hart zitten"

"DELA gaat in je hart zitten" Lieke van Dongen, recruiter en Véronique Klaassen, directeur P&O DELA

“Iedereen heeft een verhaal dat het waard is om te vertellen en waarom zou je daarmee wachten als het ook vandaag kan.” Dit is een belangrijk onderdeel van de BIO-waarden bij DELA, vertelt Véronique Klaassen, directeur P&O. “BIO staat voor Betrokken, Integer en Ondernemend. We zijn een organisatie met mensen die middenin het leven staan.

“We willen een waardig afscheid bieden. De mooie herinnering aan dat afscheid helpt de nabestaanden bij het verwerken van het verdriet zodat ze daarna de draad van het leven weer kunnen oppakken. Dat is de reden waarom DELA bestaat”, vervolgt Véronique. “De kwaliteit van onze dienstverlening is daarbij ons grootste goed. Het is voor ons dan ook ontzettend belangrijk dat onze medewerkers dat snappen.” Lieke van Dongen, recruiter bij DELA, legt uit welke impact dit heeft op haar werkzaamheden. “We zijn vooral op zoek naar mensen die bij DELA willen werken. De functie volgt daarna pas. Onze BIO-waarden zijn een wezenlijk onderdeel van ons selectietraject omdat we mensen zoeken die deze waarden respecteren, uitdragen en toepassen. Hierdoor zijn er wel meerdere stappen nodig om een optimale match te maken.”

Krappe arbeidsmarkt

Het verloop bij DELA ligt niet heel hoog. Wel merken ze ook dat er momenteel sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Dit is vooral voelbaar op het gebied van IT. “Mensen associëren een uitvaart niet meteen met IT. Behalve uitvaartverzorger zijn we ook verzekeraar. We kunnen niet zonder digitale systemen en hulpmiddelen. De IT-afdeling staat echt aan de basis van onze dienstverlening,” vertelt Lieke. “Het gebruik van techniek is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Door bij te blijven met de ontwikkelingen kunnen we onze klanten beter bedienen.” DELA gebruikt de technologische ontwikkelingen ook om invulling te geven aan hun BIO-waarden. Zo is er een app ontwikkeld waarmee je herinneringen kunt delen en waarmee je in je laatste jaren zelf al een boek vol herinneringen kunt opbouwen.

Verhoudingen tussen vast en flex

De verhouding tussen vast en flex verschilt per afdeling. In de uitvaartverzorging is er bewust voor gekozen om te werken met 80% vaste medewerkers en een flexibele schil van 20%. Lieke: “De voorkeur in de uitvaarverzorging gaat uit naar vast, maar de grilligheid van de markt is niet te voorspellen. Pieken vangen we dus op met flexkrachten.” Op de IT-afdeling is de verhouding juist weer heel anders. Hier is 60% van de medewerkers extern. Véronique vertelt dat er soms ook bewust wordt gekozen voor een tijdelijke werknemer. “Soms is er specifieke kennis nodig. Die huren we dan in. Maar ook altijd om van die binnengebrachte kennis te leren. We vinden het belangrijk de kennis te borgen binnen de organisatie.”

Inhuur onderbrengen op één plek

Lieke legt uit dat het risico op wegvloeien van kennis een van de redenen was om de inzet van externe medewerkers opnieuw te bekijken. “We merkten dat de flexibele schil niet goed in elkaar zat binnen de organisatie en dat we hierdoor kennis verloren. We zijn toen op zoek gegaan naar een partij die echt past bij het DNA van DELA om ons te hepen bij het professionaliseren van onze flexibele inhuur. We hebben alle partijen uitgenodigd op locatie, om een presentatie te geven over wie zij zijn. We wilden geen commercieel verhaal horen. Het was geen inkooptraject, maar een HR-traject. Brainnet heeft ons echt verrast door hun unieke presentatie. Ze waren heel open en transparant en wilden samen met ons kijken hoe we er een succes van konden maken.” “We wilden de inhuur onderbrengen op één plek,” vult Véronique aan, “en de managers daardoor ontlasten. Daarnaast willen we garanderen dat degenen die bij ons komen werken ook een match hebben met DELA. Ik vind dat Brainnet en DELA goed bij elkaar passen, dat is de kern. Dan ontstaan er mooie dingen.”

