pagina's
met ambitie - December 2016
een uitgave van: Brainnet

met ambitie

magazine voor eigentijds ondernemerschap december 2016
Onder meer in dit magazine

Bedrijven voor 70% afhankelijk van leveranciers

Bedrijven voor 70% afhankelijk van leveranciers Erik de Bruine, algemeen directeur NEVI en Jeroen Hulsman, directeur opleidingen en trainingen NEVI

“Organisaties zijn voor het realiseren van hun doelen voor 70% afhankelijk van hun leveranciers. Innovaties, het inzetten van technologie, het bieden van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kosten. Op al deze aspecten hebben leveranciers grote invloed. Als je weet dat het succes van je organisatie in belangrijke mate afhangt van leveranciers, dan moet je nadenken over inkoop”, meent Erik de Bruine, algemeen directeur NEVI.

NEVI is de derde inkoopvereniging van de wereld en al 60 jaar het kennisnetwerk voor inkoop- en supply-management. Erik: “Ons doel is het inkoopvak te professionaliseren. Dat doen we onder meer door het delen van kennis binnen onze vereniging en het aanbieden van branche-erkende opleidingen en trainingen. Voordat ik in 2012 de overstap maakte naar NEVI, was ik in diverse rollen werkzaam binnen de Rabobank en De Nederlandsche Bank. In de tijd dat ik directeur inkoop en daarna  facilitymanagement was, groeide bij mij het besef hoe cruciaal professioneel leveranciersmanagement is. Binnen de facility dienstverlening werkten namelijk op dat moment 900 mensen waarvan er slechts 300 in vaste dienst waren. We huurden dus 2/3 deel van de mensen in! Ik besefte: mensen zijn niet je soft skills maar je hard skills. Die afhankelijkheid vraagt om een zeer zorgvuldig inkoopproces en een professionele wijze van samenwerken met leveranciers.”

Kennis en kunde maximaal benutten

Jeroen Hulsman, directeur opleidingen en trainingen binnen NEVI vult aan: “We zien in de praktijk nog té vaak dat inkopers doorslaan in het omlaag krijgen van de prijs. Dit gaat vrijwel altijd ten koste van de kwaliteit van het product, de innovatie en het brengt bovendien risico’s met zich mee. Wij willen inkopers inspireren om verder te kijken dan alleen het kostenplaatje. Het gaat erom dat je de juiste balans weet te vinden tussen kosten, waarde en risico (cost, value, risk). Maar vooral dat je je leveranciers de ruimte geeft om na te denken over hoe ze jouw probleem of wens kunnen oplossen. Neem bijvoorbeeld de aanbesteding die werd uitgeschreven voor het nieuwe regeringsvliegtuig. In de aanbesteding zijn zeer gedetailleerde omschrijvingen opgenomen van de eisen tot op detailniveau. Zo moet er bijvoorbeeld tapijt in met een 12mm hoge pool. Door details te specificeren, wordt op geen enkele manier meer gebruikgemaakt van de creativiteit en het innovatieve vermogen van de leverancier. In mijn ogen is het veel beter als de inkoper het ‘waarom’ van wensen omschrijft, of het ‘effect’ en de ‘doelstellingen’. Dan ontstaat er een situatie waarbij je maximaal gebruikmaakt van de kennis en kunde van leveranciers. Misschien komen zij met een veel betere of slimmere oplossing en tegen lagere kosten. Natuurlijk blijven er situaties waarbij voorschrijven noodzakelijk is, bijvoorbeeld als het gaat om (wettelijke) veiligheidsnormen.”

Lage prijs? Let op de risico’s!

Inkoop heeft altijd al een belangrijke plek ingenomen in de loopbaan van Jeroen. “Voordat ik mij drie jaar geleden bij NEVI aansloot, was ik binnen de Rabobank verantwoordelijk voor het inkoopteam dat zich richt op de inkoop van goederen en diensten voor het primaire proces van de bank. Ik hield mij verder bezig met professionalisering van inkoop binnen Rabobank Nederland. Daarvoor was ik als adviseur werkzaam bij Accenture en werkte ik voor partijen als DSM. Ik ontdekte hoe belangrijk het is om met je leveranciers afspraken te maken over zaken als risico’s bijvoorbeeld. Ook dat wordt denk ik door inkopers nog vaak onderschat.” Erik beaamt: “Neem iets eenvoudigs als de inkoop van een promotie-artikel. Hier wordt vaak de nadruk gelegd op prijs. Maar wat als je bijvoorbeeld een speeltje uitdeelt aan kinderen en er blijken giftige stoffen in te zitten? Leuk hoor dat je als inkoper de prijs hebt weten te drukken, maar als bedrijf kun je dan wel inpakken. De reputatieschade kom je niet meer te boven.”