Werken met passie

Voor de foto nemen Véronique en Lieke plaats voor de Levensboom, een kunstwerk op de muur van het openbare restaurant van DELA. De Levensboom is opgebouwd uit namen van collega’s die in actieve dienst zijn overleden. Véronique: “Deze boom betekent veel voor ons. Een paar jaar geleden is een collega uit ons team overleden en ik haal veel troost uit het zien van haar naam op de boom. Op die manier is ze toch bij ons en kunnen we haar verhaal doorvertellen. Het is prachtig dat een nieuwe collega, die haar nooit heeft gekend, ook weet wie zij is. Dat is de essentie van wat wij doen: verhalen doorgeven. Als je je daarbij thuis voelt, dan passen wij bij elkaar.” Lieke sluit af: “DELA gaat in je hart zitten. Voordat ik hier 3 jaar geleden kwam werken dacht ik dat het een hele grijze, saaie organisatie was. Maar als je ziet met hoeveel passie mensen werken en elke dag altijd het beste eruit willen halen, dan ga je gewoon met een glimlach naar je werk.”

Lees meer

Column

Schaarste of schijnschaarste?

Schaarste of schijnschaarste?

Christoph van der Stelt, directie Brainnet

De economie trekt aan. Er is voor veel bedrijven weer ruimte om te groeien en dat is goed nieuws. Alleen die groei gaat misschien langzamer dan gehoopt of kost meer dan gewenst, want we hebben te maken met schaarste op de arbeidsmarkt, toch? In kranten, op de radio, in gesprekken met leveranciers van professionals, maar ook met opdrachtgevers gaat het vooral over schaarste. Jazeker, wij zien een spanningsveld tussen vraag en aanbod. Sommige functies blijken een zeer lastig profiel te hebben en daardoor moeilijk of zelfs geheel niet in te vullen. Ook zien we hele nieuwe functies ontstaan. Toch blijf ik mij regelmatig afvragen: is het werkelijk zo dat er helemaal niemand te vinden is die het type werk of de functie aan kan? Of is er sprake van schijnschaarste? Nog steeds zoeken vele opdrachtgevers naar het schaap met de vijf poten. Iemand met bijzonder veel ervaring met een zeer scherp tarief op een functie die bijvoorbeeld nog maar net bestaat. Tegelijk: als het aanbod beperkt is en de vraag heel specifiek, drijft dat het tarief op en zien we aanbieders de term schaarste graag verder aanwakkeren.

Let wel: de markt is veranderd. Op het moment dat vraag en aanbod echt onder druk staan, dan moet je of je vraag bijstellen of goed kijken naar het aanbod. Roepen dat er schaarste is, leidt niet tot oplossingen. Is er werkelijk een tekort aan personen, of moet je door een andere bril gaan kijken? De kracht zit ‘m in het bedenken van alternatieven. Durf (harde) criteria los te laten. De uitdaging is met elkaar aan de tekentafel na te gaan wat de organisatie vandaag maar ook morgen aan kennis, kunde en capaciteit nodig heeft. Het helpt om te ontnuchteren: moet het werkelijk het schaap met de vijf poten zijn, of voldoet iemand met andere kwalificaties ook? En als er echt een heel specifiek functieprofiel is vereist, wat staat daar dan financieel tegenover? Maar ook: moet het perse een kandidaat zijn uit Nederland of mag het ook iemand uit het buitenland zijn?

Het mooie van ons netwerk is, dat wij met duizenden verschillende leveranciers en zzp’ers (nationaal en internationaal) samenwerken. Deze leveranciers en zzp’ers zijn specialist in een bepaald vakgebied. Door deze specialisten samen te brengen, te kijken over de grenzen van het specialisme heen, te bespreken waar de markt naar toe gaat, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Leveranciers denken met ons mee en zo ook met onze opdrachtgevers. Zo signaleren we in een vroeg stadium trends en ontwikkelingen. Future sourcing is gebouwd op het voorspellen van toekomstige bewegingen en anticipeert op toekomstige profielen en kwalificaties van mensen. Op deze manier kunnen we zeer kort op de bal spelen en blijven weinig vragen van vandaag en morgen onbeantwoord. De geboden oplossing is misschien anders dan verwacht. Maar juist in het onverwachte schuilen de oplossingen en ontstaan nieuwe mogelijkheden. Dus mijn advies: laten we stoppen met roepen dat er schaarste is. De markt is veranderd, dat is een feit. Maar mensen zijn creatief genoeg om een nieuwe wending te geven aan de ontstane situatie. We moeten alleen wel (harde) criteria durven loslaten en alternatieven omarmen.