Duurzame samenwerking

“Wat belangrijk is”, vervolgt Erik, “is dat je op zoek gaat naar de beste leveranciers die een bijdrage leveren aan jouw doelstellingen. Daarbij is het oud denken dat je als organisatie kunt bepalen wie je inhuurt. Je bent namelijk als bedrijf afhankelijk van de beste leveranciers. Zij moeten het aantrekkelijk vinden om met jou als organisatie te werken. Wij helpen organisaties, en met name inkopers, bij het ontwikkelen van een professionele inkooporganisatie waarbij leveranciers de vrijheid krijgen om met innovatieve oplossingen te komen. Daarbij moet je als inkoper kritisch zijn met welke partners jouw leverancier samenwerkt. Het gaat erom dat je inzicht krijgt in de totale keten. Als je de ideale samenwerking tussen jou en de leverancier hebt gevonden, zal de beste leverancier met jou wíllen werken. Door te investeren in een duurzame samenwerking, is het een kwestie van ‘plug and play’ als je elkaar nodig hebt.”

Leveranciersbinding

NEVI werkt ook binnen haar eigen organisatie aan professionalisering van haar primaire inkoop. Jeroen: “Bij NEVI werken 48 mensen in vaste dienst en we werken samen met 150 professionals die we flexibel inzetten. We zijn voor onze dienstverlening afhankelijk van docenten, hoogleraren, kennispartners en andere externe deskundigen die met ons samenwerken in onze ambitie om inkoop verder te ontwikkelen en excellente opleidingsproducten en diensten aan te bieden. Naast de inhoud, moeten ook zaken als tarieven, contracten en uitbetaling professioneel geregeld zijn. Het binden van onze flexibele schil is daarnaast voor ons een belangrijk thema. We organiseren bijvoorbeeld regelmatig bijeenkomsten, faciliteren intervisie en bieden trainingen aan bijvoorbeeld  op het gebied van didactische vaardigheden.”

Bijdragen aan een betere wereld

Erik besluit: “Het is onze missie dat organisaties beseffen dat ze steeds afhankelijker zijn van leveranciers. En dat er awareness ontstaat dat inkopers een cruciale rol spelen in het succes van de organisatie. Dat het niet gaat om de laagste prijs maar dat je kosten, risico’s en toegevoegde waarde met elkaar in balans brengt. Alleen op die manier kun je als organisatie duurzaam groeien, innovatief zijn en bijdragen aan een betere wereld.”

 

Lees meer

Interview Rob de Laat en Jurriën Koops

"Onduidelijkheid is de nieuwe zekerheid"

"Onduidelijkheid is de nieuwe zekerheid"

Rob de Laat (Bovib) en Jurriën Koops (ABU) over de flexmarkt

Jurriën Koops “Het wordt nu toch echt tijd dat het kabinet met een heldere definitie komt wat een zelfstandig ondernemer is. Daarnaast moet de zelfstandige een plek krijgen in het arbeidsrecht en het belastingsysteem. De arbeidswetgeving sluit nu onvoldoende aan bij de huidige arbeidsmarkt”. Dat stellen Jurriën Koops, directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen(ABU) en Rob de Laat, voorzitter van vereniging en brancheorganisatie van onafhankelijke inhuurintermediairs in Nederland (Bovib). Ze blikken terug op 2016 en kijken vooruit op 2017.

 

Hoe blikken jullie terug op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2016?

Jurriën Koops: “We hebben te maken met goed zeilweer. De economie groeit gestaag en we hebben de wind in de rug. De flexmarkt groeit door de nog steeds bestaande onzekerheid over de markt bij ondernemers. De onzekerheid maakt hen nog steeds voorzichtig. Onze markt groeit ook en verschuift  door maatregelen genomen door het kabinet. De Wet Werk en Zekerheid, bedoeld om meer mensen aan een vaste baan te helpen, had een averechts effect en de Wet DBA leidde tot onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers.”