Lees meer

"We gaan altijd uit van eigen kracht, door te kijken naar wat iemand wél kan"

"We gaan altijd uit van eigen kracht, door te kijken naar wat iemand wél kan" Jill van Kuetsem, marketing- en communicatiemanager Emma at Work

Alex speelde gitaar en droomde van een carrière in de muziek. Maar hij kreeg op zijn zestiende botkanker en zijn linkerarm moest worden geamputeerd. Een jaar lang ging hij ziekenhuis in en uit. Via de stichting Emma at Work vond hij een bijbaantje, waardoor hij kon sparen voor een drumstel. Inmiddels is Alex drummer en werkt hij aan een carrière als muziekproducent.

Alex is één van de jongerenambassadeurs van Emma at Work. Deze stichting ondersteunt jongeren met een chronische fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst, onder andere door arbeidsbemiddeling, workshops en één-op-één coaching. Jill van Kuetsem, marketing- en communicatiemanager bij Emma at Work, vertelt dat veel jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking niet alleen een fysieke, maar ook een sociale achterstand oplopen. Vaak hebben ze lange tijd in een ziekenhuis gelegen, waardoor ze schooldagen hebben gemist en minder contact hebben met leeftijdsgenootjes. Door die fysieke en sociale achterstand blijkt het lastig om op eigen kracht passend werk te vinden. Emma at Work startte twaalf jaar geleden vanuit het Emma Kinderziekenhuis/AMC, met als doel om jongeren vanaf 15 jaar met een chronische fysieke aandoening te bemiddelen naar een vakantiebaantje. Inmiddels doet de stichting veel meer dan dat: naast arbeidsbemiddeling helpt Emma at Work jongeren in heel Nederland ook met hun persoonlijke ontwikkeling, onder andere door trainingen, workshops en één-op-één begeleiding door professionals uit het bedrijfsleven.

Eigen kracht

“In de afgelopen jaren hebben we ruim twaalfhonderd jongeren aan werk geholpen. Maar we zien ook dat jongeren na een coachingstraject bij ons zelfstandig op zoek gaan naar een baan. Ook dat is prima. Het maakt voor ons niet uit op welke manier ze bij die baan terechtkomen, als ze maar aan de slag kunnen”, aldus Jill. Iedereen die zich aanmeldt, gaat eerst in gesprek met één van de consultants. “In dit gesprek vragen we eerst naar iemands droom: wat wil hij of zij het liefst doen? En wat voor werk past daar bij? Daarbij gaan we altijd uit van eigen kracht, door te kijken naar wat iemand wél kan.” Daarna start de zoektocht naar een passende baan, waarbij Emma at Work kan putten uit een netwerk van zo’n duizend werkgevers. Dit varieert van grote bedrijven als Rabobank tot kleine organisaties als Stoom Kinderopvang. In de meeste gevallen starten de jongeren met een detacheringsovereenkomst. Het achterliggende doel is een vaste, reguliere baan. Volgens Jill is dat voor de jongeren ook het fijnst: “Gewoon kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt betekent ook een gewoon contract. Het is een fijn gevoel als wij een goede match hebben gemaakt tussen een jongere en een werkgever. Je ziet dat je daardoor echt een verschil kunt maken in iemands leven.”