Rob de Laat: “Wat mij betreft werd 2016 beheerst door de Wet DBA. Elke MSP-dienstverlener en intermediair was en is er mee bezig. De markt trekt aan, daar profiteren we van mee maar de groei had veel beter kunnen zijn en dat is jammer. Onzekerheid leidde tot verlamming. Zzp’ers hebben het heel lastig gekregen. Opdrachtgevers zijn huiverig om zzp’ers in te zetten. We hebben een verschuiving gezien van de wijze waarop zzp’ers ingehuurd worden richting payrollen en uitzenden.”

Wat is jullie visie op de ontwikkelingen van de flexmarkt?

Jurriën Koops: “Het afgelopen jaar stond in het teken van drie ontwikkelingen. Ten eerste de conjuncturele groei, ten tweede een structurele beweging richting een netwerkeconomie die al langer gaande is en leidt  tot een groeiende vraag naar flex en tot slot de regelgeving. Het effect van de regelgeving pakte totaal anders uit dan voorspeld. Het is ongelooflijk dat een Wet DBA binnen een paar maanden half buiten werking is gesteld. De onzekerheid houdt voor ondernemers aan waardoor zij minder profiteren van economisch herstel, dat vind ik onwenselijk.”

Rob de Laat: “Ik heb het gevoel dat we de afgelopen vier jaar met dit kabinet helemaal niets zijn opgeschoten. De Wet DBA zit de ontwikkeling van de flexmarkt enorm in de weg. Het blijft mij dwarszitten dat in de crisisjaren rond 2012 met name de PvdA de zelfstandigen prees als ‘de helden van onze economie’. En nu zet diezelfde partij zzp’ers weg als profiteurs van belastingvoordelen en dwingt wetgeving zelfstandigen terug in loondienst. Echter wordt vergeten dat werkgevers mensen vaak niet in vaste dienst kunnen nemen. Gevolg nu is dat zzp’ers op straat staan. Ongelooflijk vind ik dat.”

Wat staat ons ten aanzien van de flexmarkt te wachten in 2017?

Jurriën Koops: “2017 is het jaar van de politiek. Ik zou alle partijen willen oproepen: erken dat de arbeidsmarkt en ons sociaal stelsel uit elkaar zijn gegroeid. Het sociaal stelsel verdient een integrale aanpassing. Het wordt tijd dat zelfstandigen worden beschouwd als een groep met een eigen entiteit. Daarnaast is het belangrijk een vast contract interessant te maken, zowel voor werkgevers als werknemers. Een tweedeling op de arbeidsmarkt tussen flex en vast is wat mij betreft onwenselijk. Verder groeit volgens de voorspellingen de economie nog verder door, wat gunstig is.” 

Rob de Laat: “2017 zal een overgangsjaar worden waarbij bestaande partijen plaats maken voor anderen. We zullen ook volgend jaar moeten dealen met de voortdurende onzekerheid. De onduidelijkheid is als het ware onze nieuwe zekerheid geworden. Flex kent vele gezichten, de diversiteit in arbeidsvormen zal verder groeien. Niet alleen vanwege wetgeving, maar ook vanwege ontwikkelingen in de economie en wensen van individuen. Een vaste baan combineren met flex gaan we steeds vaker zien.”

Hebben jullie tips voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?

Jurriën Koops: “Kruis in maart, tijdens de verkiezingen, het goede vakje aan. Ook zou ik opdrachtgevers en opdrachtnemers willen adviseren: blijf je ding doen. De hele discussie rondom de Wet DBA heeft wel iets positiefs gebracht en dat is dat het de aandacht vestigt op professionaliteit van inhuur. Het maakt uiteindelijk de markt volwassen.”

Rob de Laat: “Stem op de juiste partij! Met 1 miljoen zelfstandigen moet het mogelijk zijn een duidelijke stem te laten horen. Mijn advies is verder: organiseer je flexibele schil goed. Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers geldt: je kunt niet meer doen alsof zaken je ‘overkomen’. Maak gebruik van professionele partijen in de markt die je kunnen voorlichten en je kunnen helpen bij de juiste contactvormen.”