Dromen waarmaken

Jill merkt dat werkgevers nog steeds bepaalde aannames hebben over het in dienst nemen van jongeren met een chronische fysieke beperking. Aannames die in de meeste gevallen niet kloppen. “Werkgevers weten vaak niet goed wat ze kunnen verwachten. Ze gaan ervan uit dat er ingrijpende aanpassingen nodig zijn op de werkplek, dat de jongeren intensieve één-op-één begeleiding nodig hebben, of dat er sprake zal zijn van een hoog ziekteverzuim. In de praktijk is dat helemaal niet zo: een werkplek aanpassen is vaak makkelijk en snel te regelen. Ook is intensieve begeleiding vaak niet nodig. Bovendien willen deze jongeren zó graag werken, dat ze zich echt niet snel ziek zullen melden. Ze hebben vaak lange tijd moeten knokken voor een volwaardige plek in de samenleving. Dat enorme doorzettingsvermogen is niet alleen bewonderenswaardig, maar motiveert de mensen om hen heen vaak ook om nét dat stapje extra te zetten. Door gewoon mee te kunnen doen zijn deze jongeren in staat hun dromen waar te maken. Net als Alex.”

Lees meer

Laatste nieuws

 • Seminar 'Algoritmen als drivers of change'

  Op 22 november organiseert Brainnet in samenwerking met Managementboek in het Maitland Theater, Driebergen het seminar ‘Algoritmen als drivers of change’.

  Tijdens dit seminar nemen diverse sprekers u mee in de wereld van algoritmen, robotisering en Artificial Intelligence (AI). Gaan de algoritmen echt ons leven én ons werken veranderen? Wat is de impact van deze disruptieve tijd op de toekomst voor de manager, de professional en organisaties? Hoe bereidt u zich voor op deze veranderingen én wat gaan de businessmodellen van overmorgen worden? In meerdere sessies wordt antwoord gegeven op deze vragen door onder andere ondernemer en bestsellerauteur Jim Stolze, trendwatcher Jarno Duursma en data scientist Jean Paul van Oosten. Meld u nu aan! 

  Meer info/aanmelden

  Seminar 'Algoritmen als drivers of change'
 • BNR Werkverkenners over interessante arbeidsmarktthema's

  De toekomst van werk, productiviteitsverbetering, samenwerken, arbeidswet- en regelgeving, Total Talent Management. Vanaf september is BNR Werkverkenners weer op de radio met interessante thema’s over werk. 

  Directeur Brainnet Anne Meint Bouma: “Voor het tweede achtereenvolgende jaar sponsoren wij dit radioprogramma. Wij vinden het belangrijk om de discussie over werk levend te houden. Onze arbeidsmarkt ontwikkelt zich in een razend tempo. Werk verandert, arbeidsvormen veranderen en starters hebben duidelijk een andere visie op werk. BNR biedt in het programma Werkverkenners een breed scala aan interessante onderwerpen. Elke dinsdag om 19:00 uur te beluisteren op BNR. Uitzendingen en verdieping op onderwerpen zijn hier te vinden.

  BNR Werkverkenners over interessante arbeidsmarktthema's
 • AFM gunt aanbesteding inhuur tijdelijke medewerkers en adviseurs ICT aan Brainnet

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Brainnet, na een Europese aanbesteding, geselecteerd als inhuurspecialist voor de inhuur van tijdelijke externe medewerkers en adviseurs binnen ICT. De komende jaren is Brainnet verantwoordelijk voor de werving, selectie, administratieve ondersteuning en contractering van externe inhuur.

  Door de toenemende veranderingen in de markt en binnen de AFM verschuift ook het profiel van de door AFM benodigde externe kennis. Ook is er een toenemende behoefte aan specialistische kennis op verschillende onderwerpen. Door de tijdelijke inzet van externe medewerkers en adviseurs kan de AFM invulling geven aan de door de organisatie benodigde kennis.

  AFM gunt aanbesteding inhuur tijdelijke medewerkers en adviseurs ICT aan Brainnet
 • Werkenbijbrainnet.nl voor potentiële nieuwe medewerkers

  Om aan de groeiende vraag voor onze dienstverlening te voldoen, zoeken we regelmatig nieuwe collega's. Om alle informatie aan potentiële kandidaten overzichtelijk aan te bieden, hebben wij werkenbijbrainnet.nl gelanceerd. 

  Op werkenbijbrainnet.nl vindt u verhalen van collega’s, informatie over Brainnet en natuurlijk al onze actuele vacatures. Wij zoeken op dit moment specialisten binnen onder andere IT, Recruitment, HR en Finance.

  Nieuwsgierig? Bekijk onze actuele vacatures en ontdek tegelijk meer over hoe wij als organisatie werken en wat we belangrijk vinden.