Lees meer

Events

 • Professioneel onderhandelen voor zzp'ers

  Professioneel onderhandelen voor zzp'ers

  "Buk niet te snel, wees zo enthousiast als Snuf de hond en wees niet te gretig". Dat waren enkele tips die auteur en spreker Jos Burgers gaf tijdens de inspiratiesessie voor zzp’ers op 16 november. Het thema van deze bijeenkomst: professioneel onderhandelen. Directeur Anne Meint Bouma: “Wij organiseren een aantal keren per jaar bijeenkomsten en workshops voor zzp’ers. Het doel is ontmoeten en het vergroten van kennis. Ook in 2017 zullen we weer een aantal inspiratiesessies organiseren.”

 • Kerstbomendag 2016 in teken kerstgedachte

  Kerstbomendag 2016 in teken kerstgedachte

  Onze relaties kwamen op 10 december bijeen voor ons jaarlijkse kerstbomenevent. Een gezellige dag met onder meer een kampvuur, hapjes, drankjes, boogschieten en activiteiten voor kinderen. Natuurlijk konden aanwezigen ook weer een kerstboom mee naar huis nemen. Extra bijzonder was dit jaar de wensboom. Vooraf konden relaties wensen indienen voor een goed doel. Uit de ingezonden wensen selecteerden we er drie. Binnenkort overhandigen we aan Stichting ALS, KNFG Geleidehonden en Stichting Kika een donatie.

Van werkstress naar werkplezier en geluk

Van werkstress naar werkplezier en geluk Paul Zwama en Marc van Wersch, Instituut Voor Vitaal Ondernemen

“Vijftien jaar van mijn leven ben ik ongelukkig geweest. Ik werd gepest en zat in een negatieve spiraal. Voor mij werd hardlopen een uitlaatklep, een moment voor mezelf, waarin ik niet geconfronteerd werd met wat anderen van mij vonden. Op een dag besloot ik dat het genoeg was, ik koos voor mijzelf, ging me professionaliseren in het hardlopen.” Paul Zwama werd in 2014 Nederlands Kampioen Marathon en startte in dat jaar als vitaliteitscoach. In 2016 richtte hij samen met Marc van Wersch het Instituut Voor Vitaal Ondernemen (IVVO) op.

Marc van Wersch: “Ik heb jarenlang in de hospitality dienstverlening gewerkt. Persoonlijk hield ik mij altijd al bezig met sporten en gezondheid. Zo heb ik marathons gelopen en wilde daarna deelnemen aan een triatlon. Daarvoor moest ik eerst op zwemles, want met borstcrawl ging ik altijd achteruit in plaats van vooruit. Nadat ik daadwerkelijk finishte bij de triatlon waarvan ik 1,9 kilometer in zee moest zwemmen, was ik ongelooflijk trots. Ik besefte: met goede training, een sterke motivatie en de juiste inzet kun je veel meer dan je denkt.”

Bewust aan de slag met je gezondheid

Via zijn broer Marcel van Wersch kwam Marc in contact met Paul. “Paul werkte op dat moment als vitaliteitscoach binnen de organisatie Solid Professionals waar mijn broer partner is. Eenmaal in gesprek met Paul besloten we onze krachten te bundelen en zetten IVVO op. Beiden zijn we gefascineerd door het fenomeen dat als je bewust aan de slag gaat met je gezondheid, gaat bewegen en kiest voor de juiste voeding je als mens beter in balans komt waardoor je prestaties overall verbeteren.”

Een betere conditie maakt je weerbaarder

Het Instituut Voor Vitaal Ondernemen ontwikkelt vitaliteitsprogramma’s voor organisaties en begeleidt bij de implementatie en uitvoering ervan. Paul: “Naast mijn werk als vitaliteitscoach, werk ik aan mijn carrière als marathonloper. Het is mijn droom om in 2020 deel te nemen aan de Olympische Marathon in Tokio. Mijn visie en werk als topsporter breng ik in bij IVVO. Wat mij opvalt is dat stress- en burnoutklachten procentueel gezien onder jonge werknemers tussen de 25 en 35 jaar het meest voorkomt. In gesprek met deze mensen, kom ik erachter dat ze vaak wel hebben aangegeven dat ze het werk bijvoorbeeld moeilijk vinden, maar dat er niet echt is geluisterd. Wij maken zowel werknemers als werkgevers bewust van hun verantwoordelijkheid. In het geval van de werknemer houd ik mensen voor: geluk is een keuze. Daar ben ik zelf het levende bewijs van. Neem zelf het heft in handen als je ergens last van hebt. Zet stappen, ook om je conditie te verbeteren, daar word je weerbaarder van. Voor opdrachtgevers en werkgevers geldt: werk begint steeds meer te lijken op topsport. Het is belangrijk als je topprestaties vraagt van je mensen, dat je ze dan ook de juiste ondersteuning biedt, net zoals dat ook in de topsportwereld gebeurt.”

Beweging, voeding en mentale kracht

IVVO werkt met flexibele professionals die allen hun eigen expertise inbrengen. Marc: “De essentie van ons programma is gebaseerd op structurele aanwezigheid op de werkvloer. Hierbij werken we in een flexibele schil samen met topsporters, voedingsdeskundigen, beweegspecialisten, vitaliteitscoaches en (bedrijfs-)fysiotherapeuten. We bieden complete programma’s aan binnen bedrijven waarbij aandacht is voor beweging, voeding en mentale kracht. Door iedereen in te zetten op zijn of haar eigen expertise, kunnen we kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden.”

Dromen realiseren

Inmiddels heeft IVVO al mooie resultaten geboekt. Zo is mede door de inzet van IVVO bij een van de opdrachtgevers -een bouwbedrijf met 500 medewerkers- het ziekteverzuimpercentage verlaagd van 6,2 naar 3,8 procent. Paul: “Uiteraard zijn we daar trots op. Maar mijn hart gaat echt sneller kloppen als het mij als coach lukt om mensen bewust te laten kiezen voor hun eigen geluk. Als ik zie dat mensen echt aan de slag gaan met het verwezenlijken van hun eigen dromen en daar doelstellingen aan koppelen en die doelstellingen omzetten in actie, dan zijn wij in onze opzet geslaagd. Want mensen die bewust kiezen voor hun eigen geluk, zijn mensen die ook bewust kiezen voor werk waar ze gelukkig van worden. En dat is voor organisaties, werkgevers en werknemers een absolute win-winsituatie.”

Lees meer

Column

Keep calm and stay the course

Keep calm and stay the course

Christoph van der Stelt, directeur Brainnet

'Keep calm and stay the course'Dacht je een half jaar geleden dat Trump een kans maakte op het presidentschap, dan werd je voor gek verklaard. In de televisiedebatten verloor hij van Clinton. De peilingen voorspelden winst voor Clinton. In de media werd Trump neergezet als een ongeleid projectiel, een lichtgewicht zonder enige kennis van buitenlandse politiek en een leugenaar. En toch wordt hij president van Amerika.

De laatste maanden heb ik me verbaasd over de onvoorspelbaarheid binnen de (mondiale) politiek. Neem de verkiezingsuitslag in de VS. Overal ter wereld werd voorspeld dat Hillary Clinton de verkiezingen zou winnen. Exact hetzelfde gevoel van onvoorspelbaarheid bekruipt mij als ik denk aan het al dan niet definitief invoeren van de Wet DBA. Buzz-woorden die in het kader van deze nieuw te introduceren wet veelvuldig voorbijkwamen waren onder meer: schijnzelfstandigheid, transitiejaar, gebruikelijke duur en kwaadwillend. Stuk voor stuk begrippen waarvan de definitie nog altijd vaag is. De inhoud van de Wet DBA leidde tot zoveel onduidelijkheid en angst, dat zzp’ers op straat kwamen te staan. Volgens de staatssecretaris een ‘onbedoeld effect’. Het was juist de bedoeling dat deze wet meer duidelijkheid zou creëren rondom opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Onzekerheid

Er werd een commissie in het leven geroepen om de onduidelijkheden te onderzoeken en de staatssecretaris beloofde zelf eind november met een reactie te komen. Media en vakgenoten voorspelden dat er nu een einde zou komen aan de onduidelijkheid. Maar helaas bleek die voorspelling niet te kloppen. De staatssecretaris koos ervoor de handhaving van de wet uit te stellen tot 1 januari 2018. En daarmee blijft de onzekerheid in de markt onverminderd voortbestaan. Ik maak mij zorgen over de consequenties van de aanhoudende onzekerheid en onduidelijkheid. Uitstel heeft geen zekerheid gebracht, het verlengt de periode van onzekerheid en eerlijk gezegd vind ik dat niet kunnen.