  Ga naar werkenbijbrainnet.nl

  Werkenbijbrainnet.nl voor potentiële nieuwe medewerkers
 • Brainnet breidt kantoorruimte uit

  Sinds de oprichting in 1996 is Brainnet uitgegroeid tot dé grootste onafhankelijke inhuurspecialist van Nederland. Inmiddels werken we met een team van meer dan honderd collega's en we groeien nog steeds. Regelmatig verwelkomen we nieuwe collega’s.

  Ons kantoorpand aan de Marconibaan 1a in Nieuwegein begon te klein te worden voor al onze medewerkers. Sinds september 2018 zijn onze afdelingen Communicatie, Commercie en IT verhuisd naar het naastgelegen kantoorpand. Ons bezoekadres is nog altijd aan de Marconibaan 1a in Nieuwegein. We hebben alleen onze werkzaamheden verdeeld over over twee panden. Het is fijn om extra ruimte te hebben waarmee we onze groei kunnen faciliteren. Tegelijk blijven we als team dicht bij elkaar, dat is wel zo prettig!

  Brainnet breidt kantoorruimte uit

Paul Zwama doet een gooi naar Tokio

Paul Zwama doet een gooi naar Tokio Brainnet sponsort Paul Zwama

Paul Zwama begon 17 jaar geleden met hardlopen als reactie op pesten. En op een duurloopje van 5 km met zijn vader. “Hij liep mij zo gigantisch hard voorbij,” lacht Paul, “dat zou me niet nog een keer overkomen. Door hem heb ik het hardlopen ontdekt, daar ben ik nog steeds dankbaar voor.” Vanaf dat moment wilde Paul steeds beter worden. Hij trainde steeds vaker en loopt sinds zijn 18e zo’n 9x per week.

“Het groeide uit tot een grote verslaving. Ik leek er steeds beter in te worden en vond het zó gaaf dat ik niet meer zonder kon. Bij iedere langdurige blessure raak ik zo in een dip dat psychologen het hokje depressief zouden inkleuren. Andersom ben ik een euforisch en energiek mens als ik wél kan lopen. Dan heb ik in alle andere dingen in mijn leven ook veel meer plezier.”

Paul werd in 2014 Nederlands Kampioen Marathon en vorig jaar 2e op het NK 10.000 m. “Nu focus ik me op een zware trainingsperiode om de limiet te kunnen lopen voor een kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio. De kwalificatietijd zal rond de 2.12 liggen, en je moet bij de beste 3 Nederlanders zitten om je te kwalificeren. Tijdens de kwalificatieperiode van september volgend jaar tot mei 2020 loop ik waarschijnlijk twee marathons; Berlijn en Hamburg of Rotterdam. De kans is kleiner dat ik de limiet niet loop dan dat ik de limiet wel loop, maar ik wil het maximale uit mijzelf halen en geloof heilig dat ik dan rond de limiet moet kunnen lopen.”

Zou je dat wel doen

“Sommigen zeggen joh, zou je dat wel doen, je haalt het toch niet. Maar ik presteer optimaal als ik naar een doel toewerk dat eigenlijk iets te ambitieus is. Dus ik doe wat nodig is zolang mijn lichaam het aankan, al heb ik misschien maar 30% kans om het te halen. Ik ga alles op alles zetten en geloof erin. Gelukkig zijn er veel mensen die ook in mij geloven, dat voelt ontzettend goed.”

Ligt er een forse dip op de loer als Paul het niet haalt? “Natuurlijk spookt de vraag door mijn hoofd, wat nou als ik het niet haal,” zegt hij. “Maar op mijn 31ste kom ik tot de conclusie: als ik over 2 jaar een paar seconden boven de limiet zit terwijl ik er alles aan gedaan heb, dan heb ik daar vrede mee. Dan zou ik alsnog een van de beste blanke marathonlopers zijn en dat is ook iets om heel trots op te zijn. Dan heb ik 2 jaar lang het leven van een topsporter gehad, daar geniet ik enorm van. Vanochtend liep ik in mijn eentje op de hei waar ik hertjes tegenkwam en de eerste verdwaalde hardloper. Natuurlijk is de kers op die verschrikkelijk mooie taart toch wel de Olympische Spelen. Ik eet die taart hoe dan ook op, de vraag is of die kers erop komt.”