‘Ongewenst effect van Wiebes’

Vanzelfsprekend moeten we oog hebben voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en keihard (blijven) optreden tegen elke vorm van oneigenlijk gebruik van werk en onderbetaling. Daar is niemand het mee oneens. We moeten oppassen dat het ‘ongewenst effect van Wiebes’ niet de B.V. Nederland lam legt. Het gaat namelijk om mensen. Mensen die graag willen én kunnen werken. Werk wat er is, maar wat opdrachtgevers niet, of in mindere mate durven uit te besteden. Dat betekent dus dat er mensen op straat (komen te) staan waar hele gezinnen de dupe van worden. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

Boerenverstand

De onzekerheid bij de Amerikaanse verkiezingen duurde voort tot het allerlaatste moment. Ook de onduidelijkheid rondom de wetgeving DBA blijft onverminderd van kracht. Het beste in onzekere tijden is wat mij betreft zorgen dat opdrachtgevers en zzp’ers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, zich goed laten informeren over mogelijke scenario’s, kiezen wat bij hen past en vasthouden aan hun ondernemerskoers. En blijf vooral je gezonde boerenverstand gebruiken, ook tijdens de komende verkiezingen. Ik wens allen een gezond, ondernemend en bovenal koersvast nieuwjaar toe.

Lees meer

Laatste nieuws

 • Brainnet verantwoordelijk voor totale inhuurproces van externe professionals bij Athlon

  Athlon is dé autoriteit op het gebied van autoleasing in Nederland. Daarnaast ontplooit zij al jarenlang innovatieve, duurzame en kostenefficiënte initiatieven op het gebied van mobiliteit. Binnen Athlon worden wij verantwoordelijk voor het hele inhuurproces van externe professionals, van het werven en selecteren van interim professionals op de vakgebieden Commercie, Financiën, HRM, Compliance, Inkoop, Communicatie en Juridische zaken. Ook zijn we verantwoordelijk voor het contractmanagement van de door Athlon geworven en geselecteerde voorkeurskandidaten.

  Brainnet verantwoordelijk voor totale inhuurproces van externe professionals bij Athlon
 • Nieuwe klant: NEVI

  Brainnet is door NEVI aangesteld als contractmanager inhuur. Naast het werven en selecteren van interim professionals zal Brainnet - voor de door NEVI zelf geworven en geselecteerde professionals - de rol van contractmanager vervullen. NEVI is de 3e inkoopvereniging van de wereld en al sinds 1956 het kennisnetwerk voor inkoop en supply management.

  Nieuwe klant: NEVI
 • Zusterorganisatie Myflex gaat werving en inhuuradministratie doen voor Oasen

  Oasen en Myflex hebben een raamovereenkomst getekend voor de bemiddeling van tijdelijk personeel. Dit heeft Oasen bekendgemaakt door middel van een Europese aanbesteding. Myflex wordt verantwoordelijk voor de werving van tijdelijk personeel en verzorgt bovendien de inhuuradministratie. De wervingsbehoefte van Oasen is divers. Het gaat voornamelijk om technisch personeel, maar ook functies binnen onder andere inkoop, financiën en HRM kunnen voorkomen.

 • Wat vind jij van onze dienstverlening?

  Vorig jaar mocht Brainnet zich winnaar noemen van de Staffing Awards, in de categorie Managed Service Provider. Met de Staffing Awards wordt de kwaliteit gemeten van meer dan 8.000 organisaties binnen de Nederlandse flexmarkt. Op basis van referenties, een online vragenlijst en een video-interview bepaalt de jury de definitieve ranglijst. Ook dit jaar is Brainnet genomineerd voor de Staffing Awards. Graag vernemen wij van jou hoe jij onze dienstverlening ervaart. Een referentie invullen kost slechts één minuut van je tijd. Mogen we op je stem rekenen?

  Beoordeel Brainnet

  Wat vind jij van onze dienstverlening?

Eerdere edities

Met ambitie is het digitale magazine voor HR-professionals, inkopers, directies en zelfstandig professionals. Ontdek de wereld van flexibele schillen en ambitieuze ondernemers.

aanmelden voor met ambitie bekijk alle magazines