Loodzwaar traject

“Ik kijk erg uit naar de komende jaren, maar die worden wel loodzwaar. Zelfs een rustige duurloop voelt nu zwaar omdat ik al wekenlang heel hard train. Ik voel me vermoeid en wil eigenlijk op de bank liggen en Netflix kijken omdat ik veel meer train dan mijn lichaam prettig vindt. Dat hoort wel bij topsport en zeker bij de eentonige belasting van marathonlopen. Continu stap voor stap en dat 200 km per week. Week in, week uit, dat maakt het heel zwaar. Maar een paar weken per jaar, in de piekvorm, voel ik me als een dartelend hertje op de hei. Dan wil ik niets anders dan rennen en springen door alle energie.”

Wil je Paul Zwama volgen?

 • Hou Brainnet’s LinkedIn en Facebook in de gaten.
 • De komende jaren gaat Paul Zwama elke maand een vlog opnemen voor Brainnet zodat je een beeld kunt krijgen van zijn trainingsstage in Australië, hoe hij elke dag 6.000 calorieën in zijn lichaam stopt en nog veel meer.
Lees meer

Column

Een duidelijk gesprek met een Webmodule

Een duidelijk gesprek met een Webmodule

Jasper Commandeur, Fiscalist

We moeten nog even geduld hebben maar hij gaat er komen: de webmodule! Een digitaal hulpmiddel waarmee je kunt vaststellen of de wetgeving voor werknemers wel- of niet op jou van toepassing is. Een oplossing van deze tijd, modern en hip. Je start je computer op, klikt een paar keer met de muis, beantwoordt een paar duidelijke vragen, drukt op de ‘Enter-knop’ en ‘voila’! Je weet waar je aan toe bent. Dat gaat straks een beetje op deze manier, stel ik me zo voor:

Vul de onderstaande vragen duidelijk en volledig in.  

1. Wie bent u en wat doet u?

Floor de Vries, ook wel ‘Flo’ of ‘Florence’. Van Florence Nightinggale weet u wel. Ik ben namelijk zorgverlener… ADL-verzorging, werkoverleggen MDO en multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverleners. Dat soort dingen.

(Gedachte: ‘zou ik volledig genoeg zijn?’)

2. Hoeveel opdrachtgevers heeft u?

1 / 2 / Meer dan twee

(Gedachte: Laat ik het zo maar invullen. Ik werk ergens in loondienst en via een bemiddelkantoor daarnaast in opdracht voor een paar partijen. Dus meestal wel meer dan 2 lijkt me)

3. Maakt u reclame of probeert u actief nieuwe klanten te werven?

Nee / Ja

(Gedachte: o ja, ik moet nog even bij dat ziekenhuis langs en misschien kan ik het bemiddelkantoor vragen of zij nog partijen weten waar ik wat voor zou kunnen betekenen. Ga ik zeker doen, dus ‘ja’)

Het algoritme neemt de invoer in zich op, de computer pruttelt en daar is de uitslag: “u bent ondernemer!” staat er. Mits de vragen duidelijk en naar waarheid zijn ingevuld, uiteraard. “Uw opdrachtgevers zijn gevrijwaard van loonheffingen”. Goed systeem! Recht uit de computer is de toekomst! Waarom hebben we al die jaren zo moeilijk gedaan?

Heel vrij vertaald was dit de situatie die op 3 augustus aan de Rechtbank Noord-Nederland is voorgelegd. ‘Floor’ had een VAR aangevraagd maar kreeg -twee jaar- later toch een navorderingsaanslag in haar brievenbus. In de ogen van de Belastingdienst waren de vragen duidelijk onjuist ingevuld. Floor werkt alleen voor het bemiddelkantoor dus één opdrachtgever en van enige eigen werving is feitelijk weinig terecht gekomen, aldus de Belastingdienst. De vrijwaring is onder valse voorwendselen verkregen.

Gelukkig is de rechter wel begripvol voor Floor. Iemand die niet juridisch- of fiscaal geschoold is weet nu eenmaal niet het ‘juiste’ antwoord is op dergelijke vragen. Wat het ‘juridisch juiste’ antwoord zou moeten zijn, was ten tijde van het invullen van de antwoorden niet bekend en een duidelijke toelichting ontbrak. Logischerwijs dacht Floor hierdoor dat zij de vragen mocht interpreteren naar het ‘normale spraakgebruik’. De rechter snapt ook wel dat -na de Babylonische spraakverwarring- geen mens meer dezelfde taal spreekt. Om elkaar nog (een klein beetje) te begrijpen moeten we in gesprek gaan. Doorvragen en steeds opnieuw vaststellen dat we (nog steeds) het zelfde bedoelen. In het najaar zorgt het kabinet in ieder geval vast voor een duidelijke toelichting bij wat wel en wat niet een ‘arbeidsovereenkomst’ is. Ik hoop dat we dan ook allemaal zullen begrijpen wat wel en niet mag. Vervolgens wordt het ‘goede gesprek’ voor u geprogrammeerd in een webmodule. Ik kijk er erg naar uit om deze webmodule te leren kennen. Nu maar hopen dat de webmodule straks ook wel zin heeft in een praatje.

Lees meer

Loran Vendel helpt jongeren bij opbouwen loopbaan in de ICT

Loran Vendel helpt jongeren bij opbouwen loopbaan in de ICT Loran Vendel, freelance project-, programma- of verandermanager

"Veel jongeren weten niet goed wat ze willen. Ze maken keuzes waarvan ze later zouden willen dat ze het anders hadden gedaan. Met dit initiatief hoop ik jongeren te helpen met het starten van een mooie loopbaan in de ICT. Want iedere jongere verdient een kans op passend werk."

Aan het woord is Loran Vendel, die al tien jaar voor diverse opdrachtgevers werkt als freelance project-, programma- of verandermanager op het snijvlak van business en ICT. "Dat gaat goed en ik vind het ook leuk, maar de laatste vijf jaar dacht ik: 'Wat kan ik nog meer doen?' Ik vind dat ik als ICT’er mijn kennis en ervaring moet delen, om anderen ook een kans te geven om in deze branche aan het werk te gaan." Zijn jarenlange kennis en ervaring zet hij nu ook in om jongeren tussen de 20 en 30 jaar te coachen en begeleiden naar een leuke baan in de ICT-branche.

Duwtje in de rug

De jongeren komen in principe voor de duur van drie jaar in dienst bij Loran. In die periode volgen ze ook opleidingen en trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van softwareontwikkeling, cloud computing of businessanalyse. "Het blijkt vaak moeilijk om zonder passende opleidingen de overstap naar de ICT-branche te maken. Zowel mbo’ers als hbo’ers hebben soms een duwtje in de rug nodig. Dat duwtje wil ik ze graag geven." Vervolgens gaat Loran binnen zijn netwerk op zoek naar een leuke opdracht, waardoor de jongeren praktijkervaring kunnen opdoen in het vakgebied. Het uiteindelijke doel is dat ze na drie jaar - of eerder - in vaste dienst kunnen bij een leuke werkgever, op een passende ICT-functie.

Hands-on ervaring

Een mooi voorbeeld is Maikel, die op 1 april bij Loran in dienst kwam. "Maikel had van alles en nog wat gedaan: van heftruckchauffeur tot werken bij de Albert Heijn, maar hij had ook affiniteit met ICT. Hij volgt een aantal opleidingen op het gebied van Microsoft en werkt nu als helpdeskmedewerker en applicatiebeheerder bij de Rabobank. Tijdens deze opdracht doet hij hands-on ervaring op waar hij in de rest van zijn loopbaan op kan voortbouwen. Rabobank heeft een gemotiveerde medewerker die goed wordt begeleid. En voor mij is het mooi om te zien hoe hij groeit in zijn vakgebied en zichzelf verder ontwikkelt. Ik hoop dat ik nog veel jongeren zoals Maikel kan helpen bij het starten van een mooie loopbaan in de ICT."

Lees meer

Eerdere edities

Met ambitie is het digitale magazine voor HR-professionals, inkopers, directies en zelfstandig professionals. Ontdek de wereld van flexibele schillen en ambitieuze ondernemers.

aanmelden voor met ambitie bekijk alle magazines